Moet ik de bedrijfsauto inleveren bij ziekte of arbeidsconflict?

Als u ziek bent of een conflict heeft met de werkgever, kan deze aan u vragen om uw bedrijfsauto in te leveren. Of u daartoe verplicht bent hangt af van de onderstaande situaties.

Kies uw situatie:

Ik mag de bedrijfsauto privé gebruiken Ik mag de bedrijfsauto privé niet gebruiken

Ons advies:

Heeft u een schriftelijke afspraak gemaakt, dat u de bedrijfsauto privé mag gebruiken? Dan mag u de auto in gebruik houden, tenzij vooraf anders is afgesproken.

De bedrijfsauto geldt in dit geval als loon in natura. Het loon moet worden door betaald zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Tot slot kan het belang van de werkgever bij teruggave van de bedrijfsauto groter zijn. Een vergoeding in geld kan dan aan de orde zijn.

Ons advies:

Is er een schriftelijke afspraak gemaakt, dat u de bedrijfsauto niet privé mag gebruiken? Dan moet u de bedrijfsauto inleveren, tenzij anders is bepaald.

Ons advies:

Als er geen schriftelijke afspraken over de auto van de zaak zijn gemaakt, dan is het uitgangspunt dat u de auto van de zaak mag blijven gebruiken. Wel is mogelijk dat de werkgever de auto met succes kan terugvorderen. Dit is het geval als de werkgever kan aantonen dat zijn belang groter is dan het uwe. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de auto onmisbaar is voor de onderneming.

Er staat een wijzigingsbeding in mijn arbeidscontract Er staat geen wijzigingsbeding in mijn arbeidscontract

Ons advies:

Staat er een eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of collectieve regeling? Dan heeft uw werkgever het recht om arbeidsvoorwaarden (inclusief de autoregeling) eenzijdig te veranderen. Uw werkgever moet wel kunnen aantonen dat hij een 'zwaarwichtig belang' bij die wijziging heeft.

Ons advies:

Is er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst of collectieve regeling opgenomen? Dan mag uw werkgever geen eenzijdige wijzigingen doorvoeren, tenzij hij aantoont dat een ‘zwaarwichtig belang’ te hebben bij de wijziging.

Een 'zwaarwichtig belang' is bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden van de zieke werknemer overgenomen worden door een andere werknemer, maar er geen extra auto (of een speciaal uitgerust busje) voorhanden is, die nodig is voor het verrichten van de werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer telt een bedrijfsauto niet als loon?

  Een bedrijfsauto telt niet als loon, als u de auto uitsluitend gebruikt voor uw werk en er privé geen gebruik van maakt. U neemt de bedrijfsauto bijvoorbeeld nooit mee naar huis en gaat er ook niet mee op vakantie. In deze gevallen heeft u waarschijnlijk ook geen fiscale bijtelling voor de inkomstenbelasting.

  In alle andere gevallen geldt de bedrijfsauto als secundaire arbeidsvoorwaarde en dus als onderdeel van uw salarispakket. Een personen-leaseauto geldt dus vrijwel altijd als loon.

 • Mag een werkgever vooraf afspraken maken over het inleveren van de bedrijfsauto?

  Uw werkgever mag afspraken maken over het inleveren van de lease- of bedrijfsauto bij ziekte, maar bij voorkeur vooraf. Er kan bijvoorbeeld een bepaling worden opgenomen in uw arbeidsovereenkomst, aanstellingsbrief of in de leaseregeling dat u de auto bij ziekte of non-activiteit moet inleveren. Er moet daarbij dan wel een 'redelijke termijn' in acht worden genomen, bijvoorbeeld een maand.

 • Heb ik recht op een vergoeding bij eerder inleveren?

  U kunt een vergoeding krijgen voor het moeten inleveren van de bedrijfsauto voor het einde van het arbeidscontract, als er geen afspraken over inlevering zijn gemaakt of als de bedrijfsauto geldt als loon in natura. Bij ziekte of non-activiteit houdt u immers recht op uw loon en overige secundaire arbeidsvoorwaarden.

 • Hoe wordt de hoogte van de vergoeding van de bedrijfsauto berekend?

  De vergoeding wordt berekend op bijvoorbeeld de volgende wijzen:

  • Een vergoeding gelijk aan de bijtelling die de Belastingdienst hanteert;
  • De rechter kan een vergoeding vaststellen;
  • Een vergoeding gerelateerd aan de kosten van het openbaar vervoer.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidsvoorwaarden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.