Hoe lang mag mijn proeftijd zijn?

In uw arbeidscontract kunnen u en uw werkgever een proeftijd afspreken. Tijdens die proeftijd kunnen zowel u als uw werkgever het arbeidscontract op ieder moment én zonder reden opzeggen. Er zijn wel wettelijke regels over de lengte van een proeftijd.

Voor de duur van de proeftijd geldt het volgende bij een contract voor:

 • 6 maanden of korter, geen proeftijd;
 • meer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar, maximaal één maand proeftijd;
 • tijdelijke vervanging bij ziekte of een project zonder einddatum, maximaal 1 maand proeftijd;
 • minimaal 2 jaar of onbepaalde tijd, maximaal 2 maanden proeftijd.  

De lengte van de proeftijd moet voor zowel u als uw werkgever gelijk zijn. Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan afwijken van de wettelijke regels over de lengte van de proeftijd. Het is belangrijk dat u altijd in uw cao kijkt, want de afspraken in een cao gelden boven de wettelijke regels. Bij een contract van 6 maanden of korter kan er nooit worden afgeweken bij cao.

Veelgestelde vragen

 • Wat als er geen proeftijd is afgesproken?

  Er hoeft geen proeftijd te worden afgesproken. Vaak wordt er wel een proeftijd afgesproken om zowel u als uw werkgever de tijd te geven om te kijken of uw baan en functioneren bevallen. De proeftijd moet schriftelijk zijn vastgelegd. Dit betekent dat uw proeftijd moet staan vermeld in uw arbeidscontract of in uw cao.

  Heeft u geen proeftijd afgesproken met uw werkgever? Ga dan na of er een cao van toepassing is. Is er een cao van toepassing én staat er in deze cao een proeftijd vermeld? Dan gelden automatisch de proeftijdbepalingen van de cao. Is er geen cao van toepassing, dan geldt er dus geen proeftijd.

 • Wat kan ik doen als er een ongeldige proeftijd is afgesproken?

  Als u met de werkgever een proeftijd heeft afgesproken die in strijd is met de wettelijke regels, dan is de proeftijd niet geldig. Uw arbeidscontract wordt dan beschouwd als een contract zonder proeftijd.

  Let op:

  Krijgt u ontslag in de proeftijd? En is de proeftijd niet geldig? Dan moet u binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. U heeft daarbij een advocaat nodig. Na die 2 maanden heeft u geen juridische mogelijkheden meer om het ontslag aan te vechten. Neem bij ontslag direct contact met ons op.

 • Kan een proeftijd verlengd worden?

  De duur van de proeftijd is afhankelijk van de lengte van uw contract en de cao. Een tweede proeftijd bij dezelfde werkgever is alleen mogelijk als u ander werk gaat doen of een andere functie krijgt. In alle andere gevallen is een nieuwe proeftijd niet toegestaan. Dit geldt ook als u in dienst treedt bij een werkgever die als opvolger gezien moet worden van de vorige werkgever. Dit is het geval bij een overname van een bedrijf of als u als uitzendkracht gaat werken voor de inlener.

 • Mag ik ontslagen worden in mijn proeftijd?

  Ja! Tijdens uw proeftijd kan uw contract meteen worden opgezegd. Uw werkgever heeft daarvoor geen toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter. De werkgever hoeft daarbij geen opzegtermijn in acht te nemen. Ook hoeft de werkgever geen reden te geven voor het ontslag. De proeftijd dient wel geldig te zijn.

 • Kan ik zelf ontslag nemen binnen mijn proeftijd?

  Ja! Binnen uw proeftijd kunt u zelf op elk moment ontslag nemen. U kunt dit doen zonder opzegtermijn of reden.

 • Krijg ik een WW-uitkering bij ontslag tijdens de proeftijd?

  U krijgt mogelijk een WW-uitkering als u door uw werkgever wordt ontslagen in uw proeftijd. De reden van ontslag mag niet aan u te wijten zijn. Vraag daarom uw werkgever om een schriftelijke opgave van redenen.

  Als u zelf ontslag neemt in uw proeftijd, heeft u geen recht op een WW-uitkering.

 • Wat gebeurt er als ik ziek word in mijn proeftijd?

  U kunt ook in de proeftijd ontslagen worden als u ziek wordt. De proeftijd wordt niet verlengd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Bij ontslag heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering .

 • Meer weten?

  De medewerkers van het Juridisch Loket kunnen u advies op maat geven en uitleggen wat geldt in uw situatie. Neem uw arbeidscontract en de geldende cao mee als u contact opneemt.

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de proeftijd.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.