Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontslag tijdens proeftijd

Heeft uw ontslag niets te maken met uw zwangerschap? Dan mag de werkgever u in de proeftijd ontslaan. Controleer wel of het ontslag geldig is.

Denkt u dat het ontslag te maken heeft met uw zwangerschap? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ontslag bij een tijdelijk contract

Heeft het stoppen van uw contract niets te maken met uw zwangerschap? Dan stopt uw contract op de einddatum die in het contract staat. Dat u zwanger bent, verandert daar niets aan. Duurt uw contract langer dan 6 maanden? Dan moet uw werkgever op tijd laten weten of hij uw contract verlengt. Anders moet hij een aanzegvergoeding betalen.

Uw contract mag niet stoppen omdat u zwanger bent. Denkt u dat uw werkgever u ontslaat vanwege uw zwangerschap? Neem dan contact met ons op.

Ontslag tijdens vast contract

Bij een vast contract geldt tijdens zwangerschap een opzegverbod. Uw werkgever mag u in principe niet ontslaan. Ook niet tijdens uw zwangerschapsverlof, of in de 6 weken daarna. 

Bij ontslag op staande voet geldt geen opzegverbod. U mag dan per direct ontslagen worden. Uw werkgever heeft wel een goede reden nodig, bijvoorbeeld als u iets gestolen heeft.

Ontslag tijdens uitzendovereenkomst

U mag niet worden ontslagen omdat u zwanger bent. Maar uw contract kan wel eindigen tijdens uw zwangerschap. Dit hangt af van of u een tijdelijk of vast uitzendcontract heeft.

U heeft een tijdelijk uitzendcontract

Als er een uitzendbeding in uw tijdelijk contract staat, mag het uitzendbureau uw contract stoppen als er geen werk meer voor u is. Ook als u zwanger bent. Maar uw contract mag niet stoppen omdát u zwanger bent, of ziek door uw zwangerschap. Het bedrijf waar u werkt moet u laten weten dat uw opdracht eindigt.

Staat er geen uitzendbeding in uw tijdelijk contract? Dan mag het uitzendbureau uw contract niet stoppen voordat uw contract afloopt.

U heeft een vast uitzendcontract

Als u een vast contract heeft, mag het uitzendbureau u niet ontslaan tijdens uw zwangerschap. En ook niet tijdens uw zwangerschapsverlof of in de 6 weken daarna.

Ontslag op staande voet mag wel tijdens uw zwangerschap.

Goed om te weten

Als uw uitzendbureau niet lid is van de ABU of NBBU gelden andere regels.

Hulp nodig?

Twijfelt u over uw contract? Of bent u ontslagen tijdens uw zwangerschap? Neem dan contact op met een van onze juristen.

Ontslag tijdens payrollovereenkomst

Heeft u een payrollovereenkomst? Dan gelden voor u dezelfde regels als voor werknemers die direct bij het bedrijf in dienst zijn. De reden voor ontslag mag niets te maken hebben met uw zwangerschap.

Wordt u tijdens uw zwangerschap ontslagen? Neem contact op met een van onze juristen.

Bij ontslag op staande voet geldt geen opzegverbod. U mag dan per direct ontslagen worden als daar een goede reden voor is.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als mijn werkgever mij ontslaat omdat ik zwanger ben?

  Als u ontslagen wordt door uw zwangerschap, kun u dit probleem voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. U moet dan uitleggen dat uw werkgever u anders behandelt door uw zwangerschap. Er wordt dan meestal geluisterd naar het oordeel van het College. Maar dit is niet verplicht.

  Kantonrechter

  Volgt uw werkgever het advies of de aanbeveling niet op? Dan kunt u het ontslag aan de rechter voorleggen. De rechter neemt het oordeel van het College mee bij de uitspraak.

  Soms krijgt u schadevergoeding voor niet gekregen loon of ziektewetuitkering. Het ontslag gaat dan meestal door. 

 • Mag ik ontslagen worden als mijn werkgever een ontslagvergunning heeft?

  Tijdens uw zwangerschap geldt een opzegverbod. Uw werkgever mag uw arbeidsovereenkomst niet opzeggen:

  • als u zwanger bent
  • als u zwangerschapsverlof heeft
  • binnen 6 weken na afloop van het zwangerschapsverlof

  Bedrijfssluiting

  Geldt er een opzegverbod? Dan geeft UWV geen toestemming om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen, behalve als het bedrijf sluit. Stopt uw werkgever helemaal met het bedrijf? Dan kan hij uw contract wel opzeggen tijdens uw zwangerschap. Uw werkgever heeft dan een ontslagvergunning van UWV nodig.

 • Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben door mijn bevalling of zwangerschap?

  Nee, er geldt een opzegverbod als u ziek bent door uw zwangerschap of bevalling. Uw contract kan wel stoppen op de afgesproken einddatum. Uw werkgever meldt u dan ziek uit dienst bij UWV. 

  Bent u zwanger, maar ziek door een andere oorzaak? Dan kunt u soms wel ontslagen worden tijdens ziekte.

  Aanzegvergoeding

  Loopt uw tijdelijk contract af? Dan heeft u soms recht op een aanzegvergoeding.

Terug naar boven Shape