Gevolgen noodmaatregel NOW voor werknemer | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn al onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Excuses voor het ongemak.
Ga meteen naar

Werkgever vraagt NOW-regeling aan

Als er minder werk is dan normaal, moet uw werkgever meestal uw loon doorbetalen. In een bijzondere situatie kan uw werkgever de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Uw werkgever krijgt minimaal 20% minder geld binnen.
 • Dat komt door een bijzondere gebeurtenis, zoals het coronavirus, een natuurramp of een andere noodsituatie.
 • De vergoeding is voor maximaal 7 maanden.

Uw werkgever bepaalt of hij de noodmaatregel NOW aanvraagt. U kunt dit zelf niet doen.

Als uw werkgever de NOW-regeling aanvraagt, is hij verplicht dat te laten weten aan de ondernemingsraad (OR). Heeft uw bedrijf geen OR? Dan kan dit ook een andere groep werknemers zijn die zich inzet voor alle medewerkers. Als die groep er niet is, moet uw werkgever aan alle werknemers melden dat hij de NOW-regeling aanvraagt.

Maximaal 7 maanden NOW

Mag uw werkgever gebruikmaken van de noodmaatregel? Dan krijgt hij eerst een vergoeding voor 3 maanden. Is er langer te weinig werk? Dan kan de werkgever de tegemoetkoming 1 keer verlengen met 4 maanden.

Is er eerder weer genoeg werk voor iedereen? Dan bent u meestal verplicht te komen werken als uw werkgever dat vraagt.

Recht op loon

Tijdens de noodmaatregel NOW heeft u recht op 100% van uw gewone salaris. Werkt uw bedrijf met plus- en minuren? Of heeft u overuren staan? Dan mag uw werkgever deze niet veranderen zolang hij de NOW-vergoeding krijgt.

Ook andere afspraken tussen u en uw werkgever blijven gelden:

 • U bouwt hetzelfde pensioen op.
 • U bouwt hetzelfde vakantiegeld op.
 • U bouwt dezelfde vakantiedagen op.
 • U krijgt dezelfde bonus die u altijd krijgt, of die uw werkgever eerder beloofde. Dit geldt niet voor het bestuur en de directie.

Tijdens de NOW-regeling kunnen uw toeslagen misschien wel veranderen. Werkt u niet of werkt u minder? Dan krijgt u mogelijk geen toeslag of vergoeding voor bijvoorbeeld ploegendienst.

Plichten tijdens noodmaatregel NOW

U heeft een aantal plichten:

 • U bent verplicht te komen werken als uw werkgever dat vraagt. Het kan zijn dat u hierdoor een ander aantal uren werkt dan uw collega’s. De werkgever bepaalt wie moet komen werken.
 • U bent verplicht tijdelijk ander werk te doen als dit een redelijke vraag is. Dit geldt ook als uw werkgever u vraagt om bij een ander bedrijf te werken. Schrijf de afspraken hierover goed op.
 • U bent verplicht uw vrijgekomen uren te gebruiken voor uw bijscholing als uw werkgever dat vraagt.

Vakantie

Wilt u op vakantie? Dan moet u uw vakantiedagen opnemen. Ook als u door de bijzondere omstandigheden niet of minder werkt. U vraagt dit op dezelfde manier aan als anders. Uw werkgever moet binnen 2 weken reageren op uw aanvraag. Uw vrije dagen gaan af van uw vakantiedagen.

Uw werkgever kan u meestal niet verplichten uw vakantiedagen op te nemen als er geen werk is.

Had u al vakantie opgenomen en wilt u uw vakantiedagen niet meer opnemen? Bespreek dan met uw werkgever wat mogelijk is. Houdt uw werkgever u aan uw aangevraagde vakantie? Laat dan in een brief of e-mail weten dat u uw vakantiedagen niet meer wilt opnemen. Laat ook weten dat u beschikbaar bent om te werken. Omdat er weinig rechtspraak is over deze situatie, kan nog niet worden gezegd wie gelijk heeft in deze situatie.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn werkgever geen NOW-regeling krijgt?

  Uw werkgever bepaalt of hij de noodmaatregel NOW aanvraagt. Doet hij dit niet, of heeft hij geen recht op de vergoeding? Dan gelden voor u dezelfde rechten en plichten als wanneer hij dit wel had aangevraagd of gekregen:

  • U heeft recht op 100% salaris. Ook als er te weinig werk is door het coronavirus.
  • U bouwt evenveel pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen op als anders.
 • Kan mijn werkgever mij ontslaan tijdens de noodmaatregel NOW?

  Ja, uw werkgever mag u ontslaan tijdens de noodmaatregel NOW. Maar als hij u ontslaat omdat het financieel slecht gaat, krijgt hij wel een lagere vergoeding. De noodmaatregel NOW is namelijk bedoeld om ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Uw werkgever krijgt een boete als hij meer dan 20 personen ontslaat.

  Houdt de werkgever u in dienst? Dan krijgt hij dus een hogere vergoeding.

 • Ik ben oproepkracht of uitzendkracht. Kan de werkgever voor mijn loon ook een vergoeding krijgen?

  Ja. Als u in dienst blijft bij uw werkgever, kan hij een vergoeding krijgen voor uw loon. Voor alle werknemers die in dienst blijven, kan de werkgever gebruikmaken van de noodmaatregel NOW.

  Voor uitzendkrachten vraagt het uitzendbureau de NOW-maatregel aan.

  Blijft u niet in dienst van uw werkgever of heeft u geen recht op loon? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen.

 • Heeft de NOW-regeling gevolgen voor mijn WW-uitkering?

  Nee. U gebruikt geen WW-rechten tijdens de noodmaatregel NOW. Uw werkgever krijgt een vergoeding van de overheid. Daarmee betaalt hij u.

  Wordt u later ontslagen? Dan krijgt u de WW-uitkering die u heeft opgebouwd.

 • Mijn werkgever heeft al werktijdverkorting aangevraagd. Hoe werkt dat?

  Eerder kon uw werkgever werktijdverkorting aanvragen als er minder werk was dan normaal. Door het coronavirus is dit niet meer mogelijk.

  Heeft uw werkgever al een vergunning voor werktijdverkorting? Dan blijft deze geldig. In deze periode krijgt u een WW-uitkering. UWV betaalt de uitkering aan uw werkgever en hij betaalt deze aan u.

  Is de vergunning afgelopen? Dan kan de werkgever deze niet verlengen, maar moet hij de noodmaatregel NOW aanvragen.

Terug naar boven Shape