Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Werkgever vraagt NOW-regeling aan

Als er minder werk is dan normaal, moet uw werkgever meestal uw loon doorbetalen. Tijdens de coronacrisis kon uw werkgever de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Dat kon tot 1 oktober 2021, voor de vergoeding van de periode juli tot en met september 2021. 

Recht op loon

Tijdens de NOW-periode bleven de afspraken in uw contract gewoon geldig. Zo hield u 100% van uw gewone salaris. 

Kreeg u normaal toeslagen, zoals een vergoeding voor ploegendienst? Dan had u tijdens NOW recht op het gemiddelde bedrag dat u normaal als toeslag kreeg. Ook andere afspraken bleven gelden:

 • U bouwde hetzelfde pensioen op.
 • U bouwde hetzelfde vakantiegeld op.
 • U bouwde dezelfde vakantiedagen op.
 • U kreeg dezelfde bonus die u altijd kreeg, of die uw werkgever eerder beloofde. Dit geldt niet voor het bestuur of de directie.

Tijdens de NOW-regeling konden sommige vergoedingen wel veranderen. Werkte u niet of minder? Of werkte u thuis? Dan kreeg u mogelijk geen reiskostenvergoeding meer. Ook kon u met uw werkgever afspreken dat u minder uren ging werken. 

Ging u akkoord met minder uren? Dan krijgt u een lagere WW-uitkering als u werkloos wordt.

Plichten tijdens NOW

Tijdens de NOW-periode had u een aantal plichten:

 • U was verplicht te komen werken als uw werkgever dat vroeg. Het kon zijn dat u hierdoor een ander aantal uren werkte dan uw collega’s. De werkgever bepaalde wie wel of niet moest komen werken.
 • U was verplicht tijdelijk ander werk te doen als dit een redelijke vraag was. Bijvoorbeeld: u was verkoper in een winkel en werd gevraagd om de winkel op te ruimen. Dit gold ook als uw werkgever u vroeg om bij een ander bedrijf te werken.
 • U moest de uren die u niet werkte gebruiken voor scholing als uw werkgever dat vroeg.

Vakantie

Is er nog steeds geen werk voor u door het coronavirus? Dan kan uw werkgever u meestal niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Maar het opnemen van vakantiedagen moet wel in overleg met uw werkgever gebeuren. Besluit u om eerder afgesproken vakantiedagen toch niet op te nemen? Ook dan moet u dat overleggen met uw werkgever.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn werkgever geen NOW-regeling kreeg?

  Uw werkgever besliste of hij wel of niet NOW aanvroeg. Vroeg uw werkgever geen NOW aan? Of had hij geen recht op NOW? Dan golden voor u toch dezelfde rechten:

  • U had recht op 100% salaris. Ook als er te weinig werk was door het coronavirus.
  • U bouwde evenveel pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen op als anders.
 • Hoe weet ik of mijn werkgever NOW heeft aangevraagd?

  Het aanvragen van NOW moest uw werkgever melden bij de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad? Dan kon hij het laten weten aan een groep medewerkers die opkomen voor de rechten van alle medewerkers binnen het bedrijf. Als ook die groep er niet is, dan moest de werkgever het zelf aan alle medewerkers laten weten. 

 • Kon mijn werkgever mij ontslaan tijdens de noodmaatregel NOW?

  Ja, uw werkgever mocht u ontslaan tijdens de NOW-regeling. De noodmaatregel was bedoeld om ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Ging het toch slechter met het bedrijf dan verwacht? Dan kon de werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV. 

  Wilde uw werkgever u ontslaan omdat het slechter ging met het bedrijf? Dan moest hij dit bij het UWV melden. Als hij dat niet deed, dan werd de NOW 5% lager. 

  Bij ontslag moest uw werkgever u helpen bij het zoeken naar een andere baan. Bijvoorbeeld door u omscholing naar ander werk aan te bieden. 

 • Ik ben oproepkracht of uitzendkracht. Kreeg mijn werkgever voor mijn loon ook een vergoeding?

  Ja. Als u in dienst bleef bij uw werkgever, kreeg hij via de NOW-regeling een vergoeding voor uw loon. 

  Voor uitzendkrachten vroeg het uitzendbureau de NOW-regeling aan. U kunt bij uw uitzendbureau navragen of NOW is aangevraagd. 

 • Heeft de NOW-regeling gevolgen voor mijn WW-uitkering?

  Nee. U gebruikte geen WW-rechten tijdens de NOW. Uw werkgever kreeg een vergoeding van de overheid. Daarmee betaalde hij u.

  Bent u na de NOW-periode ontslagen? Dan krijgt u de WW-uitkering die u heeft opgebouwd.

Terug naar boven Shape