Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.
Ga meteen naar

Werkgever vraagt NOW-regeling aan

Als er minder werk is dan normaal, moet uw werkgever meestal uw loon doorbetalen. In een bijzondere situatie kan uw werkgever de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Uw werkgever krijgt minimaal 20% minder geld binnen. Vanaf april 2021 geldt dat uw werkgever 30% minder geld binnen krijgt. 
 • Dat komt door het coronavirus.
 • De vergoeding is tot maximaal 1 juli 2021.

Uw werkgever bepaalt of hij de noodmaatregel aanvraagt. U kunt dit zelf niet doen.

Als uw werkgever de NOW-regeling aanvraagt, is hij verplicht dat te laten weten aan de ondernemingsraad (OR). Heeft uw bedrijf geen OR? Dan kan dit ook een andere groep werknemers zijn die zich inzet voor alle medewerkers. Als die groep er niet is, moet uw werkgever aan alle werknemers melden dat hij de NOW-regeling aanvraagt.

Tot 1 juli 2021 NOW

Mag uw werkgever de NOW-regeling gebruiken? Dan krijgt hij eerst een vergoeding voor 3 maanden. Is er langer te weinig werk? Dan kan de werkgever verlenging aanvragen voor 3 maanden tot maximaal 1 juli 2021. Dan stopt de NOW.

Is er eerder weer genoeg werk voor iedereen? Dan bent u meestal verplicht te komen werken als uw werkgever dat vraagt. U hoeft bijvoorbeeld niet te werken als u ziek bent of het niet veilig is.

Recht op loon

Tijdens de noodmaatregel NOW heeft u recht op 100% van uw gewone salaris. Werkt uw bedrijf met plus- en minuren? Of heeft u overuren staan? Dan mag uw werkgever deze niet veranderen zolang hij de NOW-vergoeding krijgt.

Krijgt u normaal toeslagen zoals een vergoeding voor ploegendienst? Dan heeft u recht op het gemiddelde bedrag dat u normaal kreeg.

Ook andere afspraken tussen u en uw werkgever blijven gelden:

 • U bouwt hetzelfde pensioen op.
 • U bouwt hetzelfde vakantiegeld op.
 • U bouwt dezelfde vakantiedagen op.
 • U krijgt dezelfde bonus die u altijd krijgt, of die uw werkgever eerder beloofde. Dit geldt niet voor het bestuur en de directie.

Tijdens de NOW-regeling kunnen sommige vergoedingen wel veranderen. Werkt u niet of werkt u minder? Dan krijgt u mogelijk geen reiskostenvergoeding meer.

Uw werkgever kan u een voorstel doen waarin u voortaan of tijdelijk minder loon krijgt. U krijgt bijvoorbeeld minder vakantiegeld. Of het aantal uren dat in uw contract staat, wordt lager. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming geeft.

Gaat u akkoord met minder loon of minder uren? Dan krijgt u een lagere WW-uitkering als u werkloos wordt.

Plichten tijdens NOW

U heeft een aantal plichten:

 • U bent verplicht te komen werken als uw werkgever dat vraagt. Het kan zijn dat u hierdoor een ander aantal uren werkt dan uw collega’s. De werkgever bepaalt wie moet komen werken.
 • U bent verplicht tijdelijk ander werk te doen als dit een redelijke vraag is. Dit geldt ook als uw werkgever u vraagt om bij een ander bedrijf te werken. Schrijf de afspraken hierover goed op.
 • U bent verplicht uw vrijgekomen uren te gebruiken voor bijscholing als uw werkgever dat vraagt.

Vakantie

Wilt u op vakantie? Dan moet u uw vakantiedagen opnemen. Ook als u door de bijzondere situatie niet of minder werkt. U vraagt dit op dezelfde manier aan als anders. Uw werkgever moet binnen 2 weken reageren op uw aanvraag. Uw vrije dagen gaan af van uw vakantiedagen.

Had u al vakantie opgenomen en wilt u uw vakantiedagen niet meer opnemen? Bespreek dan met uw werkgever wat mogelijk is.

Vakantiedagen intrekken

Houdt uw werkgever u aan uw aangevraagde vakantie? Laat dan in een brief of e-mail weten dat u uw vakantiedagen niet meer wilt opnemen. Laat ook weten dat u beschikbaar bent om te werken. Omdat er weinig uitspraken van rechters zijn over deze situatie, kan nog niet worden gezegd wie gelijk heeft in deze situatie.

Is er geen werk voor u door het coronavirus? Uw werkgever kan u meestal niet verplichten vakantiedagen op te nemen omdat er geen werk is.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat zijn mijn rechten als mijn werkgever geen NOW-regeling krijgt?

  Uw werkgever bepaalt of hij de noodmaatregel NOW aanvraagt. Doet hij dit niet, of heeft hij geen recht op de vergoeding? Dan gelden voor u dezelfde rechten en plichten als wanneer hij dit wel had gekregen:

  • U heeft recht op 100% salaris. Ook als er te weinig werk is door het coronavirus.
  • U bouwt evenveel pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen op als anders.
 • Kan mijn werkgever mij ontslaan tijdens de noodmaatregel NOW?

  Ja, uw werkgever mag u ontslaan tijdens de NOW-regeling. De noodmaatregel is bedoeld om ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Maar als het slechter gaat met het bedrijf dan verwacht, kan de werkgever ontslag voor u aanvragen. 

  Uw werkgever moet u in dat geval helpen bij het zoeken naar een andere baan. Bijvoorbeeld door u om te scholen naar ander werk. Ook de overheid biedt hulp bij het zoeken van ander werk als u door de coronacrisis uw baan verliest.

 • Ik ben oproepkracht of uitzendkracht. Krijgt de werkgever voor mijn loon ook een vergoeding?

  Ja. Als u in dienst blijft bij uw werkgever, kan hij via de NOW-regeling een vergoeding krijgen voor uw loon. 

  Voor uitzendkrachten vraagt het uitzendbureau de NOW-regeling aan.

  Bent u ontslagen of heeft u geen recht op loon? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen.

 • Heeft de NOW-regeling gevolgen voor mijn WW-uitkering?

  Nee. U gebruikt geen WW-rechten tijdens de NOW. Uw werkgever krijgt een vergoeding van de overheid. Daarmee betaalt hij u.

  Wordt u later ontslagen? Dan krijgt u de WW-uitkering die u heeft opgebouwd.

Terug naar boven Shape