Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Op dit moment is het drukker dan anders aan de telefoon. U kunt ook een van onze vestigingen bezoeken.
Ga meteen naar

Werkgever vroeg NOW-regeling aan

Als er minder werk was dan normaal, moest uw werkgever meestal gewoon uw loon doorbetalen. Tijdens de coronacrisis kon hij daar een vergoeding voor krijgen met de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  

Recht op loon

Tijdens de NOW-periode bleven de afspraken in uw contract gewoon geldig. Zo hield u 100% van uw salaris. Ook als er door corona minder werk voor u was. Bijvoorbeeld als u in de horeca werkte.

Krijgt u normaal toeslagen, zoals een vergoeding voor ploegendienst? Dan had u tijdens NOW recht op het gemiddelde bedrag dat u normaal als toeslag krijgt. Ook andere afspraken bleven gelden:

 • U bouwde hetzelfde pensioen op.
 • U bouwde hetzelfde vakantiegeld op.
 • U bouwde dezelfde vakantiedagen op.
 • U kreeg dezelfde bonus die u altijd kreeg, of die uw werkgever eerder beloofde. 

Afspraken veranderen

Werkte u niet of minder door corona? Of werkte u thuis? Dan kon uw werkgever sommige afspraken veranderen. Bijvoorbeeld dat u tijdelijk geen reiskostenvergoeding kreeg. Of dat u recht had op een thuiswerkvergoeding. 

U kon ook met uw werkgever afspreken dat u tijdelijk minder uren ging werken. U ging dan akkoord met tijdelijk minder loon. Dat heeft wel gevolgen. Wordt u bijvoorbeeld werkloos? Dan krijgt u een lagere WW-uitkering.

Plichten tijdens NOW

Tijdens de NOW-periode had u een aantal plichten:

 • U was verplicht te komen werken als uw werkgever dat vroeg. Mogelijk werkte u hierdoor een ander aantal uren dan uw collega’s. De werkgever bepaalde wie wel of niet moest komen werken.
 • U was verplicht tijdelijk ander werk te doen als dit een redelijke vraag was. Bijvoorbeeld: u bent verkoper in een winkel en uw werkgever vroeg u om de winkel op te ruimen. 
 • U moest de uren die u niet werkte, gebruiken voor opleiding als uw werkgever dat vroeg.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat waren mijn rechten als mijn werkgever geen NOW-regeling kreeg?

  Uw werkgever besliste of hij wel of niet NOW aanvroeg. Vroeg uw werkgever geen NOW aan? Of had hij geen recht op NOW? Dan golden voor u toch dezelfde rechten:

  • U had recht op 100% salaris. Ook als er te weinig werk was door het coronavirus.
  • U bouwde evenveel pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen op als normaal.
 • Hoe weet ik of mijn werkgever NOW heeft aangevraagd?

  Het aanvragen van NOW moest uw werkgever melden bij de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad? Dan kon hij het laten weten aan een groep medewerkers die opkomen voor de rechten van alle medewerkers binnen het bedrijf. Als ook die groep er niet is, dan moest de werkgever het zelf aan alle medewerkers laten weten. 

 • Kon mijn werkgever mij ontslaan tijdens de noodmaatregel NOW?

  Ja, uw werkgever mocht u ontslaan tijdens de NOW-regeling. De noodmaatregel was bedoeld om ontslag zoveel mogelijk te voorkomen. Ging het toch slechter met het bedrijf dan verwacht? Dan kon de werkgever ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen bij UWV. 

  Wilde uw werkgever u ontslaan omdat het slecht ging met het bedrijf? Dan moest hij dit eerst bij UWV melden. Als hij dat niet deed, dan werd de NOW 5% lager. 

  Bij ontslag moest uw werkgever u helpen zoeken naar een andere baan. Bijvoorbeeld door u omscholing aan te bieden. 

 • Ik ben oproepkracht of uitzendkracht. Kreeg mijn werkgever voor mijn loon ook een vergoeding?

  Ja. Als u in dienst bleef bij uw werkgever, kreeg hij via de NOW-regeling een vergoeding voor uw loon. 

  Voor uitzendkrachten vroeg het uitzendbureau de NOW-regeling aan. U kunt aan het uitzendbureau vragen of zij dit hebben gedaan.  

 • Heeft de NOW-regeling gevolgen voor mijn WW-uitkering?

  Nee. U gebruikte geen WW-rechten tijdens de NOW. Uw werkgever kreeg een vergoeding van de overheid. Daarmee betaalde hij uw loon.

  Werd u na de NOW-periode ontslagen? Dan kreeg u de WW-uitkering die u had opgebouwd.

Terug naar boven Shape