Moet ik betalen voor schade die ik op mijn werk veroorzaak?

Veroorzaakt u tijdens uw werk schade? Bijvoorbeeld aan goederen van uw werkgever, een klant of een collega? Meestal draait uw werkgever op voor de schade.

Als u materiële schade of letsel aan een collega of goederen van de werkgever veroorzaakt tijdens het werk, is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk. Uw werkgever kan de schade alleen op u verhalen als hij kan bewijzen dat u de schade met opzet of door 'bewust roekeloos handelen' hebt veroorzaakt.

Er kunnen ook afspraken zijn gemaakt over een schadevergoeding in het bedrijfsreglement, de cao of uw arbeidscontract. Deze afspraken zijn toegestaan als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Gaat het om interne bedrijfsregels? Dan moeten deze op schrift staan en aan alle werknemers bekend zijn.
 • U moet zich als werknemer tegen het risico in kwestie kunnen verzekeren. Kan dat niet, dan blijft de werkgever aansprakelijk. Dat geldt ook voor uw eventuele eigen risico bij uw verzekering.
 • Toepassing van de regels mag niet in strijd zijn met de 'redelijkheid'. Moet u met een laag inkomen een relatief hoog schadebedrag vergoeden, dan kan de rechter dit onredelijk vinden.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is opzettelijk of bewust roekeloos handelen?

  Volgens de wet bent u als werknemer alleen aansprakelijk als de schade op het werk is ontstaan door opzet of 'bewust roekeloos handelen of nalaten'. In de praktijk is dat heel moeilijk te bewijzen.

  Bewuste roekeloosheid betekent dat de werknemer overgaat tot risicovol gedrag, terwijl hij zich bewust is van het risico wat hij neemt of daar in ieder geval bewust van zou moeten zijn. De rechter kan bepalen of u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld en daarom de aansprakelijkheid op u dient te nemen.

 • Mag mijn werkgever schade op mijn loon inhouden?

  Ja, dat mag. In de wet is bepaald dat uw werkgever een door u verschuldigde schadevergoeding mag verrekenen met uw loon. Uw werkgever moet hierbij altijd rekening houden met de beslagvrije voet die in uw situatie geldt.

 • Wat zijn mijn rechten als ik in privétijd schade krijg aan mijn leaseauto?

  Als u uw leaseauto of een bedrijfsauto buiten werktijd gebruikt (dus privé), dan is de schade in principe voor uw rekening.