Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar
Stap 1

Vraag uw werkgever waarom hij uw tijden wil veranderen

Staan er vaste werktijden in uw contract? Dan kan uw werkgever soms toch van u vragen om op andere tijden te werken. Dit kan als de situatie verandert, bijvoorbeeld door een stijging van het aantal klanten op uw vrije woensdag.

Wilt u niet op andere tijden werken? Dan kan uw werkgever uw werktijden alleen veranderen als daar een goede reden voor is. Vraag waarom uw werkgever uw werktijden wil veranderen.

Redelijk voorstel

Kijk wat de voor- en nadelen voor u en uw werkgever zijn. Leiden andere werktijden niet tot veel nadelen voor u? Dan moet u meestal akkoord gaan met een redelijk voorstel van uw werkgever.

U mag een voorstel alleen weigeren als de verandering niet redelijk is.

Gaat u akkoord tijdens een gesprek? Dan heeft u een geldige afspraak. Mondelinge afspraken zijn wel vaak lastig te bewijzen. Afspraken over uw werktijden of andere arbeidsvoorwaarden kunt u daarom het beste opschrijven.

Stap 2

Controleer of uw werkgever uw tijden mag veranderen

Uw werkgever mag uw werktijden veranderen als dit in uw contract, cao of bedrijfsregeling staat. Deze afspraak heet een wijzigingsbeding. Het betekent dat uw werkgever zonder uw toestemming uw werktijden mag veranderen. Hij moet daar wel een belangrijke reden voor hebben, bijvoorbeeld een verplichte reorganisatie.

Geen wijzigingsbeding

Is er geen wijzigingsbeding afgesproken? Dan mag de werkgever soms toch uw werktijden veranderen. De winkel waar u werkt, verandert bijvoorbeeld de openingstijden waardoor u niet meer kunt werken op vrijdagavond. Uw werkgever mag u dan vragen om op andere tijden te werken omdat u een goede werknemer moet zijn. Wat het zijn van een goed werknemer precies betekent, verschilt per situatie.

Stap 3

Onderhandel over de mogelijkheden

U kunt uw werkgever een tegenvoorstel doen. Stel een oplossing voor waar u beiden iets aan heeft. Vraagt uw werkgever bijvoorbeeld of u kunt werken op vrijdagmiddag? Dan kunt u voorstellen om de hele vrijdag te werken, maar op woensdag vrij te zijn voor de kinderen. Of vraag uw werkgever of u voor een deel kunt werken vanuit huis.

Neemt uw reistijd toe of krijgt u meer reiskosten? Maak hier dan duidelijke afspraken over met uw werkgever. Zet de nieuwe afspraken altijd op papier.

Stap 4

Schakel een mediator in

Komen u en uw werkgever er niet uit? Dan kunt u nieuwe afspraken maken via mediation. Een mediator helpt u en uw werkgever om in gesprek te gaan en samen een oplossing te vinden.

Stap 5

Ga naar de kantonrechter

Komt u er samen niet uit en dreigt de situatie erger te worden? Dan kunt u naar de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt de situatie en oordeelt of verandering van uw werktijden redelijk is.

Cao

Geldt voor u een cao? Dan is er mogelijk een commissie die u uitleg kan geven over de arbeidsvoorwaarden uit uw cao. Staat er een wijzigingsbeding in uw cao? Dan kunt u hierover uitleg vragen aan deze commissie.

Het kan verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. Of advies te vragen van uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. Deze schat in of uw zaak kans van slagen heeft. 

Als u weigert om op andere werktijden te werken, kan de werkgever dit zien als 'werkweigering'. Dit is een reden voor ontslag op staande voet. Zorg ervoor dat de situatie niet (verder) uit de hand loopt.

Bel gratis 0800 - 8020 Gratis persoonlijk juridisch advies voor iedereen met een laag inkomen.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat moet ik doen als er niets is geregeld over werktijden?

  Als er niets is afgesproken over werktijden, dan gelden de regels van de overheid. Dit zijn regels over:

  • hoeveel uren u per dag of per week mag werken
  • pauze- of rusttijden

  Uw werkgever moet rekening houden met uw persoonlijke situatie. Dit kan ook de situatie thuis zijn. De werkgever mag niet van u vragen dat u op tijden werkt die niet redelijk zijn.

 • Kan ik mijn werkgever vragen om andere werktijden?

  Sinds 1 januari 2016 kunt u uw werkgever vragen om verandering van uw werktijden. Hiervoor moet u wel minimaal 26 weken bij uw werkgever in dienst zijn. U moet de aanvraag 2 maanden van tevoren doen. Behalve bij een onverwachte situatie. Bijvoorbeeld als uw partner of kind ernstig ziek wordt.

  U moet laten weten op welke tijden u wilt werken. En wanneer u wilt beginnen met de nieuwe werktijden. Uw werkgever kan de nieuwe werktijden alleen weigeren als hij een belangrijke reden heeft. Bijvoorbeeld als er zonder u een onveilige situatie ontstaat op de werkvloer.

  Wilt u op andere tijden werken? Stuur uw werkgever dan onze voorbeeldbrief aanpassen uren, werktijden of werkplek.  

 • Ben ik verplicht om in te vallen als mijn werkgever dit vraagt?

  Of u moet invallen, hangt af van de afspraken in uw contract. Staat er niets over invallen in uw contract? Dan hangt het af van uw situatie. Ga in gesprek met uw werkgever en probeer samen een oplossing te vinden. 

  Werkt u bijvoorbeeld in een winkel en is uw collega ziek? Dan moet u invallen als anders de winkel dicht moet. Behalve als u bijvoorbeeld geen opvang heeft voor uw kinderen. 

  Komt u er samen met uw werkgever niet uit? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond.

Terug naar boven Shape