Overslaan en naar de inhoud gaan

Noodzakelijke gegevens

 • uw naam
 • uw mailadres
 • uw vraag aan ons met de relevante informatie die nodig is voor de beantwoording van uw vraag
 • het onderwerp
 • relevante sleutelwoorden

Extra gegevens

 • uw postcode, adres en huisnummer
 • uw land van herkomst (is relevant bij vragen over vreemdelingenrecht)
 • uw telefoonnummer (indien u geen telefoonnummer toevoegt is het voor ons niet mogelijk om contact met u op te nemen voor een verheldering van uw vraag)
 • uw geboortedatum (kan relevant zijn voor uw juridische vraag.

Verwerkingen van persoonsgegevens en uw rechten

Door het gebruik van het mailformulier worden uw gegevens verwerkt volgens het privacybeleid van het Juridisch Loket.

Wij verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:

 • registratie van uw vraag in ons interne klantregistratiesysteem
 • het per e-mail kunnen beantwoorden van uw vraag
 • geanonimiseerde verwerking voor statistische doeleinden
 • geanonimiseerde verwerking in het kader van de verbetering van onze dienstverlening
 • geanonimiseerde verwerking in het kader van taakstelling en verantwoording aan de Raad voor Rechtsbijstand en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

U heeft altijd het recht om te verzoeken om aanpassing, verwijdering of correctie van uw gegevens. Voor ons volledige privacy beleid en om gebruik te maken van uw rechten kijkt u hier.

Terug naar boven Shape