Voorwaarden e-mail | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Benodigde gegevens

Wanneer u het mailformulier invult vraagt het Juridisch Loket de essentiële gegevens om uw klantvraag vast te leggen in onze interne systemen. Wij doen dit om u bij vervolgvragen verder te kunnen helpen. Het Juridisch Loket vraagt u in ieder geval om de volgende gegevens.

 • uw naam
 • uw adres, woonplaats en postcode
 • land
 • uw mailadres
 • uw geboortedatum
 • uw vraag aan ons met de relevante informatie die nodig is voor de beantwoording van uw vraag.
 • uw telefoonnummer (Let op! Indien u geen telefoonnummer toevoegt is het voor ons niet mogelijk om contact met u op te nemen voor een verheldering van uw vraag)

U kunt uw telefoonnummer toevoegen om uw bereikbaarheid te verhogen. Mochten wij naar aanleiding van uw mail nog vragen hebben, dan kunnen wij dit nummer gebruiken om contact met u op te nemen.

Verwerkingen van persoonsgegevens en uw rechten

Door het gebruik van het mailformulier worden uw gegevens verwerkt volgens het privacybeleid van het Juridisch Loket. Wanneer u instemt met de voorwaarden van het mailformulier, begrijpt u dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zoals in dit privacybeleid omschreven. In het bijzonder betekent dit dat wij uw gegevens zullen verwerken in onze interne systemen en dat deze gegevens ook gebruikt worden voor de doelen zoals omschreven in ons privacybeleid.

In het kort betreft dit in ieder geval de volgende verwerkingen:

 • opname van uw gegevens in onze interne klantregistratiesystemen
 • opname van uw gegevens in ons mailsysteem
 • geanonimiseerde verwerking voor statistische doeleinden
 • geanonimiseerde verwerking in het kader van de verbetering van onze dienstverlening
 • geanonimiseerde verwerking in het kader van taakstelling en verantwoording aan de Raad voor Rechtsbijstand

U heeft altijd het recht om te verzoeken om aanpassing, verwijdering of correctie van uw gegevens.

Voor ons volledige privacybeleid en om gebruik te maken van uw rechten kijkt u hier.

Terug naar boven Shape