Heb ik voor vakantie of familiebezoek in Nederland een visum nodig?

Wilt u voor kort verblijf (maximaal 90 dagen) naar Nederland komen, bijvoorbeeld voor vakantie, zakenreis of familiebezoek? Dan hebt u misschien een visum nodig. In de volksmond wordt dit vaak een 'toeristenvisum' genoemd. Met dit visum kunt u maximaal 90 dagen in Nederland verblijven. Ook is het visum geldig voor bezoek aan andere Schengenlanden.

Kies uw situatie:

Ons advies:

EU/EER-onderdanen, personen met de Zwitsterse nationaliteit en hun gezinsleden die Nederland willen bezoeken hebben geen visum nodig.

Let op:

Bent u familielid van een Unieburger of Zwitser, maar hebt u niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en ook geen geldige verblijfsvergunning in een van deze landen? Dan moet u voor uw bezoek aan Nederland wel een visum aanvragen.

Ons advies:

Het hangt af van uw nationaliteit of u voor kort verblijf een visum nodig hebt. Bekijk hiervoor de lijst met visumplichtige en niet-visumplichtige nationaliteiten via de website van de Rijksoverheid.

Als u geen visum nodig hebt voor kort verblijf, dan mag u in de zogenaamde 'vrije termijn' (90 dagen) in Nederland verblijven. De 90 dagen kunnen verspreid worden over maximaal 180 dagen, maar u kunt ze ook in een keer achter elkaar gebruiken.

Als u 90 dagen achter elkaar in Nederland verblijft, dan moet u daarna minimaal 90 dagen buiten het Schengengebied verblijven. Pas daarna kunt u weer gebruik maken van een nieuwe vrije termijn van 90 dagen.

Ons advies:

In het verdrag van Schengen zijn afspraken gemaakt over visumbeleid, asielbeleid en politie en justitie. Binnen het Schengengebied is er geen grenscontrole voor personen. Bij het verdrag zijn 26 landen aangesloten.

Als u een geldige verblijfsvergunning hebt in een Schengenland, hebt u geen visum nodig voor kort verblijf in Nederland.

Veelgestelde vragen

 • Hoe vraag ik een visum voor kort verblijf aan?

  Meestal kunt u het visum voor kort verblijf aanvragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont. U maakt hiervoor van te voren een afspraak. Soms moet u de aanvraag doen bij de ambassade van een ander land.

  U vraagt het visum maximaal drie maanden voor het geplande bezoek aan. U gebruikt hiervoor het verplichte aanvraagformulier. Bij uw aanvraag moet u laten zien dat u aan alle voorwaarden voor het visum voor kort verblijf voldoet.

 • Wat zijn de voorwaarden voor een visum voor kort verblijf?

  Voor een visum voor kort verblijf gelden de volgende voorwaarden:

  • Geldig reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort). Het reisdocument moet drie maanden langer geldig zijn dan de datum waarop het visum afloopt. Daarnaast mag het paspoort niet ouder zijn dan tien jaar.
  • Medische reisverzekering voor de duur van het verblijf.
  • U hebt voldoende geld (een bedrag van minimaal € 34,- per persoon per dag dat u in Nederland verblijft).
   Als u zelf niet genoeg geld hebt, dan kan iemand anders in Nederland zich garant stellen voor u. Hiervoor moet een formulier worden ingevuld. De garantsteller moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • U moet uitleggen wat het doel is van uw reis naar Nederland. Uw reisdoel toont u aan met documenten, bijvoorbeeld een uitnodigingsbrief of een hotelreservering.
  • U toont aan dat u tijdig terug zult keren naar uw land van herkomst. U laat bijvoorbeeld zien dat u familie, werk en/of een eigen woning hebt in uw land van herkomst.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde en veiligheid in Nederland en andere Schengenlanden.

  Een overzicht van de documenten die u voor uw aanvraag nodig heeft, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Hoe lang is het visum voor kort verblijf geldig?

  De geldigheidsduur van het visum staat op het visum vermeld. Het visum is geldig voor het aantal dagen waarvoor u het hebt aangevraagd. De maximale periode waarvoor u het visum kort verblijf kunt aanvragen is 90 dagen.

  Let op:

  U kunt de 90 dagen ook spreiden over een periode van maximaal 180 dagen. U kunt dan in deze periode het Schengengebied meerdere keren in- en uitreizen. Hiervoor hebt u een “multiple-entry”-visum nodig. Dit geeft u bij uw aanvraag aan op het aanvraagformulier.

 • Kan ik mijn visum voor kort verblijf verlengen?

  U kunt het visum alleen laten verlengen als sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van u of een familielid.

  Neem contact op met de Immigratie-en Naturalisatiedienst als u uw visum wilt verlengen.

 • Wat kan ik doen als mijn aanvraag voor een visum wordt afgewezen?

  Als uw aanvraag om een visum voor kort verblijf wordt afgewezen, kunt u binnen 4 weken schriftelijk bezwaar maken. Op de beslissing staat hoe en waar u bezwaar kunt maken. U kunt zelf bezwaar maken of hiervoor hulp inschakelen. Neem contact op met het Juridisch Loket voor nader advies over uw situatie of voor een verwijzing naar een advocaat.

  Let op:

  Soms neemt een ander Schengenland namens Nederland een beslissing op uw aanvraag. U dient het bezwaarschrift in dat geval in bij de autoriteiten van dat land. De procedure verloopt dan volgens de nationale wetgeving van dat land.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over verblijf in Nederland niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het invullen van (aanvraag)formulieren of het schrijven van een bezwaarschrift. Ook staan wij u niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verblijf in Nederland
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.