Wat zijn de voorwaarden voor een verblijfsvergunning in Nederland?

Nederland kent twee soorten verblijfsvergunningen: de verblijfsvergunning asiel en de verblijfsvergunning regulier.

U komt in aanmerking voor een verblijfsvergunning asiel als u in uw land van herkomst te vrezen hebt voor vervolging op grond van bijvoorbeeld uw politieke overtuiging of afkomst, of u in uw land het risico loopt op een onmenselijke behandeling. Het Juridisch Loket adviseert niet over de asielprocedure.

Een verblijfsvergunning regulier is altijd gekoppeld aan een verblijfsdoel, bijvoorbeeld werk, studie of verblijf bij partner. Het is afhankelijk van het verblijfsdoel aan welke voorwaarden u precies moet voldoen om een verblijfsvergunning te krijgen.

Personen met de nationaliteit van een EU-of EER- land of Zwitserland kunnen, onder voorwaarden, zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven.

Veelgestelde vragen

 • Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan?

  Als u langer dan 90 dagen in Nederland wilt verblijven, hebt u een verblijfsvergunning nodig. U vraagt de verblijfsvergunning aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland.

  Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen, hebt u meestal eerst een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. Dat is een visum waarmee u Nederland mag inreizen.

  U kunt de mvv en de verblijfsvergunning aanvragen met de procedure Toegang en Verblijf (TEV). U wacht de aanvraag af in uw land van herkomst of een ander land waar u rechtmatig mag verblijven. Bij de aanvraag onderzoekt de IND of u voldoet aan de voorwaarden voor de mvv en/of verblijfsvergunning.

  Als u geen mvv nodig hebt, kunt u meteen naar Nederland komen en een aanvraag om een verblijfsvergunning indienen. Ook kan uw referent al een aanvraag doen, als u nog in het buitenland bent. De referent is degene aan wie uw verblijf in Nederland verbonden is. Bijvoorbeeld uw familielid of uw werkgever.

 • Heb ik altijd een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig?

  Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen, hebt u meestal eerst een 'machtiging tot voorlopig verblijf' (mvv) nodig.

  Het is niet altijd nodig om een mvv aan te vragen. In de volgende situaties hebt u bijvoorbeeld géén mvv nodig om naar Nederland te kunnen komen: 

  • U hebt de nationaliteit van een lidstaat van de EU, EER, Zwitserland, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea;
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning in Nederland;
  • U hebt in een ander EU-land een verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene; 
  • In bijzondere situaties.
 • Waar kan ik meer informatie vinden over de voorwaarden voor de verblijfsvergunning per verblijfsdoel?

  Op de website van het Juridisch Loket vindt u informatie over de voorwaarden om uw familieleden naar Nederland te halen.

  Via de klantdienstwijzer op de website van de IND kunt u per verblijfsdoel alle voorwaarden bekijken waar u aan moet voldoen.

 • Kan mijn verblijfsvergunning worden ingetrokken?

  De IND kan uw verblijfsvergunning intrekken in een aantal situaties. Bijvoorbeeld:

  • U woont niet meer in Nederland. De IND neemt in ieder geval aan dat sprake is van verplaatsing van uw hoofdverblijf als u langer dan 6 maanden in het buitenland verblijft.
  • U heeft onjuiste gegevens verstrekt of gegevens achter gehouden.
  • U bent een gevaar voor de openbare orde. Bij een veroordeling voor een strafbaar feit geldt het uitgangspunt dat hoe langer u rechtmatig in Nederland verblijft, hoe hoger de straf moet zijn voordat de IND uw verblijfsvergunning kan intrekken.
  • U voldoet niet meer aan alle voorwaarden die bij het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning horen.
 • Wat kan ik doen als mijn aanvraag voor een verblijfsvergunning wordt afgewezen?

  Als uw aanvraag voor een mvv en/of verblijfsvergunning wordt afgewezen, dan kunt u tegen die beslissing schriftelijk bezwaar maken. Dat doet u binnen (meestal) 4 weken na de dag van verzending van de beslissing. In de beslissing staat vermeld hoe en waar u bezwaar kunt maken. U kunt zelf bezwaar maken of hiervoor hulp inschakelen.

  Neem contact op met het Juridisch Loket voor nader advies over uw situatie of voor een verwijzing naar een advocaat.

 • Heb ik recht op medische behandeling als ik illegaal in Nederland verblijf?

  Als u illegaal in Nederland verblijft, kunt u meestal geen zorgverzekering afsluiten. U moet uw arts dan zelf contant betalen voor uw medische behandeling. Kunt u niet betalen, maar is sprake van medisch noodzakelijke zorg? Dan zijn artsen toch verplicht om u te helpen.

  Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van Dokters van de Wereld.

 • Waar kan ik terecht voor hulp tijdens de asielprocedure?

  Het Juridisch Loket adviseert niet over de asielprocedure. Asielzoekers worden tijdens hun procedure in Nederland kosteloos bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat en krijgen begeleiding van Vluchtelingenwerk Nederland.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over een verblijfsvergunning in Nederland niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het invullen van (aanvraag)formulieren of het schrijven van een bezwaarschrift. Ook staan wij u niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verblijf in Nederland
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.