Kan ik Nederlander worden door een optieverklaring?

Optie is een goedkopere en snellere manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen dan naturalisatie. U krijgt de Nederlandse nationaliteit door bij de gemeente een optieverklaring af te leggen.

Niet iedereen kan de Nederlandse nationaliteit krijgen door optie. In de wet staat precies aangegeven wanneer u op deze manier Nederlander kunt worden. Bijvoorbeeld:

 • U bent meerderjarig, geboren in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten en hebt hier sinds uw geboorte onafgebroken legaal gewoond;
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten, u hebt hier minimaal 3 jaar onafgebroken legaal gewoond en u bent vanaf uw geboorte staatloos;
 • U bent minimaal 3 jaar getrouwd met een Nederlander en u woont minimaal 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten;
 • U bent minderjarig, erkend door een Nederlander en door deze Nederlander minimaal 3 jaar onafgebroken verzorgd en opgevoed. U komt in aanmerking voor optie als u door de erkenning nog niet automatisch Nederlander bent geworden.

Alle situaties waarin u in aanmerking kunt komen voor optie, kunt u terugvinden in de folder Hoe kunt u Nederlander worden?

Neemt u voor meer informatie over de mogelijkheden van optie contact op met het Juridisch Loket of met de gemeente waar u woont.

Veelgestelde vragen

 • Welke voorwaarden gelden bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door optie?

  Als u voor optie in aanmerking komt op grond van een van de situaties in de wet moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In (bijna) alle gevallen moet u een geldige Nederlandse verblijfsvergunning hebben;
  • U moet de naturalisatieceremonie bijwonen en de verklaring van verbondenheid afleggen;
  • U mag maar met één man of vrouw tegelijk getrouwd zijn;
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde. Dit betekent dat u in de vier jaar voorafgaand aan het afleggen van de optieverklaring geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete hebt gehad vanwege een misdrijf. Ook mag er geen strafzaak openstaan vanwege een misdrijf.
 • Moet ik afstand doen van mijn eigen nationaliteit bij optie?

  Krijgt u de Nederlandse nationaliteit door optie? Dan hoeft u geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit. Als de wet in uw land van herkomst een dubbele nationaliteit niet toestaat verliest u mogelijk wel automatisch uw eigen nationaliteit.

  Let op:

  Als u behoort tot de optiecategorie “u bent meerderjarig en u woont vanaf het bereiken van de leeftijd van 4 jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland” moet u meestal wel afstand doen van uw eigen nationaliteit.

 • Geldt de inburgeringsplicht als ik de Nederlandse nationaliteit krijg door optie?

  Nee, u hoeft geen inburgeringsexamen te doen.

 • Wat gebeurt er nadat ik mijn optieverklaring heb afgelegd?

  De burgemeester van de gemeente waar u woont bekijkt of u aan de voorwaarden voor optie voldoet. Uiterlijk binnen 26 weken krijgt u een beslissing. 

  Als u aan alle voorwaarden voldoet bevestigt de burgemeester uw optieverklaring. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af. Vanaf dat moment bent u Nederlander.

  Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan weigert de burgemeester de bevestiging van uw optieverklaring. U krijgt hierover een brief. Tegen deze beslissing kunt u (meestal) binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u kijken of u misschien wel de Nederlandse nationaliteit kunt krijgen door naturalisatie.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen??

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de optieprocedure niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een bezwaarschrift en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt. 

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Nederlandse nationaliteit
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.