Kan ik de Nederlandse nationaliteit verliezen?

U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen. In bepaalde situaties kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch ('van rechtswege') verliezen. De IND kan soms ook besluiten om uw Nederlandse nationaliteit in te trekken.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer kan ik de Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen?

  In bepaalde situaties kunt u de Nederlandse nationaliteit automatisch (“van rechtswege”) verliezen. Als u meerderjarig bent gebeurt dat als:

  • U vrijwillig een anderen nationaliteit aanneemt. Hierop zijn uitzonderingen;
  • U zelf afstand doet van de Nederlandse nationaliteit;
  • U vrijwillig dient in een leger van een land dat tegen Nederland of een bondgenoot van Nederland vecht;
  • U een dubbele nationaliteit heeft en minimaal 10 jaar onafgebroken buiten Nederland (en Aruba, Curacao, Sint Maarten) en buiten de EU hebt gewoond. In deze situatie verliest u de Nederlandse nationaliteit niet als u op tijd een nieuw Nederlands paspoort of verklaring van Nederlanderschap hebt aangevraagd. Er begint dan een nieuwe periode van 10 jaar te lopen. Dit is ook het geval als u tenminste weer een jaar in Nederland (of Aruba, Curacao, Sint Maarten) of binnen de EU hebt gewoond.
 • Wanneer kan de IND mijn Nederlandse nationaliteit intrekken?

  De IND kan uw Nederlandse nationaliteit intrekken om de volgende redenen:

  • U heeft na naturalisatie niet voldaan aan uw verplichting om afstand te doen van uw oorspronkelijke nationaliteit;
  • U heeft fraude gepleegd bij uw optie- of naturalisatieprocedure en dit heeft geleid tot toekenning van de Nederlandse nationaliteit. Van fraude kan sprake zijn als u bijvoorbeeld onjuiste gegevens hebt verstrekt over uw identiteit of als u belangrijke feiten hebt verzwegen.
 • Verlies ik altijd de Nederlandse nationaliteit als ik een andere nationaliteit krijg?

  U verliest alleen de Nederlandse nationaliteit als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt. U verliest de Nederlandse nationaliteit in deze situatie echter niet:

  • Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met iemand die deze andere nationaliteit heeft;
  • Als u in het land van de andere nationaliteit bent geboren en daar ook woonde toen u die nationaliteit kreeg;
  • Als u voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar onafgebroken woonde in het land van de andere nationaliteit.

  Let op:

  Als u vrijwillig de Deense, Noorse of Oostenrijkse nationaliteit krijgt, kunt u geen beroep doen op de uitzonderingen. Dat is vastgelegd in een verdrag. U verliest dan dus wel uw Nederlandse nationaliteit. In het verleden waren ook België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië partij bij dit verdrag. Het vrijwillig aannemen van de nationaliteit van een van deze landen kan in het verleden dus ook hebben geleid tot verlies van het Nederlanderschap.

 • Raak ik de Nederlandse nationaliteit kwijt als ik strafbare feiten heb gepleegd?

  Nee, het plegen van strafbare feiten is geen grond voor intrekking van uw Nederlandse nationaliteit.

  Heeft u bij uw naturalisatieverzoek of optieverklaring onjuiste gegevens verstrekt over (bijvoorbeeld) uw strafrechtelijke verleden en heeft u daardoor de Nederlandse nationaliteit gekregen? Dan kan de IND wel uw Nederlandse nationaliteit intrekken wegens fraude of bedrog.

  Let op:

  Er is een wetsvoorstel in behandeling dat het mogelijk moet maken om de Nederlandse nationaliteit in te trekken in geval van veroordeling wegens een misdrijf tegen de veiligheid van het Koninkrijk (bijvoorbeeld terrorisme). Of en wanneer dit voorstel in werking treedt is nog niet bekend.

 • Kan ik de Nederlandse nationaliteit terugkrijgen?

  Als u de Nederlandse nationaliteit bent kwijtgeraakt, kunt u deze soms weer terug krijgen. Dat kan dan door optie of door naturalisatie.

  Meestal is dit niet mogelijk als uw Nederlandse nationaliteit is ingetrokken, omdat u bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit fraude hebt gepleegd of omdat u vrijwillig diende in een leger van een land dat tegen Nederland of een bondgenoot van Nederland vecht.

  Meer informatie over het terugkrijgen van de Nederlandse nationaliteit en de voorwaarden die daar bij gelden, vindt u in de folder Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? van IND.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over het verliezen van de Nederlandse nationaliteit niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een bezwaarschrift en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Nederlandse nationaliteit
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.