Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

U moet uw WW-uitkering bij het UWV aanvragen. Het UWV is de instantie die over uw werkloosheidsuitkering beslist. De aanvraag doet u digitaal. Het is daarom belangrijk dat u een DiGiD heeft. 

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Schrijf u in als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf

Zodra u weet dat u werkloos wordt, moet u zo snel mogelijk op zoek gaan naar ander werk. Daarom moet u zich inschrijven als werkzoekende bij het UWV. U kunt zich al voor het ontslag ingaat, inschrijven als werkzoekende bij het UWV werkbedrijf. Dit moet u uiterlijk op de 2e dag dat u werkloos bent doen, maar dat kan natuurlijk ook eerder.

Heeft u geen internet? Dan kunt u terecht op het Werkplein. Op het Werkplein werken de Sociale Dienst van uw gemeente en UWV samen. Ook vindt u hier andere organisaties met diensten op het gebied van werk, opleiding en re-integratie.

Let op:

U moet één sollicitatieactiviteit doorgeven tijdens de periode voordat u WW krijgt. Houdt er dus rekening mee dat u start met solliciteren, zodra u weet dat u werkloos wordt.

Stap 2. Vraag uw WW-uitkering aan

U kunt uw WW-uitkering aanvragen via het digitale formulier op de website van het UWV.

U kunt de aanvraag al versturen als u weet dat u binnen 4 weken werkloos wordt. In deze periode moet u beginnen met solliciteren. De aanvraag moet uiterlijk één week nadat u werkloos bent ontvangen zijn. Bent u niet op tijd, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Stap 3. Vul uw aanvraag aan

Wanneer het UWV niet alle informatie van u heeft ontvangen, kan er niet tijdig een beslissing worden genomen op uw aanvraag. Zorg daarom dat aanvullende informatie binnen 2 weken door het UWV is ontvangen. Als het UWV alle informatie heeft om een beslissing te kunnen nemen, ontvangt u hierover bericht. Hierin staat ook wanneer er een beslissing op uw aanvraag wordt genomen.  

Stap 4. U ontvangt de beslissing op uw aanvraag

Binnen 4 á 8 weken nadat u werkloos bent geworden, ontvangt u een beslissing van het UWV. Lees deze goed door, want hierin staat belangrijke informatie over uw WW-uitkering zoals:

 • de hoogte uw WW-uitkering
 • hoe lang u recht heeft op uw WW-uitkering
 • wanneer uw WW-uitkering ingaat.

Veelgestelde vragen

 • Welke gegevens heb ik nodig als ik een WW-uitkering aanvraag?

  Veel gegevens van u zijn bij het UWV bekend. Uw werkgever heeft het UWV immers premies betaald voor werkloosheid en ziekte. Wanneer u de aanvraag doet zal het UWV u in ieder geval vragen naar: 

  • Uw laatste loonstrook
  • Uw arbeidscontract
  • Uw rekeningnummer
 • Ik heb een WW-uitkering gehad, maar ben nu opnieuw werkloos. Heb ik weer recht op een WW-uitkering?

  Dit is afhankelijk van de situatie. Heeft u binnen 6 maanden opnieuw een WW-uitkering aangevraagd? Dan herleven uw oude rechten. Dat betekent dat uw WW-uitkering verder gaat waar u gebleven was. Heeft u langer dan 6 maanden gewerkt? Dan heeft u opnieuw WW-rechten opgebouwd en wordt deze opnieuw vastgesteld. Het UWV zal dit in de beslissing op uw nieuwe aanvraag uitleggen.

 • Wat kan ik doen als mijn WW-aanvraag wordt afgewezen?

  Als uw WW-aanvraag is afgewezen, heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Op de beslissing van het UWV wordt vaak aangegeven voor welke datum uw bezwaar door het UWV ontvangen moet zijn. U mag uw bezwaar zelf maken (voorbeeld) of op laten stellen door een advocaat als uw bezwaar ingewikkeld is. Heeft u hierover advies nodig? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw WW aanvraag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet met het aanvragen van uw WW-uitkering. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw WW-uitkering? Informeer bij een sociaal wijkteam of Sociaal Raadslieden bij u in de buurt of zij u hierbij kunnen helpen.

  Heeft u een WW-uitkering aangevraagd? En heeft u vragen over de status van uw aanvraag? Neem dan contact op met het UWV of log in op mijnUWV.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.