Wanneer krijg ik een WW-uitkering?

Als u uw baan verliest, kunt u een WW-uitkering aanvragen bij UWV. Deze bekijkt of u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent verzekerd voor werkloosheid.
 • U bent werkloos.
 • U bent direct beschikbaar voor betaald werk.
 • U voldoet aan de wekeneis.
 • U bent niet verwijtbaar werkloos.

Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u een WW-uitkering krijgen.

Verzekerd voor werkloosheid
Als u werknemer bent, dan bent u verplicht tegen werkloosheid verzekerd. Uw werkgever houdt de premie voor de WW-uitkering in op uw loon. U kunt dit controleren op uw loonstroken.

Werkloos
U bent volgens de regels van UWV werkloos als u uw werk geheel of voor een deel bent kwijtgeraakt. Werkt u 10 uur of meer per week? Dan bent u volgens UWV werkloos als u tenminste 5 uur per week verliest. Werkt u minder dan 10 uur per week? Dan bent u volgens UWV werkloos, als u tenminste de helft van uw uren verliest. Daarnaast moet u ook beschikbaar zijn om ander werk te doen. 

Wekeneis
Om een WW-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan de wekeneis. Als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, minimaal 26 van de 36 kalenderweken als werknemer minstens een arbeidsuur heeft gewerkt, voldoet u aan de wekeneis. De kalenderweek eindigt op zondag.

Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor langere WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis.

Let op:

Als u een contract heeft van precies 6 maanden (26 weken) kan het voorkomen dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw eerste of laatste week midden in de week valt, telt deze week niet mee voor de wekeneis, omdat UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, voldoet u mogelijk wel aan de wekeneis. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer ben ik verwijtbaar werkloos?

  U bent verwijtbaar werkloos als u door eigen schuld werkloos bent geworden. U bent in ieder geval verwijtbaar werkloos als u op staande voet bent ontslagen en als u zelf ontslag heeft genomen. Wordt u onterecht op staande voet ontslagen? Dan moet u hiertegen protesteren.

  Bent u binnen uw proeftijd ontslagen? Of is uw tijdelijke contract niet verlengd? Dan is het afhankelijk van de reden waarom u niet meer in dienst bent. Komt u bijvoorbeeld meermalen te laat of u weigert werk? Dan zult u geen WW-uitkering krijgen. Past u niet binnen het team? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. Controleer altijd of uw proeftijd klopt. Klopt uw proeftijd niet? Dan bent u mogelijk nog bij uw werkgever in dienst. U kunt dan geen WW-uitkering krijgen.

  Bent u verwijtbaar werkloos? Dan heeft u misschien wél recht op een bijstandsuitkering. De bijstandsuitkering kan worden verlaagd bij verwijtbare werkloosheid.

  Wilt u weten of u verwijtbaar werkloos bent? Neem dan contact op met het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan u adviseren over uw mogelijkheden.

 • Kan ik een WW-uitkering krijgen als mijn werkgever mij ontslag aanbiedt?

  Als de beëindigingsovereenkomst aan de voorwaarden van het UWV voldoet, heeft u recht op een WW-uitkering. Het initiatief moet bijvoorbeeld van uw werkgever uitgaan en u mag niets te verwijten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat uw opzegtermijn klopt, zodat uw WW-uitkering op een juist moment in kan gaan. Belangrijk is dat u niet ziek bent.  

  Let op:

  Heeft u een tijdelijk contract en wil uw werkgever uw contract eerder beëindigen dan de einddatum in het contract? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw recht op WW. De mogelijkheid om voortijdig uw contract te beëindigen, moet wel in uw contract staan om een WW-uitkering te kunnen krijgen. Neem daarom eerst contact op met het Juridisch Loket voor advies.

  Meer informatie over de beëindigingsovereenkomst en alle voorwaarden vindt u op onze pagina: 'Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'.

 • Wanneer ben ik voor werkloosheid verzekerd?

  Als u werknemer bent, dan bent u verplicht tegen werkloosheid verzekerd. Uw werkgever houdt de premie voor de WW-uitkering in op uw loon. U kunt dit controleren op uw loonstroken.

 • Wanneer ben ik volgens de regels van UWV werkloos?

  U bent volgens de regels van UWV werkloos, als u uw werk geheel of voor een deel bent kwijtgeraakt. Werkt u 10 uur of meer per week, dan bent u volgens de UWV werkloos als u tenminste 5 uur per week verliest. Werkt u minder dan 10 uur per week? Dan bent u volgens de UWV werkloos, als u tenminste de helft van uw uren verliest.

  Daarnaast moet u ook beschikbaar zijn om ander werk te doen.

 • Wanneer voldoe ik aan de wekeneis?

  Om een WW-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan de wekeneis. Als u voorafgaand aan de week dat u werkloos werd, minimaal 26 van de 36 kalenderweken als werknemer minstens een arbeidsuur heeft gewerkt, voldoet u aan de wekeneis. De kalenderweek eindigt op zondag.

  Als u voldoet aan deze wekeneis, krijgt u minimaal 3 maanden een WW-uitkering. Voor langere WW-uitkering moet u ook nog voldoen aan de jareneis.

  Let op:

  Als u een contract heeft van precies 6 maanden (26 weken) kan het voorkomen dat u niet aan de wekeneis voldoet. Als uw eerste of laatste week midden in de week valt, telt deze week niet mee voor de wekeneis, omdat het UWV van kalenderweken uitgaat. Wanneer u voorafgaand aan uw aflopende contract werk had, voldoet u mogelijk wel aan de wekeneis. Deze gewerkte weken tellen ook mee voor de wekeneis.

 • Moet ik mijn ontslag altijd aanvechten om een WW-uitkering te krijgen?

  Dit is niet altijd nodig. Als uw werkgever u ontslag voorstelt in een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst, kunt u hiermee instemmen. Het voorstel moet dan wel aan bepaalde eisen voldoen.

  Wanneer uw ex-werkgever u tijdens uw proeftijd ontslaat of uw contract niet verlengt, kan het misschien wel verstandig zijn te protesteren. Twijfelt u of u moet protesteren tegen uw ontslag, neem dan contact op met het Juridisch Loket voor meer informatie.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw WW-uitkering niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met informatie over de gevolgen van uw ontslag en uw recht op een WW-uitkering.

  Het Juridisch Loket helpt niet met het maken van bezwaar op de beslissing over uw WW-uitkering. Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarschrift? Dan kan het Juridisch Loket u verwijzen naar de juiste instantie of hulpverlener.

 • Meer weten?

  Meer informatie over de werkloosheidswet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Informatie over alles wat met werkloosheid te maken heeft vindt u op de website van het UWV.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.