Aan welke verplichtingen moet ik voldoen in de WW?

Tijdens WW heeft u een aantal verplichten om recht op uw uitkering te houden. Dit zijn:

 • de informatieplicht;
 • de sollicitatieplicht;
 • de plicht om passend werk te aanvaarden;
 • de plicht om uw CV op werk.nl te plaatsen;
 • de plicht om trainingen, scholingen of opleidingen te volgen.

Deze verplichtingen helpen u om zo snel mogelijk werk te vinden.

Veelgestelde vragen

 • Wat houdt de informatieplicht in?

  De inlichtingenplicht betekent dat u wijzigingen in uw situatie moet doorgeven aan het UWV. Dit kan te maken hebben met uw persoonlijke situatie, maar ook wanneer u (gedeeltelijk) werk heeft gevonden moet u dit doorgeven. Hiervoor zijn een tweetal formulieren:

  • Wijzigingsformulier: bij wijzigingen in de persoonlijk situatie, zoals een verhuizing, een nieuwe baan, meer of minder uren werken. Het wijzigingsformulier vindt u in uw werkmap via werk.nl.
  • Inkomstenopgave: bij wisselend inkomen moet u het inkomstenformulier invullen via ‘mijnuwv’. Uw inkomsten worden dan in mindering gebracht op uw inkomen.

  Let op:

  Wanneer u na 1 juli 2015 een WW-uitkering krijgt, dan bent u verplicht maandelijks een inkomstenopgave in te vullen (of te bevestigen, indien de inkomsten bij het UWV bekend zijn). Wanneer u dit niet (tijdig) doet kan dit gevolgen hebben voor de uitbetaling van uw WW-uitkering.

 • Wat houdt de sollicitatieplicht in?

  Vanaf het moment dat u weet dat u werkloos word bent u verplicht te solliciteren. U moet vier sollicitatieactiviteiten per vier weken aan het UWV doorgeven. Deze taak vindt u in uw ‘werkmap’. Er kan in overleg met uw werkcoach ook een ander aantal sollicitatieactiviteiten worden afgesproken.

  Voorbeelden van sollicitatieactiviteiten zijn:

  • reactie op een vacature (gerichte sollicitatie);
  • een open sollicitatie naar een bedrijf dat u aanspreekt;
  • langsgaan bij een (mogelijke) werkgever;
  • inschrijven bij een uitzend- of detacheringsbureau;
  • een sollicitatiegesprek (dit kan een eerste of een vervolggesprek zijn);
  • een netwerkgesprek;
  • uw CV plaatsen op een vacaturesite.

  Het is van belang dat het UWV uw activiteiten kan nagaan. Daarom wordt altijd om de naam van de contactpersoon gevraagd. U moet zich als werkzoekende bij tenminste één uitzend- of detacheringsbureau inschrijven. Bewaar sollicitatiebrieven en afwijzingen in ieder geval 2 jaar, ook als u weer aan het werk bent.

 • Wat is passend werk?

  Passend werk is werk dat aansluit op het werk dat u had voordat u werkloos werd. Hierbij moet u denken aan een gelijk opleidingsniveau, gelijk salaris (of 70% hiervan) en gelijke reistijd (tot maximaal 2 uur per dag). Als u passend werk aangeboden wordt, moet u dit accepteren.

  Bent u meer dan 6 maanden werkloos? Dan is ook werk onder uw niveau passend. Heeft u bijvoorbeeld een HBO-opleiding? Dan is na 6 maanden werk op MBO-niveau ook passend. Bent u één jaar werkloos? Dan is werk op een lager niveau passend ook passend. Ook kan de reistijd na 6 maanden langer zijn dan 2 uur per dag, namelijk maximaal 3 uur.

  Let op:

  Start uw WW-uitkering na 1 juli 2015? Dan is alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid passend als u langer dan 6 maanden werkloos bent. Dit houdt in dat u elk werk moet accepteren dat wordt aangeboden, ookal verdient u minder en heeft u meer of andere diploma’s.

 • Waarom moet ik een training volgen?

  Het UWV kan u tijdens WW vragen deel te nemen aan een training, scholing of opleiding om uw kans op een betaalde baan te vergroten. Zo wordt er bijvoorbeeld aan het begin van de WW-periode gevraagd deel te nemen aan een digitale sollicitatietraining.

 • Waarom moet ik mijn CV op werk.nl plaatsen?

  Door uw CV te plaatsen op werk.nl bent u zichtbaar voor werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe werknemers. Op uw CV staan persoonlijke gegevens en hierop is terug te vinden welke certificaten en diploma’s u heeft. Ook geeft het een duidelijk overzicht van uw werkervaring. Uw werkcoach kan u tips geven over uw CV of verzoeken meer informatie te plaatsen op uw CV.

  Uw CV blijft beperkte tijd actief op werk.nl. U moet dus na een bepaalde periode de geldigheid van uw CV ‘verlengen’. Hierdoor zorgt u dat uw CV up-to-date blijft.

 • Kan ik worden vrijgesteld van sollicitatieplicht?

  Dan kan alleen in de volgende gevallen:

  • als u op de eerste werkloosheidsdag 64 jaar bent;
  • als u een toegestane scholing volgt, tot twee maanden voor het einde van de scholing;
  • als u toestemming hebt om op vakantie te gaan, zolang u op vakantie bent;
  • als u iets ernstigs overkomt, bijvoorbeeld het overlijden van een familielid;
  • als u mantelzorg of vrijwilligerswerk verricht (dit is een ontheffing);
  • als u met toestemming van de UWV een eigen bedrijf begint.

  De toestemming voor de vrijstelling moet altijd vooraf door de UWV worden gegeven.

 • Wat gebeurt er als ik mijn verplichtingen voor de WW niet nakom?

  Het UWV kan:

  • u een waarschuwing geven.
  • uw uitkering intrekken als u deze ten onrechte heeft gekregen of niet kan bepalen of u hier recht op heeft.
  • uw ww-uitkering terugvorderen als blijkt dat u te veel heeft gekregen.
  • u een bestuurlijke boete opleggen.

  Wat het UWV beslist is afhankelijk van de verplichting die u niet na komt en/of u eerder een waarschuwing, maatregel of boete heeft gekregen. U ontvangt hierover een beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken in bezwaar gaan tegen de beslissing. Ontvangt u meerdere beslissingen? Dan moet u ook meerdere keren bezwaar maken.

 • Hoe maak ik bezwaar tegen beslissingen van het UWV?

  Als u een beslissing heeft ontvangen van het UWV, heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Op de beslissing van het UWV wordt vaak aangegeven voor welke datum uw bezwaar door het UWV ontvangen moet zijn. U mag uw bezwaar zelf maken (voorbeeld) of op laten stellen door een advocaat als uw bezwaar ingewikkeld is. Heeft u hierover advies nodig? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over  uw verplichtingen tijdens de WW niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt door u te informeren over uw plichten tijdens de WW en kan u adviseren in uw specifieke situatie.

  Het Juridisch Loket helpt niet met het opstellen van uw bezwaarschrift tegen de beslissing over uw WW-uitkering. Heeft u hier hulp bij nodig? Dan kan het Juridisch Loket u verwijzen naar de juiste instantie of hulpverlener. 

 • Meer weten?

  Door de Wet Werk en Zekerheid is de WW verandert. De belangrijkste wijzigingen vindt u in de factsheet ‘De WW verandert – De veranderingen in de WW op hoofdlijnen’  van de Rijksoverheid. 

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.