Wanneer krijg ik zorgtoeslag?

U kunt van de Belastingdienst zorgtoeslag krijgen als tegemoetkoming in de zorgpremie die u maandelijks betaalt aan uw zorgverzekeraar.

U kunt zorgtoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u heeft een zorgverzekering in Nederland;
 • uw inkomen is niet te hoog;
 • uw vermogen is niet te hoog;
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Deze voorwaarden gelden zowel voor u als voor uw toeslagpartner.

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel inkomen mag ik hebben om zorgtoeslag te krijgen?

  Hoeveel inkomen u maximaal mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 27.012 bruto per jaar. Heeft u een toeslagpartner? Dan mag uw gezamenlijke inkomen niet meer zijn dan € 33.765 bruto per jaar.

  De hoogte van uw inkomen heeft ook invloed op de hoogte van uw zorgtoeslag. Wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

 • Hoeveel vermogen mag ik hebben om zorgtoeslag te kunnen krijgen?

  Heeft u een toeslagpartner? Dan mag uw gezamenlijke vermogen maximaal €106.941 zijn. Heeft u geen toeslagpartner? Dan mag uw vermogen maximaal €131.378 zijn. Er wordt uitgegaan van uw vermogen op 1 januari van het jaar waarin u de toeslag aanvraagt. Het maximale vermogen is opgebouwd uit een vermogensgrens van €24.437 per persoon en een vermogensvrijstelling van €82.093.

  Heeft u teveel aan vermogen? Dan krijgt u geen zorgtoeslag.

 • Wat zijn de betaaldata voor de zorgtoeslag?

  Uw zorgtoeslag wordt maandelijks uitbetaald. Meestal gebeurt dit rond de 20ste van elke maand. Kijk voor de exacte betaaldata op de website van de Belastingdienst.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over zorgtoeslag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen over de voorwaarden voor zorgtoeslag. Het Juridisch Loket kan u ook uitleg geven over het voorschot.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van uw bezwaarschrift tegen een beslissing over uw zorgtoeslag. Wilt u meer advies over uw bezwaarschrift? Dit vindt u op de pagina ‘Waar moet ik op letten als ik bezwaar maak?’.

 • Meer weten?

  Voor meer informatie over de voorwaarden voor zorgtoeslag of het maken van een proefberekening kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw huurtoeslag? Of bij uw bezwaar tegen de definitieve berekening van uw huurtoeslag? Dan kunt u een afspraak maken bij één van de Toeslagenservicepunten.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Toeslagen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.