Wanneer krijg ik kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget (KGB) is een onderdeel van de kindregelingen van de Belastingdienst. Kindgebonden budget is een regeling om uw inkomen aan te vullen als u minderjarige kinderen heeft. Om kindgebonden budget te kunnen krijgen, moeten u en uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u heeft 1 of meer minderjarige kinderen;
 • u ontvangt kinderbijslag;
 • uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger dan de norm die voor u geldt;
 • uw (gezamenlijke) vermogen is niet hoger dan de norm die voor u geldt;
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse verblijfsvergunning.

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel kindgebonden budget kan ik krijgen?

  Hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen, is afhankelijk van uw situatie. De hoogte van uw kindgebonden budget is afhankelijk van:

  • uw inkomen;
  • uw vermogen;
  • het aantal kinderen;
  • de leeftijd van uw kinderen.

  Bent u alleenstaand ouder? Dan heeft u recht op meer kindgebondenbudget. Maak een proefberekening op de website van de Belastingdienst.

 • Hoeveel mag mijn vermogen zijn?

  De vermogensgrens voor toeslagen is € 24.437 per persoon. Daarnaast geldt er voor kindergebonden budget een vermogensvrijstelling. Deze is € 82.504. Heeft u een toeslagpartner? Dan mag het gezamenlijke vermogen niet meer zijn dan € 131.378. Heeft u geen toeslagpartner? Dan mag uw vermogen niet meer zijn dan € 106.941.

 • Hoe vraag ik kindgebonden budget aan?

  U hoeft het kindgebonden budget niet zelf aan te vragen als uw kind is geboren. U ontvangt vanzelf bericht van de Belastingdienst als u recht heeft op kindgebonden budget. U hoeft hiervoor niets te doen.

  Dit proces verloopt als volgt:

  1. U meldt uw kind bij de burgerlijke stand van de gemeente, binnen 2 dagen na de geboorte.
  2. De melding van de gemeente wordt automatisch gemeld aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  3. De SVB controleert of u kinderbijslag krijgt. Hierover krijgt u bericht.
  4. De SVB vraagt kindgebonden budget aan bij de Belastingdienst.
  5. De Belastingdienst controleert uw inkomen en vermogen.
  6. U ontvangt bericht van de Belastingsdienst over uw kindgebonden budget.

  Ontvangt u geen bericht, maar voldoet u toch aan de voorwaarden voor kindgebonden budget? Dan kunt u uw kindgebonden budget bij de Belastingdienst aanvragen. Dit kan via 'Mijn toeslagen', tegelijk met uw andere toeslagen.

 • Kan ik kindgebonden budget krijgen als ik geen kinderbijslag ontvang?

  U heeft alleen recht op het kindgebonden budget als u ook kinderbijslag ontvangt. Net als het kindgebonden budget krijgt u kinderbijslag als financiële ondersteuning bij de zorg van hun kind. U kunt kinderbijslag krijgen als:

  • u woont of werkt in Nederland, en
  • kinderen opvoedt die jonger zijn dan 18 jaar.

  Als uw kind 16 of 17 jaar is en overdag niet meer op school zit, dan stopt uw kinderbijslag. Als u uw kind toch grotendeels onderhoudt, kunt u toch recht op kindgebonden budget hebben. U moet uw kind 'in belangrijke mate onderhouden'. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over kindgebonden budget niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen over de voorwaarden voor kindgebonden budget en het voorschot. 

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van een bezwaarschrift. Meer advies over bezwaar tegen een beslissing over uw kindgebonden budget vindt u op de pagina ‘Waar moet ik op letten als ik bezwaar maak?’.

 • Ik krijg vanaf 2015 meer kindgebonden budget. Hoe kan dit?

  Vanaf 1 januari 2015 is het kindgebonden budget veranderd door de Wet Hervorming Kindregelingen. Hierdoor is o.a.:

  • de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand vervallen;
  • de alleenstaande oudertoeslag voor ouders met studiefinanciering verlaagd;
  • de tegemoetkoming voor ouders in de schoolkosten vervallen.

  Al deze regelingen worden gecompenseerd met uw kindgebonden budget. Hierdoor is uw kindgebonden budget veranderd.

 • Meer weten?

  Meer informatie over kindgebonden budget  en de voorwaarden in 2016 vindt u op de website van de Belastingdienst. U kunt hier ook terecht voor het maken van een proefberekening.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Toeslagen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.