Wanneer krijg ik huurtoeslag?

U kunt mogelijk huurtoeslag krijgen om uw inkomen aan te vullen. Deze toeslag is bedoeld om uw (hoge) huur te kunnen betalen. U kunt huurtoeslag krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u bent 18 jaar of ouder;
 • u staat op uw woonadres ingeschreven bij uw gemeente;
 • u heeft de Nederlandse nationaliteit óf u heeft een geldige verblijfsvergunning;
 • uw woning is een zelfstandige woning volgens de regels van de huurtoeslag;
 • uw huurprijs is niet hoger dan de maximale huurprijs;
 • het inkomen en het vermogen mogen niet hoger zijn dan de geldende normen.

Heeft u een toeslagpartner of medebewoner(s)? Dan gelden andere normen voor het inkomen en vermogen. Het inkomen van alle medebewoners wordt bij elkaar opgeteld. Het vermogen van u en uw medebewoners wordt afzonderlijk beoordeeld. Woont u met uw kind(eren)? Dan heeft dit ook invloed op de normen die voor u gelden. De maximale huurprijs die voor u geldt is afhankelijk van uw leeftijd.

Veelgestelde vragen

 • Welke normen gelden in mijn situatie?

  Welke normen voor u gelden, zijn afhankelijk van uw woonsituatie en de hoogte van uw inkomen en vermogen. Wanneer u jonger bent dan 23 jaar, geldt ook een lagere maximale huur. Heeft u of één van uw medebewoners met een handicap of woont u met meer dan 8 medebewoners? Dan is er mogelijk sprake van een bijzondere situatie, waardoor u (meer) recht heeft op huurtoeslag.

  Op de website van de Belastingdienst kunt u per situatie zien welke normen exact voor u gelden en hoe hoog uw maximale huur mag zijn. Ook kunt u bekijken of uw bijzondere situatie invloed heeft op (de hoogte van) uw huurtoeslag. Wilt u een indicatie van uw huurtoeslag bij uw toetsingsinkomen? Dan kunt u een proefberekening maken.

 • Wat is het verschil tussen een toeslagpartner en een medebewoner?

  U heeft een toeslagpartner als u op hetzelfde adres staat ingeschreven én:

  • bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft;
  • een samenlevingscontract heeft;
  • samen een kind heeft en/of deze door de ander is erkend;
  • als partner bent geregistreerd voor het partnerpensioen;
  • uw medebewoner of u een minderjarig kind heeft;
  • elkaars fiscaal partner bent;
  • in het voorgaande jaar ook toeslagpartner van elkaar was.

  Woont u niet op hetzelfde adres? En bent u getrouwd? Of bent u samen met iemand eigenaar van een woning? Dan is uw echtgenoot of de mede-eigenaar van de woning uw toeslagpartner voor uw huurtoeslag.

  Een medebewoner staat op hetzelfde adres ingeschreven. Uw medebewoner deelt dus met u de woning. Dit kan een familielid zijn, maar ook een kennis. U kunt maar één toeslagpartner hebben, maar meerdere medebewoners.

  Woont u met meerdere personen op één adres? Gebruik dan het hulpmiddel van de Belastingdienst om te bekijken wie van uw medebewoners uw toeslagpartner is. Meer informatie over toeslagpartners en medebewoners vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Heeft het gevolgen voor mijn huurtoeslag als ik ga samenwonen?

  Samenwonen kan gevolgen hebben op het recht en eventueel de hoogte van zorg- en huurtoeslag. Dat betekent niet altijd dat de zorg- en huurtoeslag volledig komen te vervallen. Heeft u geen recht meer op huurtoeslag? Dan moet u de huurtoeslag terugbetalen.

  Meer informatie over wijzigingen binnen uw gezin of huishouden vindt u op de website van de Belastingdienst.

 • Wat is een zelfstandige woning?

  Voor de huurtoeslag is uw woning een zelfstandige woning als:

  • u een eigen voordeur heeft,
  • u een eigen keuken en toilet heeft.

  Deelt u voorzieningen in uw woning, zoals de keuken en woonkamer? Dan heeft u mogelijk een onzelfstandige woonruimte. U heeft dan geen recht op huurtoeslag. Woont u bijvoorbeeld bij uw hospita? Dan kunt u mogelijk huurtoeslag krijgen als u uw huurovereenkomst opstuurt naar de Belastingdienst.

  Meer informatie over de zelfstandige woonruimte en de uitzonderingen vindt u op de website van Belastingdienst.

 • Kan ik huurtoeslag aanvragen over voorgaande jaren?

  Nee. U kunt nog wel uw huurtoeslag over 2015 aanvragen tot 1 september 2016. Uw huurtoeslag over 2016 kunt u aanvragen tot september 2017.

  Verandert er iets in uw situatie, waardoor u mogelijk geen recht meer heeft op huurtoeslag? Dan moet u deze wijziging zo snel mogelijk doorgeven. Als u teveel huurtoeslag heeft ontvangen moet u dit terugbetalen.

 • Wanneer wordt mijn huurtoeslag uitbetaald?

  Uw huurtoeslag wordt maandelijks uitbetaald. Meestal gebeurt dit rond de 20ste van elke maand. Kijk voor de exacte betaaldata op de website van de Belastingdienst.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over huurtoeslag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen over de voorwaarden van huurtoeslag of uitleg geven over het voorschot.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van uw bezwaarschrift tegen een beslissing over uw huurtoeslag. Het Juridisch Loket kan u hierover wel adviseren. Meer informatie over uw bezwaar op de pagina ‘Waar moet ik op letten als ik bezwaar maak?

 • Meer weten?

  Meer informatie over de voorwaarden voor huurtoeslag of het maken van een proefberekening kunt u de website van de Belastingdienst raadplegen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het aanvragen van uw huurtoeslag of het maken van bezwaar tegen de definitieve berekening hiervan. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van uw huurtoeslag? Of bij uw bezwaar tegen de definitieve berekening van uw huurtoeslag? Dan kunt u een afspraak maken bij één van de Toeslagenservicepunten.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Toeslagen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.