Zijn er gevolgen voor mijn AOW als ik ga samenwonen?

Wanneer u AOW heeft, mag u gaan samenwonen met uw partner. U moet dit wel doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van uw AOW.

Woont u alleen? Dan bent u alleenstaand en krijgt u 70% van het netto minimum loon. Woont u samen? Dan heeft u een gezamenlijke huishouding en krijgt u 50% van het netto minimumloon.

Of u alleenstaand of samenwonend bent voor de AOW, is afhankelijk van de persoon met wie u samenwoont.

Kies uw situatie:

Uw partner heeft geen AOW Uw partner heeft AOW U woont niet samen

Ons advies:

Wanneer u een gezamenlijke huishouding heeft met uw partner bent u samenwonend, ook al heeft uw partner geen AOW. Uw partner heeft dan mogelijk ander inkomen.

Had u voor 1 januari 2015 een AOW? Mogelijk heeft u dan een partnertoeslag. Na 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk deze toeslag aan te vragen.

Ons advies:

Wanneer uw partner ook de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en u heeft een gezamenlijke huishouding, dan ontvangt u AOW voor samenwonenden. U krijgt dus allebei 50% van het netto minimum loon: samen is dit 100%.

Ons advies:

U heeft een LAT-relatie wanneer u niet samenwoont en dus geen gezamenlijke huishouding hebt. U heeft uw eigen woning en betaalt uw eigen vaste lasten. Daarnaast brengt u af en toe tijd met elkaar door, maar minder dan de helft van de week. U bent dan alleenstaand en ontvangt een AOW voor alleenstaanden.

Brengt u meer dan de helft van de tijd met elkaar door? Dan wordt u gezien als samenwonend. U ontvangt dan een AOW voor samenwonenden. De SVB kan een huisbezoek afleggen om uw situatie te bekijken.

Wanneer u meer dan de helft van de tijd samen doorbrengt, kunt u toch als alleenstaanden worden gezien als u voldoet dan aan de ‘tweewoningenregel’. U voldoet aan de tweewoningenregel als u:

 • beide ongehuwd bent;
 • een eigen (huur-)woning heeft;
 • op uw eigen adres staat ingeschreven;
 • u uw eigen vaste lasten voor de woning betaald;
 • u vrij over uw eigen woning kan beschikken.

Ons advies:

U heeft geen gezamenlijke huishouding als u samenwoont met uw kind of uw ouder. U krijgt (beide) een AOW voor alleenstaanden.

Woont u met een adoptie-, stief- of pleegkind? Dan krijgt u ook AOW voor alleenstaanden.

Ons advies:

Wanneer u een kamer huurt of verhuurt is er sprake van een commerciële relatie. U voert dan geen gezamenlijke huishouding en u krijgt AOW voor alleenstaanden.

Heeft u een huurovereenkomst en betaal- of ontvangstbewijzen van de betaalde huur? Dan heeft u een commerciële relatie. De SVB kan een huisbezoek afleggen om uw situatie te bekijken.

U woont met meer dan 2 personen U verzorgt iemand

Ons advies:

U voert geen gezamenlijke huishouding als u samenwoont met meerdere meerderjarige personen.  U krijgt een AOW voor alleenstaanden.

U heeft een meerpersoonshuishouding als u met 2 of meer meerderjarige personen in een woning woont. U kunt hierbij denken aan een woongroep, klooster of familieverband.

Ons advies:

Wanneer u iemand verzorgt kan er sprake zijn van een zorgrelatie. Wanneer u samenwoont vanwege een zorgrelatie voert u geen gezamenlijke huishouding. U krijgt (beide) AOW voor alleenstaanden.

U heeft een zorgrelatie als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de zorgbehoevende heeft voortdurende en intensieve zorg nodig;
 • het gaat om de dagelijkse verzorging, waarbij de zorgende persoon langdurig aanwezig moet zijn;
 • herstel binnen 2 jaar niet te verwachten is;
 • beide een eigen woning heeft met daaraan verbonden kosten;
 • apart gaat wonen als er geen verzorging meer nodig is;
 • u wonende niet samen voordat de zorgsituatie ontstond. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer heb ik een gezamenlijke huishouding?

  U heeft een gezamenlijke huishouding als u de meeste tijd op één adres doorbrengt en samen alle kosten voor het huishouden betaalt en/of voor elkaar zorgt.

  U heeft ook een gezamenlijke huishouding als:

  • u samen met uw partner een kind heeft (of uw kind door de ander is erkend);
  • u eerder met uw partner getrouwd bent geweest of samen heeft gewoond;
  • u een samenlevingsovereenkomst heeft;
  • u volgens een andere regeling als samenwonend wordt gezien (bijvoorbeeld als u aanvullende bijstand ontvangt).

  Als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u automatisch een gezamenlijke huishouding.

 • Wat is de hoogte van mijn AOW?

  Dit is afhankelijk van uw situatie, maar ook of u volledig AOW heeft opgebouwd. Lees voor meer informatie onze pagina: ‘Wanneer krijg ik AOW?’.

 • Wanneer beschik ik vrij over mijn eigen woning?

  U beschikt vrij over uw eigen woning als er geen andere personen bij u staan ingeschreven of bij u wonen. Uw minderjarige kinderen zijn hierop een uitzondering. U kunt uw woning dus niet verhuren. Daarnaast moet uw gas, water en elektra niet zijn afgesloten, want u moet er wel kunnen verblijven.

 • Geldt de kostendelersnorm als ik AOW heb?

  Nee. Uw situatie wordt apart bekeken. De kostendelersnorm zal op ten duur wel worden ingevoerd in de AOW. Dit gebeurt vermoedelijk op 1 januari 2018.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de SVB?

  Heeft u een beslissing gekregen van de SVB en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. De SVB zal uw bezwaar behandelen als uw bezwaarschrift aan formele eisen voldoet en als uw bezwaarschrift op tijd is ingediend. U bent op tijd als uw bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing door de SVB is ontvangen.

  Let op:

  U kunt het bezwaarschrift zelf opstellen. Komt u hier niet uit? Dan kan het Juridisch Loket u enkel adviseren over uw bezwaarschrift, maar niet helpen bij het maken van uw bezwaarschrift. Het Juridisch Loket kan u wel verwijzen naar een organisatie of rechtsbijstandsverlener die het bezwaarschrift voor u kan opstellen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over AOW en samenwonen niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen als er iets verandert in uw situatie over de mogelijke gevolgen voor uw AOW als u gaat samenwonen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het maken van bezwaar op een beslissing over uw AOW-uitkering. Wilt u bezwaar maken, maar komt u hier niet uit? Dan kan het Juridisch Loket u enkel adviseren over uw bezwaarschrift, maar niet helpen bij het maken van uw bezwaarschrift. Het Juridisch Loket kan u wel verwijzen naar een organisatie of rechtsbijstandsverlener die het bezwaarschrift voor u kan opstellen.

 • Meer weten?

  Lees meer informatie over AOW en samenwonen op de website van SVB.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Pensioen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.