Wanneer krijg ik AOW?

U kunt een AOW-uitkering krijgen wanneer u in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft. U bouwt gedurende 50 jaar uw recht op AOW op. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt uw AOW-uitkering. U moet deze wel zelf aanvragen.

Wanneer u AOW-uitkering krijgt, is afhankelijk van uw geboortedatum. Bekijk de ingangsdatum van uw AOW  op de website van Rijksoverheid.

Veelgestelde vragen

 • Hoe moet ik een AOW-uitkering aanvragen?

  Een half jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank. U kunt de aanvraag digitaal indienen via mijnsvb.nl. U heeft hiervoor uw DiGiD nodig.

 • Hoeveel AOW kan ik krijgen?

  Hoeveel AOW u kunt krijgen, is afhankelijk van uw situatie. Op de website van de SVB vindt u de normbedragen voor de AOW. Hoe uw AOW is opgebouwd, leest u in de brief van de SVB over uw AOW.

  Heeft u een partner? Dan heeft uw partner ook recht op AOW als deze de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

  Heeft uw partner nog geen recht op AOW? Dan heeft u mogelijk een toeslag op uw AOW. Heeft u geen partnertoeslag? Dan kunt u deze vanaf 1 januari 2015 niet meer aanvragen. 

  Lees meer over de partnertoeslag op de website van de SVB.

 • Ik krijg minder AOW dan het normbedrag. Hoe kan dit?

  Mogelijk heeft u niet uw hele leven in Nederland gewoond en/of gewerkt. U heeft misschien niet over 50 jaar AOW opgebouwd, omdat u gedeeltelijk in het buitenland heeft gewoond en/of gewerkt.

  Heeft u bijvoorbeeld met 66 jaar recht heeft op AOW? Dan heeft u recht op een volledig AOW als u vanaf uw 16e jaar in Nederland woont.

  Meer informatie over de opbouw van uw AOW leest u op Rijksoverheid.nl

 • Welke verplichtingen heb ik als ik AOW krijg?

  Als u AOW ontvangt heeft u een informatieplicht. Dit houdt in dat u belangrijke wijzigingen zelf aan de SVB moet doorgeven. U moet doorgeven dat:

  • u gaat samenwonen of trouwen;
  • u gaat scheiden of u gaat apart wonen;
  • u gaat verhuizen (naar het buitenland);
  • het inkomen van uw partner verandert (als u een partnertoeslag krijgt);
  • u in detentie moet;
  • uw partner is overleden.

  Deze wijzigingen hebben invloed op de hoogte van uw AOW.

 • Mag ik naar het buitenland verhuizen als ik AOW heb?

  Het is mogelijk om uw AOW in het buitenland te krijgen. Dit is afhankelijk van het land waar u gaat wonen. Bekijk de website van de SVB of neem telefonisch contact op met de SVB voor meer informatie.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw AOW niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen over uw recht op AOW. Heeft u een beslissing gekregen van de SVB? Dan kan het Juridisch Loket u hierover uitleg en/of advies geven.

  Het Juridisch Loket helpt niet met het maken van bezwaar op een beslissing over uw AOW-uitkering. Het Juridisch Loket kan u hierover enkel adviseren. Komt u er zelf niet uit? Dan kan het Juridisch Loket verwijzen naar een organisatie of rechtsbijstandsverlener die u kan helpen bij uw bezwaarschrift.

 • Meer weten?

  Lees meer informatie over de AOW op de website van Rijksoverheid of op de website van de SVB.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Pensioen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.