Wanneer heb ik recht op bijstand?

U heeft recht op een bijstandsuitkering, als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

 1. U bent Nederlander;
 2. U woont in Nederland;
 3. U heeft onvoldoende inkomen of vermogen om te kunnen leven;
 4. U heeft geen recht op een andere uitkering (voorliggende voorziening).

U kunt een bijstandsuitkering krijgen, als u de gemeente laat zien dat u aan deze voorwaarden voldoet. Daarnaast moet u vóór aanvang van de bijstand laten zien dat u aan de arbeidsverplichting en aan de re-integratieverplichting hebt voldaan.

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel bijstand kan ik krijgen?

  De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw situatie. Deelt u uw woning met meerdere huisgenoten van 21 jaar of ouder? Dan geldt de kostendelersnorm.

  De bijstandsnormen vindt u terug op de website van de Stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

 • Wat is de kostendelersnorm?

  Wanneer u met meerdere volwassenen een woning deelt, kunt u kosten zoals huur en energieverbruik met elkaar delen. De hoogte van uw bijstandsuitkering wordt hierop aangepast. Hoe meer meerderjarige huisgenoten u heeft, hoe lager uw bijstandsuitkering wordt.

  Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 • Heb ik recht op bijstand als ik geen Nederlands paspoort heb?

  Sommige mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning hebben recht op bijstand. De gemeente kan wel een melding maken van uw aanvraag bij de IND als u geen Nederlands paspoort heeft. Het ligt aan uw situatie of u ook werkelijk bijstand kan ontvangen en/of dit gevolgen heeft voor uw verblijfsvergunning of de verblijfsvergunning van uw partner.

 • Wanneer heb ik geen recht op bijstand?

  Wanneer u toch aan deze voorwaarden voldoet, kan er toch een uitzondering zijn, waardoor u toch geen recht op bijstand heeft.

  Uitzonderingen zijn als u:

  • in detentie zit.
  • in detentie zou moeten zitten (maar u zich niet meldt).
  • in militaire dienst bent.
  • geen inkomen heeft door een staking.
  • langer dan 4 weken buiten Nederland verblijft.
  • jonger bent dan 18 jaar.
  • studiefinanciering (kan) ontvangen.
  • 18, 19 of 20 jaar bent én in een inrichting verblijft.
  • onbetaald verlof heeft.
  • jonger bent dan 27 jaar én door uw houding en gedrag uw verplichtingen niet kan nakomen.
 • Wanneer heb ik onvoldoende inkomen en vermogen?

  U heeft onvoldoende inkomen als u inkomen lager is dan de bijstandsnorm. U kunt dan recht hebben op een aanvulling op uw inkomen.

  Er geldt een vermogensgrens voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders van €11.840. Voor een alleenstaande is de vermogensgrens €5.920. Uw bezittingen tellen ook mee voor uw vermogen, zoals een auto of een erfenis.

 • Ik heb een eigen huis. Heb ik recht op bijstand?

  De gemeente wil weten of u uw woning kunt verkopen, zodat u voldoende geld overhoudt om van te leven.

  Vaak heeft u een hypotheek (lening) op uw woning. De lening is vaak net iets meer is dan de prijs die u voor uw woning heeft betaald. Als u uw woning verkoopt (evt. voor een andere verkoopprijs) en u houdt hieraan iets over, telt dit mee voor uw vermogen. Uw gemeente kan op grond van deze waarde bepalen of u recht op bijstand heeft. Het maakt niet uit of uw woning in Nederland of in het buitenland staat.

  Houdt u na verkoop meer dan €49.900 euro over? Dan heeft u geen recht op bijstand.

  Lees meer informatie over bijstand en eigen huis op Antwoordopbijstand.nl.

 • Mag ik naar het buitenland als ik bijstand heb?

  U mag 4 weken per jaar in het buitenland verblijven als u recht op bijstand heeft. Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u maximaal 13 weken in het buitenland verblijven.

  U bent verplicht uw verblijf in het buitenland aan uw gemeente te melden. Verblijft u langer in het buitenland? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw recht op bijstand niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u door u te informeren u over de voorwaarden voor bijstand. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Meer weten?

  Op Rijksoverheid.nl en Antwoordopbijstand.nl vindt u meer informatie over bijstand.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Bijstand
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.