Wordt mijn drinkwater afgesloten als ik een betalingsachterstand heb?

Hoewel drinkwater belangrijk is, mag u bij een betalingsachterstand toch hiervan worden afgesloten. De regels hierover zijn vastgelegd in de Drinkwaterwet. U heeft altijd 1 waterleverancier. Lees hieronder de stappen die uw leverancier neemt bij een betalingsachterstand.

Stap 1

Aanmaning/herinnering

Heeft u de factuur van het drinkwaterbedrijf niet op tijd betaald? Dan moet het drinkwaterbedrijf u minstens 1 keer een schriftelijke herinnering sturen.

In deze herinneringsbrief moet het waterbedrijf:

 1. u wijzen op schuldhulpverlening;
 2. uw schriftelijke toestemming vragen om uw gegevens aan een schuldhulpverleningsorganisatie door te geven;
 3. vermelden dat u niet wordt afgesloten als u een medische verklaring van een arts (niet uw behandelend arts) kunt overleggen waaruit blijkt dat de afsluiting van water zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert.
Stap 2

Contact

Als u niet op de herinneringsbrief reageert, moet het drinkwaterbedrijf u proberen persoonlijk te benaderen. In dit gesprek geeft het drinkwaterbedrijf u tips over het voorkomen van betalingsachterstanden. Ook vraagt het bedrijf of u toestemming wilt geven voor het verstrekken van uw gegevens aan een schuldhulpverleningsorganisatie. U bent niet verplicht om deze toestemming te geven.

Stap 3

Schuldhulpbemiddeling

Heeft u niet gereageerd op het verzoek van het drinkwaterbedrijf om uw gegevens aan een schuldhulpverleningsorganisatie te verstrekken? Dan verstrekt het drinkwaterbedrijf uw gegevens alsnog (zonder uw toestemming) aan de schuldhulpverleningsorganisatie.

Stap 4

Afsluiting

Het drinkwaterbedrijf mag u afsluiten als:

 • alle bovenstaande stappen zijn doorlopen en
 • u de betalingsachterstanden niet heeft ingelost en
 • een medische verklaring van een arts ontbreekt.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Ik heb water nodig vanwege mijn medische situatie. Mag ik worden afgesloten?

  Als de afsluiting van drinkwater grote gevolgen heeft voor uw gezondheid, dan moet u dit aantonen met een medische verklaring. Deze verklaring mag niet van uw behandelend arts zijn. Bij de meeste drinkwaterbedrijven kunt u op de website een "formulier medische verklaring" downloaden. Deze kunt u samen met de arts invullen en opsturen naar het drinkwaterbedrijf. Als een arts aangeeft dat er grote gevolgen voor uw gezondheid zijn, dan mag u niet worden afgesloten.

  Bent u al afgesloten van water? Dan moet het drinkwaterbedrijf u weer aansluiten als u de medische verklaring kunt laten zien. In deze verklaring moet wel staan dat er grote gevolgen voor uw gezondheid zijn bij afsluiting van drinkwater.

 • Ik ben afgesloten van water. Hoe kan ik weer worden aangesloten?

  Dat ligt aan de voorwaarden van het drinkwaterbedrijf. Dat is meestal beschreven in de algemene voorwaarden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het drinkwaterbedrijf u pas weer aansluit als u de betalingsachterstand heeft voldaan of als u een betalingsregeling heeft getroffen. Het drinkwaterbedrijf mag kosten voor de heraansluiting bij u in rekening brengen.

 • Ik ben of word onterecht afgesloten van water. Wat kan ik doen?

  Heeft u de rekening al betaald, maar dreigt het drinkwaterbedrijf het water af te sluiten of is het al afgesloten? Neem dan telefonisch contact op met het drinkwaterbedrijf. Mogelijk dat zo het probleem kan worden opgelost. Lukt dit niet? Stuur dan een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen sprake is van een betalingsachterstand. Stuur de betaalbewijzen mee.  

  Komt u er niet uit met het drinkwaterbedrijf? Dan kunt u De Geschillencommissie inschakelen. Het Juridisch Loket kan u niet helpen bij een procedure bij De Geschillencommissie. Wij behartigen geen belangen.