Moet ik betalen voor schade die ik op mijn werk veroorzaak?

Als u materiële schade of letsel aan een collega of goederen van de werkgever veroorzaakt tijdens het werk, is in de meeste gevallen uw werkgever aansprakelijk. Uw werkgever kan de schade alleen op u verhalen als hij kan bewijzen dat u de schade met opzet of door 'bewust roekeloos handelen' hebt veroorzaakt.

Er kunnen ook afspraken zijn gemaakt over een schadevergoeding in het bedrijfsreglement, de cao of uw arbeidscontract. Daar moet u zich dan aan houden. Eventueel kunt u aan de rechter vragen of de afspraken in uw geval redelijk zijn.

Veelgestelde vragen

 • Wat is opzettelijk of bewust roekeloos handelen?

  Volgens de wet bent u als werknemer alleen aansprakelijk als de schade op het werk is ontstaan door opzet of 'bewust roekeloos handelen of nalaten'. In de praktijk is dat heel moeilijk te bewijzen. 

  Bewuste roekeloosheid betekent dat de werknemer overgaat tot risicovol gedrag, terwijl hij zich bewust is van het risico wat hij neemt of daar in ieder geval bewust van zou moeten zijn. De rechter kan bepalen of u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld en daarom de aansprakelijkheid op u dient te nemen.

 • Zijn er bepaalde regels over schadevergoeding?

  In uw arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de cao van uw sector kunnen regels staan over de aansprakelijkheid van werknemers. Daarin kan geregeld staan dat u de schade zelf vergoedt bij verlies of beschadiging van gereedschappen of de laptop van de werkgever. Aan deze regels bent u in principe gebonden.

 • Ben ik altijd gebonden aan de regels in mijn arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement?

  Nee, er zijn belangrijke voorwaarden en uitzonderingen:

  1. Gaat het om interne bedrijfsregels? Dan moeten deze op schrift staan en aan alle werknemers bekend zijn.
  2. U moet zich als werknemer tegen het risico in kwestie kunnen verzekeren. Kan dat niet, dan blijft de werkgever aansprakelijk. Dat geldt ook voor uw eventuele eigen risico.
  3. Toepassing van de regels mag niet in strijd zijn met de 'redelijkheid'. Moet u met een laag inkomen een relatief hoog schadebedrag vergoeden, dan kan de rechter dit onredelijk vinden.
 • Wat zijn mijn rechten als ik in privétijd schade krijg aan mijn leaseauto?

  Als u uw leaseauto of een bedrijfsauto buiten werktijd gebruikt (dus privé), dan is de schade in principe voor uw rekening.

 • Wat zijn mijn rechten als ik tijdens mijn werk schade oploop aan mijn eigen auto?

  De werkgever dient de schade te vergoeden als u tijdens uw werk een ongeval krijgt met uw eigen auto. Dan gelden namelijk dezelfde regels als voor een auto van de zaak. De aansprakelijkheid geldt niet voor de werkgever als hij kan bewijzen dat er aan uw zijde sprake is van opzet of roekeloze verwijtbaarheid.

 • Mag mijn werkgever schade op mijn loon inhouden?

  Ja, dat mag. In de wet is bepaald dat uw werkgever een door u verschuldigde schadevergoeding mag verrekenen met uw loon. Uw werkgever moet hierbij altijd rekening houden met de beslagvrije voet die in uw situatie geldt.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over schade op uw werk niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij bemiddeling tussen u en uw werkgever en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel naar een gespecialiseerde advocaat of mediator bij u in de buurt verwijzen.

  Heeft u hulp nodig? Kijk dan eerst of u lid bent van een vakbond en of u een rechtsbijstandsverzekering hebt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel op het werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.