Wie is aansprakelijk voor schade door een verkeersongeval?

Bij een verkeersongeval kunt u soms behoorlijke schade oplopen, zowel schade aan uw vervoersmiddel of andere eigendommen als letselschade. Het kan ingewikkeld zijn om vast te stellen of u een andere partij kunt aanspreken op uw schade.

Het uitgangspunt bij een verkeersongeval is dat u zelf de schade die u door het ongeval hebt opgelopen, moet betalen. Soms is echter iemand anders aansprakelijk voor uw schade. Bijvoorbeeld omdat de ander een verkeersfout heeft gemaakt.

In bepaalde situaties kunnen afwijkende regels gelden, zoals bij een aanrijding tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer (bijvoorbeeld auto, motor, brommer) en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer (zoals een fietser of voetganger).

Kies uw situatie:

Ons advies:

Het uitgangspunt is dat beide partijen opdraaien voor hun eigen schade. U kunt alleen uw schade vergoed krijgen als de andere partij een fout heeft gemaakt die aan zijn schuld is te wijten. Uw schade moet dan het gevolg zijn van die fout.

Heeft u zelf (ook) een fout gemaakt? Dan draagt u mogelijk zelf (een deel van) uw eigen schade en moet u (een deel van) de schade van de andere partij vergoeden.

Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer 14 jaar of ouder

Ons advies:

De wet biedt extra bescherming aan jonge, niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar geldt het volgende.

Schade bij het kind: De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk, tenzij hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. De bestuurder moet 100% van de schade vergoeden. De enige uitzondering hierop is als het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt. Hiervan is vrijwel nooit sprake.

Schade bij de bestuurder: Vergoeding van de schade bij de bestuurder van het motorvoertuig hangt af van de vraag hoeveel schuld de voetganger of fietser aan het ongeval had. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurder rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers en moet aantonen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt van het ongeval. Als een schuldpercentage is vastgesteld, kan de rechter alsnog een lager vergoedingspercentage vaststellen op grond van “billijkheid”, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de schade of het wel of niet verzekerd zijn van de schade.

Ons advies:

De wet biedt extra bescherming aan niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger van 14 jaar of ouder geldt het volgende.

Schade bij de voetganger of fietser: De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk, tenzij hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt. De voetganger of fietser krijgt minimaal 50% van zijn schade vergoed, ook als sprake is van eigen schuld. De overige 50% wordt verdeeld, afhankelijk van fouten van beide partijen.

Schade bij de bestuurder: Vergoeding van de schade bij de bestuurder van het motorvoertuig hangt af van de vraag hoeveel schuld de voetganger of fietser aan het ongeval had. Hierbij is het uitgangspunt dat de bestuurder rekening moet houden met fouten van zwakkere verkeersdeelnemers en moet aantonen dat hem geen verwijt kan worden gemaakt van het ongeval. Als een schuldpercentage is vastgesteld, kan de rechter alsnog een lager vergoedingspercentage vaststellen op grond van “billijkheid”, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de schade of het wel of niet verzekerd zijn van de schade.

Ons advies:

Het uitgangspunt is dat beide partijen opdraaien voor hun eigen schade. U kunt alleen uw schade vergoed krijgen als de andere partij een fout heeft gemaakt die aan zijn schuld is te wijten. Uw schade moet dan het gevolg zijn van die fout.

Heeft u zelf (ook) een fout gemaakt? Dan draagt u mogelijk zelf een deel van uw eigen schade en moet u (een deel van) de schade van de andere partij vergoeden.

Ons advies:

Een eenzijdig ongeval is een ongeluk waarbij maar één auto, fietser of voetganger betrokken is. U kijkt bijvoorbeeld niet goed uit, waardoor u met uw auto tegen een lantaarnpaal rijdt.

U draagt in dit geval zelf uw schade en vaak moet u ook de schade die u hebt veroorzaakt vergoeden.

Let op:

Bent u als passagier betrokken bij een eenzijdig ongeval, dan kunt u mogelijk de (aansprakelijkheidsverzekering van de) bestuurder aanspreken op vergoeding van uw schade.

Veelgestelde vragen

 • Hoe krijg ik mijn schade door een verkeersongeval vergoed?

  U krijgt uw schade vergoed als vaststaat dat een andere partij aansprakelijk is voor uw schade. U kunt deze partij dan aanspreken op betaling van een schadevergoeding. Neemt u hiervoor de volgende stappen:

  1. Stel de andere partij aansprakelijk
  Het is belangrijk dat u na een ongeval de gegevens van de andere partij noteert en dat u zo veel mogelijk bewijs verzamelt over de toedracht van het ongeval. U stelt de andere partij per brief aansprakelijk voor uw schade. Hiervoor kunt u, afhankelijk van uw situatie, gebruik maken van onze voorbeeldbrieven:

  Gemotoriseerde verkeersdeelnemers (zoals auto, motor, brommer) zijn verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. U kunt deze verzekering rechtstreeks aanspreken op vergoeding van uw schade. Hiervoor kunt u onze voorbeeldbrief aansprakelijkstelling autoschade gebruiken.

  2. Wacht de reactie van de andere partij af

  3. Start een procedure bij de rechter
  Weigert de (verzekering van) de andere partij uw schade te vergoeden, bijvoorbeeld omdat hij vindt dat hij niet aansprakelijk is? Of wordt u het niet eens over de hoogte van de schadevergoeding? U kunt dan uw vordering voorleggen aan de rechter.

  4. Bekijk of er alternatieven zijn
  Is uw schade veroorzaakt door een motorvoertuig waarvan de dader is doorgereden of niet verzekerd is? Mogelijk kunt u dan een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

 • Kan ik als inzittende van een auto mijn schade na een aanrijding vergoed krijgen?

  Als passagier van een motorvoertuig kunt u de (aansprakelijkheidsverzekering van) de bestuurder aanspreken op vergoeding van uw schade. Ook als de bestuurder uw partner of familielid is. Uw schade moet dan wel het gevolg zijn van een verkeersfout of gevaarlijk gedrag van de bestuurder. U kunt ook eigen schuld hebben aan uw schade, bijvoorbeeld als u geen autogordel droeg. In dat geval draagt u een deel van uw schade zelf.

  Is sprake van een aanrijding tussen twee motorvoertuigen en staat de aansprakelijkheid tussen deze partijen nog niet vast? Dan hoeft u als inzittende niet te wachten tot dit duidelijk is. U kunt kiezen welke van de twee betrokken aansprakelijkheidsverzekeringen u aanspreekt op vergoeding van uw schade.

 • Wie is aansprakelijk voor schade door een aanrijding met een dier?

  Een aanrijding met een dier kan soms fikse schade veroorzaken. De bezitter (meestal is dit de eigenaar) van het dier moet uw schade vergoeden. Als u zelf ook schuld hebt aan uw schade, draagt u (een deel van) uw schade zelf. Bijvoorbeeld als uw schade groter is doordat u geen autogordel droeg.

  Hebt u schade door een aanrijding met een dier dat in het wild leeft, zoals een hert of wild zwijn? Dan is er geen eigenaar en daarmee in beginsel geen aansprakelijke partij. Misschien kunt u in uitzonderlijke situaties toch proberen om iemand aansprakelijk te stellen voor uw schade. Bijvoorbeeld de natuurbeheerder, gebiedsbeheerder of wegbeheerder als deze onvoldoende actie hebben ondernomen om het risico op aanrijdingen met wild te beperken.

  Let op:

  Heeft u een aanrijding gehad met een wild dier? In Nederland moet u een aanrijding met “groot wild” melden bij de politie, zodat het gewonde dier kan worden opgespoord of het dode dier kan worden opgeruimd.

 • Is de wegbeheerder aansprakelijk voor schade door een gebrek aan de weg?

  De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van wegen en de weguitrusting, bijvoorbeeld vangrail of stoplichten. De wegbeheerder is meestal de overheid, zoals het Rijk, Provincie, gemeente of Waterschap. Via de website van Rijkswaterstaat kunt u kijken wie de wegbeheerder is van een bepaalde weg.

  Als u schade oploopt door een gebrek aan een weg dan is de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk. Het moet dan wel gaan om een gebrek dat bij normaal weggedrag een gevaar en risico oplevert op schade voor de weggebruiker. U moet aantonen dat sprake was van zo'n gebrek aan de weg en dat u door dat gebrek schade hebt geleden.

  De wegbeheerder is niet aansprakelijk als:

  • U  zelf onvoorzichtig bent geweest. U hebt bijvoorbeeld te hard gereden of waarschuwingsborden genegeerd;
  • De wegbeheerder de schade niet kon voorkomen, bijvoorbeeld doordat het gebrek totaal onverwacht is ontstaan en de wegbeheerder nog geen kans heeft gehad om het gebrek te herstellen; 
  • De wegbeheerder kan aantonen dat hij niet genoeg geld of middelen heeft om nog meer onderhoud te plegen. De wegbeheerder moet dan wel tijdig voldoende waarschuwingen plaatsen bij de gebreken.

  Als u de wegbeheerder wilt aanspreken op vergoeding van uw schade, dan kunt u hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken.

  Let op:

  Gladheid door weersomstandigheden vormt géén gebrek aan een weg. De wegbeheerder is daarom meestal niet aansprakelijk voor schade door gladheid. Bij de beoordeling van de mogelijke aansprakelijkheid van de wegbeheerder kijkt men naar: 

  • wat u als weggebruiker kon weten en verwachten en of u daarmee voldoende rekening hebt gehouden door bijvoorbeeld uw snelheid aan te passen;
  • of de wegbeheerder op de hoogte had moeten zijn en al waarschuwingen kon plaatsen of andere maatregelen had kunnen nemen.
 • Welke regels gelden voor aansprakelijkheid voor schade na een ongeval met een elektrische fiets?

  Voor het antwoord op deze vraag is van belang om onderscheid te maken tussen een volledig elektrische fiets en een fiets met trapondersteuning.

  Volgens de wet is een volledig elektrische fiets een motorvoertuig. Voor de eigen schade en de schade van de wederpartij na een ongeval gelden daarom de regels voor gemotoriseerde verkeersdeelnemers.

  Fietsen met trapondersteuning worden voor de beoordeling van aansprakelijkheid voor schade niet gezien als motorvoertuig. De regels voor de niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn daarom van toepassing.

 • Kan ik een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer?

  Als u schade hebt door toedoen van een motorvoertuig en u kunt hiervoor niet terecht bij een verzekering, dan kunt u misschien een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de veroorzaker van de schade is doorgereden, hij niet verzekerd is of als de schade is veroorzaakt door een gestolen motorvoertuig.

  Op de website Schade zonder dader kunt u kijken of het zinvol is om een claim in te dienen.

  Meer informatie kunt u vinden op de website van het Waarborgfonds Motorverkeer.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over schadevergoeding na een verkeersongeval niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u bij het vinden van een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt. Kijk ook eerst of u een rechtsbijstandsverzekering hebt.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het vaststellen van de hoogte van uw schade of het voeren van een procedure.

  Als slachtoffer van een verkeersongeval kunt u terecht bij Slachtofferhulp.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel in de privé-omgeving
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.