Wie is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een dier?

Dieren zorgen soms voor flinke schade. Denk hierbij bijvoorbeeld aan letselschade door een hondenbeet, autoschade door een overstekend hert of een ontsnapt paard dat uw tuin beschadigt.

Het is afhankelijk van de situatie wie aansprakelijk is voor de schade.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Is de schade veroorzaakt door een dier dat in het wild leeft, zoals een hert of wild zwijn? Dan kunt u de schade meestal niet verhalen.
 
In uitzonderlijke situaties is het soms toch mogelijk om iemand aansprakelijk te stellen voor de schade. Bijvoorbeeld de natuur- of gebiedsbeheerder of de wegbeheerder als deze niet genoeg heeft gedaan om aanrijdingen met wilde dieren te voorkomen.

Let op:

Heeft het wilde dier een eigenaar? Dan is de eigenaar aansprakelijk voor de schade.

Gedraging van het dier zelf Dier volgde commando op Dier wordt gebruikt in een bedrijf

Ons advies:

Veroorzaakt het huisdier schade door zijn eigen, onberekenbare gedrag? Dan is de eigenaar meestal aansprakelijk.  U wordt bijvoorbeeld zomaar gebeten door een hond of een ontsnapt paard veroorzaakt schade aan uw tuin.

Komt de schade niet door het eigen, onberekenbare gedrag van het huisdier? Dan is de eigenaar meestal niet aansprakelijk. Bijvoorbeeld een hond die een ziekte aan een andere hond overdraagt door alleen te snuffelen.

Ons advies:

Veroorzaakt het huisdier schade doordat het een commando van zijn begeleider goed opvolgt? Dan is de begeleider aansprakelijk. Ook als de begeleider niet de eigenaar van het dier is.

Ontstaat de schade omdat het huisdier een commando niet goed opvolgt? Dan is de eigenaar van het dier aansprakelijk.

Ons advies:

Wordt een dier in een bedrijf gebruikt, bijvoorbeeld een manege? Dan is het bedrijf aansprakelijk voor schade die het dier veroorzaakt.

Veelgestelde vragen

 • Ben ik altijd aansprakelijk als mijn huisdier schade veroorzaakt?

  U bent niet altijd aansprakelijk. Soms is er een schulduitsluitingsgrond.

  Een voorbeeld hiervan is een hond die uit zichzelf een inbreker bijt. De eigenaar is dan meestal niet aansprakelijk. Als de eigenaar de hond uit zelfverdediging opdracht had gegeven de inbreker te bijten was hij namelijk ook niet aansprakelijk. 

 • Krijg ik altijd mijn volledige schade vergoed?

  Nee, als u zelf (voor een deel) schuld heeft aan de schade krijgt u minder of zelfs geen schadevergoeding.

 • Hoe kan ik de eigenaar van een dier aanspreken op schadevergoeding?

  U kunt de eigenaar van het dier schriftelijk aanspreken op een schadevergoeding. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijkstelling schade door dier.

  Krijgt u geen reactie op uw brief of weigert de eigenaar u een schadevergoeding te betalen?  Dan is het mogelijk om een procedure starten bij de rechter.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over schade die veroorzaakt is door een dier niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij bemiddeling over uw schade. Ook staan we u niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schade en letsel in de privé-omgeving
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.