Wanneer en hoe kan ik in hoger beroep gaan?

Als u moet voorkomen wegens een strafbaar feit, hoort u direct na de uitspraak van de rechter of u in hoger beroep kunt gaan. Hoger beroep wil zeggen dat u het niet eens bent met de beslissing van de rechter en dat u wilt dat er een andere rechter een nieuw oordeel over de zaak geeft.

Bij boetes hoger dan € 50,-, taakstraffen of vrijheidsstraffen kunt u altijd in hoger beroep gaan. U heeft daarvoor 2 weken de tijd.

In hoger beroep gaan kan niet:

 • als u geen straf of maatregel is opgelegd;
 • als u in totaal niet meer dan € 50,- aan boete hoeft te betalen.

Veelgestelde vragen

 • Hoe ga ik in hoger beroep?

  Bent u het niet eens met uw veroordeling of de hoogte van uw straf? Dan kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak schriftelijk in beroep gaan bij de griffie van de rechtbank waar uw zaak is voorgekomen. Verstuur uw brief aangetekend of lever hem persoonlijk af bij de griffie. Vraag hierbij om een ontvangstbewijs.

 • Wie behandelt mijn hoger beroep?

  In hoger beroep komt uw zaak altijd voor bij het gerechtshof. Dat is een 'meervoudige kamer'. U komt dan voor 3 rechters, ook wel 'raadsheren' genoemd, in plaats van voor 1 rechter.

  In hoger beroep wordt uw hele zaak opnieuw behandeld. De procedure is verder vergelijkbaar met de rechtszitting voor de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank.

 • Is in beroep gaan altijd slim?

  Dat hoeft niet. Hoger beroep kan resulteren in vrijspraak of een lagere straf. Maar ook in een zwaardere straf. Vraag dus advies aan een advocaat of het Juridisch Loket, vóór u in hoger beroep gaat.

 • Kan de officier van justitie ook in beroep gaan?

  Ja! Als de officier van justitie vindt dat u ten onrechte bent vrijgesproken, of een te lage straf heeft gekregen, kan ook hij in hoger beroep gaan. U moet dan opnieuw voorkomen.

 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Voorkomen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.