Wat zijn de gevolgen als er een fout in de dagvaarding staat?

Een fout in de dagvaarding maakt deze niet automatisch ongeldig. Alleen bepaalde fouten zijn ernstig genoeg om een dagvaarding ongeldig te maken.

Als een dagvaarding duidelijk niet voor u bedoeld kan zijn, wordt u niet vervolgd. In andere gevallen kan de fout hersteld worden op de zitting of door een nieuwe dagvaarding uit te brengen.

Veelgestelde vragen

 • Welke fouten maken een dagvaarding ongeldig?

  Alleen bepaalde fouten zijn ernstig genoeg om een dagvaarding ongeldig te maken. Dat zijn:

  • Een fout in uw persoonlijke gegevens, maar alleen als daardoor niet duidelijk is dat het om u gaat;
  • Het adres van de rechtbank klopt niet;
  • De datum waarop u moet voorkomen is weggelaten of klopt niet. Het niet vermelden van het jaartal van de zitting zal in het algemeen niet tot ongeldigheid leiden;
  • Als de verkeerde rechter wordt genoemd, maar alleen als de verkeerde aanduiding schade voor u oplevert.
 • Welke fouten maken een dagvaarding niet ongeldig?

  De volgende fouten of weglatingen maken een dagvaarding niet ongeldig:

  • Een kennelijke verschrijving in uw persoonlijke gegevens, die verder geen misverstand oproept dat het om ù gaat.
  • Er staat niet in de dagvaarding hoe laat uw zaak voorkomt, maar wel op welke datum. U moet dan zelf bij de betreffende rechtbank informeren op welk tijdstip u moet verschijnen. Het telefoonnummer staat in de dagvaarding.
  • De verkeerde rechter wordt genoemd (bijvoorbeeld rechtbank in plaats van politierechter), maar datum, tijd en adres kloppen wel en ter plekke wordt u naar de juiste locatie verwezen.Dit maakt de dagvaarding niet ongeldig als de verkeerde aanduiding voor u geen schade oplevert.
  • Kleine verschrijvingen in de tenlastelegging, bijvoorbeeld in de omschrijving van de plaats of de datum waarop het misdrijf of de overtreding zou zijn gepleegd. Deze kunnen tijdens de zitting hersteld worden.
 • Wat kan ik doen als ik een fout in de dagvaarding zie?

  Staat er een fout in uw persoonlijke gegevens, maar is het toch duidelijk dat het om u gaat? Dan kunt u gewoon naar de rechtszitting gaan. Meld vooraf bij het parket (dit is de administratie van het Openbaar Ministerie) of ter plaatse bij de rechtbank dat uw gegevens niet helemaal juist zijn. Heeft u een advocaat? Dan moet u de fout bij hem of haar melden.

  Staat er een fout in de dagvaarding waardoor deze ongeldig is? Neemt u dan contact op met het Juridisch Loket of uw advocaat om dit te bespreken.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.