Wat kan ik verwachten van de vorderingsprocedure bij het CBR?

Wanneer u deelneemt aan het verkeer, moet u rijvaardig en medisch geschikt zijn. Wanneer u bent aangehouden met alcohol en/of drugs in het verkeer, kan de politie of de officier van justitie besluiten dit door te geven aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zij hebben dan het vermoeden dat er iets mis is met de rijgeschiktheid of rijvaardigheid. Dit wordt de vorderingsprocedure genoemd. Deze procedure staat los van de procedure bij de rechtbank.

De divisie Rijgeschiktheid van het CBR kan beslissen om een maatregel op te leggen. Zo’n maatregel kan een cursus of onderzoek zijn.

Veelgestelde vragen

 • Welke cursussen kan het CBR opleggen?

  Het CBR kan de volgende cursussen opleggen:

  • Cursus over alcohol en verkeer:
    - Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
    - Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
  • Cursus over verantwoord rijgedrag:
    - Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

  Informatie over de tarieven van de cursussen van CBR vindt u op de website van CBR.

 • Welke onderzoeken kan het CBR opleggen?

  Als het CBR twijfelt of u rijvaardig of rijgeschikt bent, moet een arts u onderzoeken of een examinator u  beoordelen. Er zijn drie onderzoeken mogelijk:

  • een onderzoek naar alcohol- en/of drugsgebruik;
  • een onderzoek naar de rijvaardigheid;
  • een medisch onderzoek.

  U mag zelf een arts zoeken. Een arts vindt u op www.cbr.nl/artskiezen
  Bent u het niet eens met de voorlopige uitslag van dit onderzoek? Dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen bij een andere arts. Na het onderzoek kunt u alsnog verplicht worden tot het volgen van een cursus.

  Informatie over de tarieven van de onderzoeken van CBR vindt u op de website van CBR.

 • Wat moet ik doen als ik een beslissing van het CBR krijg?

  De verplichte cursussen en onderzoeken kosten geld. U ontvangt daarom twee facturen die u vóór de genoemde datum moet betalen.

  Als u heeft betaald, ontvangt u een bevestiging van het CBR. U kunt dan het CBR bellen voor het inplannen van een cursus of onderzoek. In overleg kunt u kiezen voor een geschikt moment en locatie. Als u heeft meegewerkt aan de maatregel, krijgt u een brief van het CBR. Uw rijbewijs blijft geldig. Als u het rijbewijs heeft opgestuurd, krijgt u het terug.

  Kunt u de facturen niet direct betalen? Bel dan het CBR (0900-0210 - optie 4). U kunt dan om een betalingsregeling vragen. Als u niet (op tijd) betaalt, is uw rijbewijs ongeldig. U moet dan uw rijbewijs direct inleveren en opsturen.

 • Wat moet ik doen als ik niet (op tijd) naar een geplande cursus of onderzoek kan komen?

  Te laat
  Als u te laat komt op een cursus of onderzoek, bel dan zo snel mogelijk het CBR (0900- 0210). Het CBR is dan op de hoogte van uw situatie. Uw rijbewijs kan nog wel ongeldig worden verklaard. U moet uw rijbewijs dan inleveren en opsturen. Uw rijbewijs is ook na 7 dagen ongeldig als het CBR helemaal niets van u heeft gehoord.

  Ziek
  Als u ziek bent, moet u medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Mogelijk kunt u dan uitstel krijgen van de cursus.

  Vakantie
  In de brief van CBR waarin staat dat u een maatregel of cursus wordt opgelegd, staat ook aangegeven dat u verhinderdata kunt doorgeven. Dit moet u binnen 4 weken schriftelijk doen. U kunt dan mogelijk uitstel krijgen voor het volgen van de cursus.
  Als u een brief van CBR hebt ontvangen met data waarop de cursus gepland is, dan is het niet meer mogelijk uitstel te krijgen.

 • Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan een cursus of onderzoek?

  Als u niet meewerkt, is het CBR niet overtuigd dat u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. U bent verplicht om aan te tonen dat u rijvaardig en rijgeschikt bent. Daarom verlangt het CBR uw medewerking.

  U moet uw rijbewijs helaas onmiddellijk inleveren en opsturen als:

  • u niet of niet tijdig de facturen betaalt;
  • u niet of te laat op een cursus of onderzoek verschijnt;
  • u niet meewerkt aan het volgen van een cursus of onderzoek;

  Met een brief verklaart het CBR uw rijbewijs na 7 dagen ongeldig. U mag dan niet meer rijden. Uw rijbewijs kan ook vóór het onderzoek worden geschorst. U krijgt van het CBR bericht wanneer u weer als bestuurder aan het verkeer mag deelnemen.

  Als u de cursuskosten opnieuw betaalt, kunt u binnen 3 jaar alsnog de cursus volgen. Na een succesvolle afronding kunt u bij uw gemeente een nieuw rijbewijs aanvragen.

  Soms zijn er onverwachte situaties waar u echt niets aan kunt doen. U moet dan direct het CBR bellen (0900-0210). Er kan dan wel om bewijs worden gevraagd.

 • Wat gebeurt er als mijn rijbewijs geschorst of ongeldig is?

  Als uw rijbewijs geschorst of ongeldig is, dan mag u niet meer als bestuurder deelnemen aan het verkeer. U moet dan uw rijbewijs na 7 dagen naar het CBR opsturen.

  Bovendien bent u onverzekerd. Bij schade draagt u de kosten zelf en krijgt u geen geld van uw verzekeringsmaatschappij. Als de politie u zonder geldig rijbewijs aanhoudt, kunt u vervolgd worden. Voor het rijden zonder rijbewijs staat een gevangenisstraf van 15 dagen.

  Als uw rijbewijs geschorst is, kunt u de rechter vragen om de schorsing op te heffen. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken. Alleen een rechter kan beslissen of u een spoedeisend belang heeft voor het behouden van uw rijbewijs. Houdt u hierbij rekening met een afwijzing van uw verzoek.

 • Ik ben beginnend bestuurder. Geldt deze informatie ook voor mij?

  Jongeren vallen onder de regeling van het beginnersrijbewijs. Hoewel het beginnersrijbewijs een gewoon rijbewijs is, gelden de eerste jaren strengere regels.

  Voor een beginnend bestuurder gelden bijvoorbeeld andere criteria voor een onderzoek naar rijvaardigheid dan voor ervaren bestuurders. Daarnaast geldt er voor een beginnend bestuurder een ander alcoholgehalte bij aanhouding door de politie.

 • Wanneer heeft bezwaar indienen geen zin?

  Met de volgende argumenten heeft bezwaar indienen weinig kans van slagen:

  • U heeft uw rijbewijs nodig voor werk;
  • U moet kunnen rijden wegens bijzondere privé omstandigheden;
  • U wordt al door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd;
  • U wordt al gestraft door de politierechter of strafrechter;
  • U heeft uw rijbewijs al moeten inleveren bij het CVOM;
  • U heeft niet gereden, maar u zat in de auto met een draaiende motor;
  • U heeft maar een paar meter gereden;
  • U heeft pas na de aanrijding gedronken;
  • U kunt de facturen niet betalen;
  • U moest met spoed naar het ziekenhuis;
  • Dit is uw eerste aanhouding.
 • Wanneer heeft bezwaar indienen wel zin?

  Overweegt u om bezwaar te maken? Bel dan eerst het CBR (0900- 0210). U kunt uw verhaal vertellen en het CBR kan het besluit uitleggen. Misschien kan het probleem zonder bezwaarschrift worden opgelost. Bijvoorbeeld als u niet direct kunt betalen.

  Bezwaar indienen heeft mogelijk kans van slagen in onder andere de volgende situaties:

  • U bent ten onrechte als bestuurder aangemerkt;
  • Er is niet voldaan aan de criteria om een bepaalde maatregel op te leggen;
  • De uitslag van de alcoholtest is onjuist;
  • De alcoholtest is niet juist uitgevoerd.

  U kunt zelf eenvoudig bezwaar maken door een formulier in te vullen. Het formulier ‘Bezwaar maken tegen besluit’  vindt u op de website van het CBR.

  CBR mag echter uitgaan van de juistheid wat de politie heeft geconstateerd. Alleen bij tegenbewijs kan het CBR van de mededeling van de politie afwijken.
  De werking en uitvoering van een beslissing van het CBR stopt niet als u bezwaar maakt. U moet bijvoorbeeld wel de facturen betalen.

 • Wat kan ik nog meer doen?

  Vindt u dat de politie niet correct is geweest? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie.

  Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door medewerkers van het CBR bent behandeld, kunt u telefonisch een klacht indienen bij het CBR via 0900-0210.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verkeersovertredingen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.