Wat kan ik verwachten van de vorderingsprocedure bij het CBR?

Als u deelneemt aan het verkeer moet u rijvaardig en medisch geschikt zijn. Bent u als bestuurder aangehouden onder invloed van alcohol of drugs? Of heeft u zich onveilig gedragen in het verkeer? Naast een boete of andere straf, krijgt u misschien ook te maken met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Het CBR kan een maatregel aan u opleggen. Bijvoorbeeld verplichte deelname aan een cursus of een onderzoek naar uw rijgeschiktheid. Dit heet de vorderingsprocedure.

Bent u beginnend bestuurder? Dan gelden voor u in een periode van vijf of zeven jaar na het behalen van uw rijbewijs strengere regels. Ook kan het CBR eerder een maatregel aan u opleggen.

Kies uw situatie voor meer informatie:

Kies uw situatie:

Ons advies:

Bent u als bestuurder aangehouden met drugs of een te hoog alcoholgehalte? Of hebt u zich erg gevaarlijk gedragen in het verkeer?

Het CBR kan u de volgende cursussen opleggen:

Cursus over alcohol en verkeer:

 • Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA); of
 • Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

Cursus over verantwoord rijgedrag

 • Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

Op de website van het CBR vindt u meer informatie over wanneer u een van deze cursussen moet volgen en over de inhoud en tarieven van de cursussen.

 

Ons advies:

Bent u als bestuurder aangehouden met drugs of een te hoog alcoholgehalte of heeft u zich onveilig gedragen in het verkeer? Of heeft u een medische aandoening die uw rijvaardigheid beïnvloedt?

In deze situaties kan het CBR besluiten dat u moet deelnemen aan een onderzoek door een arts of een examinator.

Er zijn vier onderzoeken mogelijk: 

 • Een onderzoek naar alcoholgebruik;
 • Een onderzoek naar druggebruik;
 • Een onderzoek naar de rijvaardigheid;
 • Een medisch onderzoek

Op de website van het CBR vindt u meer informatie over deze onderzoeken.

Veelgestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik een beslissing van het CBR krijg?

  Bent u het met de beslissing van het CBR eens?
  Werk dan mee aan de cursus of het onderzoek die u van het CBR moet volgen. Betaal de facturen die u krijgt op tijd. Anders is uw rijbewijs ongeldig. Kunt u de facturen niet in een keer betalen? Vraag het CBR om een betalingsregeling.

  Bent u het niet eens met de beslissing van het CBR?
  Maak binnen zes weken bezwaar tegen de beslissing. Hiervoor gebruikt u het formulier “Bezwaar maken tegen besluit van het CBR”.

  Overweegt u bezwaar te maken? Bel dan eerst met het CBR (tel. 0900-0210) om uw verhaal te vertellen en uitleg te vragen over de beslissing. Misschien kan het probleem zonder bezwaarschrift worden opgelost.

  Uw bezwaar heeft weinig kans van slagen met de volgende argumenten:

  • U heeft uw rijbewijs nodig voor uw werk of privé.
  • U wordt al strafrechtelijk vervolgd.
  • U heeft uw rijbewijs al ingeleverd bij het CVOM.
  • U zat in een auto met draaiende motor, maar u heeft niet of maar een paar meter gereden.
  • U kunt de facturen niet betalen.
  • U moest onverwacht met spoed ergens naar toe.
  • Het is de eerste keer dat u bent aangehouden in het verkeer.

  Bezwaar maken kan wel zinvol zijn in de volgende situaties:

  • U bent ten onrechte als bestuurder aangemerkt;
  • De maatregel is ten onrechte opgelegd omdat niet aan de criteria hiervoor is voldaan;
  • De uitslag van de alcoholtest is onjuist;
  • De alcoholtest is niet juist uitgevoerd.

  Let op:

  De procedure van het CBR stopt niet als u bezwaar maakt. U moet bijvoorbeeld wel de facturen al betalen.

 • Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan een cursus of onderzoek?

  Als het CBR een maatregel aan u heeft opgelegd, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Het CBR verklaart uw rijbewijs ongeldig als:

  • u niet (op tijd) de facturen betaalt;
  • u niet of te laat op een cursus of onderzoek verschijnt;
  • u niet meewerkt aan een cursus of onderzoek.

  Soms is sprake van overmacht, waardoor u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. Neem in dat geval direct contact op met het CBR (tel. 0900-0210). Het CBR kan u om bewijs van uw situatie vragen.

   

 • Mijn rijbewijs is ongeldig verklaard. Wat betekent dit voor mij?

  Als het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaart, mag u niet meer als bestuurder deelnemen aan het verkeer. U moet uw rijbewijs opsturen naar het CBR. In de brief van het CBR staat wanneer u dat moet doen. U kunt een boete krijgen als u uw ongeldige rijbewijs niet opstuurt.

  Gaat u toch rijden? Dan bent u strafbaar en riskeert u een boete of zelfs een gevangenisstraf. Bovendien bent u meestal niet meer verzekerd. Bij schade moet u dit zelf betalen. U krijgt geen geld van uw verzekeringsmaatschappij.

 • Welke cursussen kan het CBR opleggen?

  Het CBR kan de volgende cursussen opleggen:

  • Cursus over alcohol en verkeer:
    - Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)
    - Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)
  • Cursus over verantwoord rijgedrag:
    - Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

  Informatie over de tarieven van de cursussen van CBR vindt u op de website van CBR.

 • Welke onderzoeken kan het CBR opleggen?

  Als het CBR twijfelt of u rijvaardig of rijgeschikt bent, moet een arts u onderzoeken of een examinator u  beoordelen. Er zijn drie onderzoeken mogelijk:

  • een onderzoek naar alcohol- en/of drugsgebruik;
  • een onderzoek naar de rijvaardigheid;
  • een medisch onderzoek.

  U mag zelf een arts zoeken. Een arts vindt u op www.cbr.nl/artskiezen
  Bent u het niet eens met de voorlopige uitslag van dit onderzoek? Dan kunt u een tweede onderzoek aanvragen bij een andere arts. Na het onderzoek kunt u alsnog verplicht worden tot het volgen van een cursus.

  Informatie over de tarieven van de onderzoeken van CBR vindt u op de website van CBR.

 • Wat moet ik doen als ik niet (op tijd) naar een geplande cursus of onderzoek kan komen?

  Te laat
  Als u te laat komt op een cursus of onderzoek, bel dan zo snel mogelijk het CBR (0900- 0210). Het CBR is dan op de hoogte van uw situatie. Uw rijbewijs kan nog wel ongeldig worden verklaard. U moet uw rijbewijs dan inleveren en opsturen. Uw rijbewijs is ook na 7 dagen ongeldig als het CBR helemaal niets van u heeft gehoord.

  Ziek
  Als u ziek bent, moet u medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Mogelijk kunt u dan uitstel krijgen van de cursus.

  Vakantie
  In de brief van CBR waarin staat dat u een maatregel of cursus wordt opgelegd, staat ook aangegeven dat u verhinderdata kunt doorgeven. Dit moet u binnen 4 weken schriftelijk doen. U kunt dan mogelijk uitstel krijgen voor het volgen van de cursus.
  Als u een brief van CBR hebt ontvangen met data waarop de cursus gepland is, dan is het niet meer mogelijk uitstel te krijgen.

 • Ik ben beginnend bestuurder. Geldt deze informatie ook voor mij?

  Jongeren vallen onder de regeling van het beginnersrijbewijs. Hoewel het beginnersrijbewijs een gewoon rijbewijs is, gelden de eerste jaren strengere regels.

  Voor een beginnend bestuurder gelden bijvoorbeeld andere criteria voor een onderzoek naar rijvaardigheid dan voor ervaren bestuurders. Daarnaast geldt er voor een beginnend bestuurder een ander alcoholgehalte bij aanhouding door de politie.

 • Wanneer heeft bezwaar indienen geen zin?

  Met de volgende argumenten heeft bezwaar indienen weinig kans van slagen:

  • U heeft uw rijbewijs nodig voor werk;
  • U moet kunnen rijden wegens bijzondere privé omstandigheden;
  • U wordt al door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd;
  • U wordt al gestraft door de politierechter of strafrechter;
  • U heeft uw rijbewijs al moeten inleveren bij het CVOM;
  • U heeft niet gereden, maar u zat in de auto met een draaiende motor;
  • U heeft maar een paar meter gereden;
  • U heeft pas na de aanrijding gedronken;
  • U kunt de facturen niet betalen;
  • U moest met spoed naar het ziekenhuis;
  • Dit is uw eerste aanhouding.
 • Wanneer heeft bezwaar indienen wel zin?

  Overweegt u om bezwaar te maken? Bel dan eerst het CBR (0900- 0210). U kunt uw verhaal vertellen en het CBR kan het besluit uitleggen. Misschien kan het probleem zonder bezwaarschrift worden opgelost. Bijvoorbeeld als u niet direct kunt betalen.

  Bezwaar indienen heeft mogelijk kans van slagen in onder andere de volgende situaties:

  • U bent ten onrechte als bestuurder aangemerkt;
  • Er is niet voldaan aan de criteria om een bepaalde maatregel op te leggen;
  • De uitslag van de alcoholtest is onjuist;
  • De alcoholtest is niet juist uitgevoerd.

  U kunt zelf eenvoudig bezwaar maken door een formulier in te vullen. Het formulier ‘Bezwaar maken tegen besluit’  vindt u op de website van het CBR.

  CBR mag echter uitgaan van de juistheid wat de politie heeft geconstateerd. Alleen bij tegenbewijs kan het CBR van de mededeling van de politie afwijken.
  De werking en uitvoering van een beslissing van het CBR stopt niet als u bezwaar maakt. U moet bijvoorbeeld wel de facturen betalen.

 • Wat kan ik nog meer doen?

  Vindt u dat de politie niet correct is geweest? Dan kunt u een klacht indienen bij de politie.

  Als u niet tevreden bent over de manier waarop u door medewerkers van het CBR bent behandeld, kunt u telefonisch een klacht indienen bij het CBR via 0900-0210.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de vorderingsprocedure bij het CBR niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van een bezwaarschrift en staat u niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel doorverwijzen naar een advocaat bij u in de buurt. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hier ook een beroep op doen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verkeersovertredingen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.