Kan ik een klacht bij de politie intrekken?

Ja. Heeft u spijt van een klacht die u bij de politie tegen iemand heeft ingediend? Dan kunt u deze klacht tot 8 dagen na het indienen nog intrekken. Dat doet u met een brief naar de officier van justitie. U kunt ook naar het politiebureau gaan met de klacht en uw legitimatiebewijs.

Door uw klacht in te trekken komt er geen vervolging of rechtszaak. Om chantage te voorkomen kunt u een klacht maar één keer indienen en intrekken.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als de intrekkingstermijn van de klacht is verstreken?

  Heeft u spijt van een klacht die u heeft ingediend en is de termijn van 8 dagen al verstreken? Schrijf dan toch een brief aan de officier van justitie. Leg daarin uit waarom u uw klacht wilt intrekken. De officier van justitie kan uw argumenten meenemen bij zijn beslissing om wel of niet tot vervolging over te gaan. Er kan dus nog een rechtszaak volgen.

 • Kan ik een verzonnen klacht intrekken?

  Wilt u een klacht intrekken omdat het strafbare feit niet heeft plaatsgevonden? Dan kunt u zelf vervolgd worden. Net als het doen van een valse aangifte is het indienen van een valse klacht strafbaar.

 • Waarom kan ik een klacht intrekken?

  Bij een klachtdelict stelt de wetgever de bescherming en het belang van het slachtoffer voorop. Dat is dan belangrijker dan het maatschappelijk belang dat de verdachte strafrechtelijk vervolgd wordt.

  Met name in de familiesfeer kan het doorzetten van een klacht veel schade veroorzaken. Dat zou niet opwegen tegen het 'rechtsbelang' dat daders hun straf krijgen. Daarom wacht de officier van justitie ook eerst de intrekkingstermijn van 8 dagen af, voor hij beslist of er een vervolging komt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Aangifte
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.