Overslaan en naar de inhoud gaan
anbo.jpg

ANBO

ANBO behartigt de belangen van senioren. De overheid speelt hier ook een grote rol in. Daarom voert ANBO een lobby naar de politiek. Dit gebeurt op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Naar de website
ANWB.jpg

ANWB

ANWB Rechtshulp geeft haar leden online juridisch advies over verkeer, recreatie en toerisme. Ook krijgen verkeersslachtoffers gratis advies over de juridische afhandeling na een ongeval.

Naar de website
ACM-logo.jpg

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder van de overheid en ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren. Ook beschermt het ACM consumentenbelangen.

Naar de website
ACM-Consuwijzer.jpg

ACM ConsuWijzer

Heeft u als consument een probleem met een onderneming in Nederland? ACM ConsuWijzer geeft advies over hoe u dit kunt oplossen. Met dit advies weet u ook precies wat uw rechten zijn.

Naar de website
CBS-logo.jpg

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statische informatie. De informatie die het CBS publiceert gaat over onderwerpen die inwoners van Nederland raken.

Naar de website
Clinic.jpg

Clinic

Clinic is een onafhankelijke stichting die gespecialiseerd is in intellectuele eigendommen en IT-recht. Clinic geeft bijvoorbeeld gratis advies over auteurs- en merkenrecht, en privacy op internet.

Naar de website
CTIVD.jpg

CTIVD

De CTIVD bekijkt o.a. of de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 wordt uitgevoerd. Bij het CTIVD kunt u een klacht indienen over de AIVD en de MIVD. De commissie toetst het handelen van beide diensten.

Naar de website
Consumentenbond.jpg

Consumentenbond

De Consumentenbond komt op voor de belangen van consumenten en werkt aan een eerlijke, rechtvaardige en veilige markt. De vertrouwde stem van en voor consumenten.

Naar de website
ECC.net.jpg

ECC

Heeft u een geschil met een ondernemer in een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland? Het Europees Consumenten Centrum geeft juridisch advies en bemiddelt tussen u en de ondernemer. Gratis.

Naar de website
Geschillencommissie.jpg

De Geschillencommissie

De Geschillencommissie is dé instantie voor consumenten en zakelijke geschillen in Nederland. Er zijn meerdere commissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. Deze commissies zijn onafhankelijk en onpartijdig.

Naar de website
Hogeschool-Utrecht.jpg

De Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht (HU) leidt hoogwaardige (juridische) professionals op. Door goed ondernemerschap en kennis-ontwikkeling wordt er gewerkt aan het verder professionaliseren van de beroepspraktijk.

Naar de website
huis-van-klokkenluiders.jpg

Het Huis voor Klokkenluiders

Is er iets mis op uw werk? U heeft recht op vertrouwelijk advies. Het Huis voor klokkenluiders adviseert, ondersteunt en doet indien nodig onderzoek. Dit doen zij vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

Naar de website

Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Naar de website
KNB.jpg

KNB

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer werken. De KNB bepaalt beroeps- en gedragsregels en houdt de vakbekwaamheid van de beroepsgroep op peil.

Naar de wesbite
LBIO.jpg

LBIO

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een overheidsinstelling gespecialiseerd in het innen van partner- en kinderalimentatie.

Naar de website
LSR.jpg

LSR

Het landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) behartigt belangen van hbo en universitaire studenten en geeft gratis juridisch advies over bijvoorbeeld onderwijs, werken en wonen.

Naar de website
lestelschade-raad.jpg

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad geeft onafhankelijke informatie en advies met als doel om de harmonie in de afhandeling van personen- en letselschade te vergroten.

Naar de website
Nibud.jpg

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Ook doet NIBUD onderzoek naar geldzaken van consumenten.

Naar de website
Nationale-Ombudsman.jpg

De Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman behandelt klachten van mensen in Nederland over de overheid. Ook laat de Ombudsman, overheidsinstanties zien hoe de dienstverlening kan worden verbeterd.

Naar de website
Mediatorfederatie.jpg

MFN

Het MFN-register is een door de markt en Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MFN is daardoor ook verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland.

Naar de website
Orde-van-Advocaten.jpg

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten bepaalt regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. Die regels zijn er om ervoor te zorgen dat advocaten goed werk afleveren, goed opgeleid zijn en integer werken.

Naar de website
woonbond.jpg (1)

Nederlandse Woonbond

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. De Woonbond streeft naar betaalbaar huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Naar de website
RaadvanRechtbijstand.jpg

Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) houdt toezicht op de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mensen die onder een bepaalde inkomensgrens zitten en met rechtshulp in aanraking komen, kunnen subsidie krijgen van de RvR.

Naar de website
DeRechtspraak.jpg

De Rechtspraak

Rechtspraak.nl is de website van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden. Via deze site heeft u direct toegang tot de sites van alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken vindt u op deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.

Naar de website
Rijksoverheid.jpg

Rijksoverheid

De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. Op de website van de Rijksoverheid vindt u bijvoorbeeld alles over wetten en regels in Nederland. Het Juridisch Loket is initiatief van de Rijksoverheid.

Naar de website
Schadefonds.jpg

Schadefonds Geweldmisdrijven

Het Schadefonds Geweldmisdrijven geeft slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Kijk op de website of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

Naar de website
Socialraadlieden.jpg

Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft informatie en advies over sociaal juridische onderwerpen als belastingen, sociale zekerheid en wonen. Ze helpen bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Naar website
SVB-logo.jpg

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert wetten en regelingen uit van de overheid. SVB zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kinderbijslag en het AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.

Naar de website
Stichting-lezen-en-schrijven.jpg

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven vindt dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarom biedt deze stichting iedereen die niet kan lezen of schrijven scholing aan om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Naar de website
Stimulanz.jpg

Stimulansz

Stimulansz is het kennis- en informatiecentrum voor vragen over werk, inkomen, welzijn en gezondheid. Stimulansz adviseert, informeert en biedt praktische oplossingen. Gratis.

Naar de website
UWV.jpg

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV, arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

Naar de website
UWV-werkbedrijf.jpg

UWV WERKbedrijf

UWV werkbedrijf (onderdeel van UWV) houdt zich bezig arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doet het UWV door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

Naar de website
Kassa.jpg

BNN VARA Kassa

BNN VARA Kassa is een kritisch consumenten tv-programma met actuele reportages, tests en individuele problemen. Onze juristen geven regelmatig juridisch advies in de uitzending van BNN VARA Kassa.

Naar de website
Wijzer-in-geldzaken.jpg

Wijzer in geldzaken

Wijzeringeldzaken.nl wijst u de weg naar betrouwbare informatie over financiële zaken. Het platform is een initiatief van de Rijksoverheid, waarin ruim 40 partijen samenwerken aan de financiële bewustwording van Nederland.

Naar de website
Heeft u een vraag over samenwerkingen? Neem dan contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie
Bel ons
Afdeling Marketing & Communicatie 030 - 232 64 10
E-mail ons We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Terug naar boven Shape