Overslaan en naar de inhoud gaan
Orde-van-Advocaten.jpg

Nederlandse Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten bepaalt regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. Die regels zijn er om ervoor te zorgen dat advocaten goed opgeleid zijn en integer werken.

Naar de website
Mediatorfederatie.jpg

Mediators Federatie Nederland (MfN)

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. Mediators die in het MfN-register staan, zijn betrouwbaar, goed opgeleid en hebben veel ervaring.

Naar de website
ACM-Consuwijzer.jpg

ACM ConsuWijzer

ACM ConsuWijzer geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument. Bijvoorbeeld als u een probleem heeft met een bedrijf over een product of dienst.

Naar de website
ECC.net.jpg

Europees Consumenten Centrum (ECC)

Het Europees Consumenten Centrum (ECC) helpt u als u een probleem heeft met een winkel of bedrijf uit een ander EU-land, Noorwegen, IJsland of het Verenigd Koninkrijk. Deze hulp is gratis.

Naar de website
Geschillencommissie.jpg

De Geschillencommissie

Heeft u een klacht over een product of dienst en komt u er met de verkoper niet uit? Dan helpt De Geschillencommissie bij het oplossen van de klacht als de verkoper is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Naar de website
Logo Huurcommissie_RGB4.png

Huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder over de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? Dan kunt u de Huurcommissie vragen om een uitspraak over uw probleem.

Naar de website
Nationale-Ombudsman.jpg

De Nationale Ombudsman

Als u een probleem heeft met een overheidsinstantie, kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Bijvoorbeeld bij problemen met de gemeente, UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), DUO of de politie.

Naar de website
Socialraadlieden.jpg

Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft informatie en advies over sociaal-juridische onderwerpen. Zoals belastingen, zorg en wonen. Zij helpen u bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Naar website
LBIO.jpg

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Heeft u recht op partneralimentatie of kinderalimentatie maar betaalt de andere partij niet of niet alles? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zij helpen u gratis om de alimentatie te krijgen.

Naar de website
KNB.jpg

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

In Nederland moet elke notaris zijn aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB zorgt ervoor dat (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer werken.

Naar de website
Clinic.jpg

Clinic

Clinic is een gratis rechtswinkel, gespecialiseerd in media en communicatie. Bij Clinic beantwoorden rechtenstudenten vragen over bijvoorbeeld computercriminaliteit, auteursrecht en privacy.

Naar de website
DeRechtspraak.jpg

De Rechtspraak

Op de website van De Rechtspraak leest u hoe de rechtspraak in Nederland is georganiseerd. Informatie over rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zoals de Hoge Raad. Ook leest u er over procedures, uitspraken en bekende rechtszaken.

Naar de website
Schadefonds.jpg

Schadefonds Geweldmisdrijven

Bent u slachtoffer van geweld en heeft u ernstige psychische of lichamelijke schade? Of bent u familie of nabestaande van een slachtoffer van geweld? Dan kunt u soms geld krijgen van het Schadefonds Geweldmisdrijven. Kijk of u aan de voorwaarden voldoet.

Naar de website
Nibud.jpg

Nibud

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft informatie en advies over omgaan met geld. U vindt er stappenplannen en tips over bijvoorbeeld rondkomen, sparen, geldproblemen, wonen en pensioen.

Naar de website
Wijzer-in-geldzaken.jpg

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een website van de overheid. U vindt er betrouwbare informatie over al uw geldzaken. Bijvoorbeeld over uw zorgverzekering, energierekening, geld lenen en pensioen. Met rekenhulpen.

Naar de website
anbo.jpg

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) komt op voor de belangen van ouderen. Als lid van de vereniging krijgt u hulp en informatie over inkomen, pensioen, de digitale samenleving, wonen, veiligheid en gezondheid.

Naar de website
ANWB.jpg

ANWB Rechtshulp

ANWB Rechtshulp geeft leden online juridisch advies over verkeer en toerisme. Bijvoorbeeld over buitenlandse verkeersboetes, de afhandeling van een ongeval of klachten over uw vakantie.

Naar de website
ACM-logo.jpg

Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is onderdeel van de overheid en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Zodat u als consument een eerlijke prijs betaalt voor producten en diensten.

Naar de website
CBS-logo.jpg

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt voor betrouwbare cijfers over onderwerpen die voor iedereen in Nederland belangrijk zijn. Zoals werk en inkomen, gezondheid, onderwijs, cultuur, natuur en veiligheid.

Naar de website
CTIVD.jpg

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De CTIVD controleert of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich aan de wet houden. U kunt er ook een klacht indienen over de AIVD en de MIVD.

Naar de website
Consumentenbond.jpg

Consumentenbond

De Consumentenbond komt op voor de belangen van consumenten. Zij testen duizenden producten en diensten. Als lid kunt u er terecht voor advies bij financiële vragen en juridische problemen.

Naar de website
Hogeschool-Utrecht.jpg

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht (HU) leidt juridische en andere professionals op van hoge kwaliteit. Studenten, docenten en onderzoekers zorgen samen voor een betere beroepspraktijk.

Naar de website
huis-van-klokkenluiders.jpg

Het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders geeft gratis betrouwbaar advies als u meldt dat er iets mis is op uw werk. Het Huis voor Klokkenluiders doet ook onderzoek en helpt de overheid en bedrijven om eerlijk te werken.

Naar de website
LSR.jpg

Landelijk Studenten Rechtsbureau

Het landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) komt op voor de belangen van studenten. LSR geeft gratis juridisch advies over bijvoorbeeld onderwijs, werken en wonen.

Naar de website
lestelschade-raad.jpg

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad zet zich in voor mensen met letselschade. De Letselschade Raad zorgt dat de organisaties die nodig zijn bij het afhandelen van letselschade beter met elkaar samenwerken.

Naar de website
woonbond.jpg (1)

Nederlandse Woonbond

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. De Woonbond zet zich in voor betaalbaar huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

Naar de website
RaadvanRechtbijstand.jpg

Raad voor Rechtsbijstand

Heeft u juridische problemen en kunt u geen advocaat of mediator betalen? Dan kunt u van de Raad voor Rechtsbijstand subsidie krijgen voor rechtshulp of mediation.

Naar de website
Rijksoverheid.jpg

Rijksoverheid

De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige en duurzame samenleving. Op de website van de Rijksoverheid vindt u alles over wetten en regels in Nederland. Het Juridisch Loket is een initiatief van de Rijksoverheid.

Naar de website
SVB-logo.jpg

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert wetten en regels van de overheid uit. De SVB zorgt er bijvoorbeeld voor dat uw kinderbijslag of AOW op tijd wordt uitbetaald.

Naar de website
Stichting-lezen-en-schrijven.jpg

Stichting Lezen & Schrijven

Stichting Lezen & Schrijven zet zich in voor iedereen in Nederland die moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen of met de computer omgaan. De stichting biedt bijvoorbeeld cursussen lezen en schrijven voor volwassenen.

Naar de website
Stimulanz.jpg

Stimulansz

Stimulansz geeft informatie en advies aan gemeenten over werk, inkomen, welzijn en gezondheid. Stimulansz werkt ook voor bijvoorbeeld wijkteams, scholen en vakbonden.

Naar de website
UWV.jpg

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) helpt u op het gebied van werk en inkomen. UWV regelt werknemersverzekeringen, zoals de WW, Ziektewet en WAO.

Naar de website
UWV-werkbedrijf.jpg

UWV WERKbedrijf

Op werk.nl, een website van UWV WERKbedrijf, vindt u alles over werk zoeken en succesvol solliciteren. Ook geven zij tips om uw kans op werk te vergroten. Werk.nl brengt werkzoekenden en werkgevers bij elkaar.

Naar de website
Heeft u een vraag over samenwerkingen? Neem dan contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie
Bel ons
Afdeling Marketing & Communicatie 030 - 232 64 10
E-mail ons We nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Terug naar boven Shape