Notaris inschakelen

U heeft een notaris nodig als u zaken officieel moet of wil vastleggen. Een notaris mag namelijk officiële documenten maken. Zo'n document van de notaris wordt een notariële akte genoemd. U heeft bijvoorbeeld een notaris nodig voor het vastleggen van het eigendomsrecht van een huis, een testament of samenlevingscontract.

De kosten verschillen per notaris, want notaristarieven zijn vrij. Soms is het eerste gesprek gratis. Het loont dus de moeite om een offerte aan te vragen bij verschillende notarissen.

Ook zijn de notariskosten afhankelijk van het soort zaak. Bij familiezaken kunt u in aanmerking komen voor het 'maximumtarief' als u een laag inkomen en vermogen heeft.

 

 • Wanneer heb ik een notaris nodig?

  Een notaris inschakelen is niet altijd verplicht, maar vaak wel verstandig.

  Een notaris is verplicht bij:
  - de koop of verkoop van een huis;
  - het opstellen van huwelijkse voorwaarden als u gaat trouwen.

  U kunt ook bij een notaris regelen:
  - samenlevingscontract als u ongehuwd gaat samenwonen;
  - testament voor het regelen van uw nalatenschap.

 • Wat kost een notaris?

  Notarissen hebben geen vaste tarieven. Een notaris mag zelf beslissen welke financiële afspraken hij met u maakt. Vraag de notaris daarom tijdens het eerste gesprek om een schatting van de kosten te geven. Vaak kunt u vragen om een eerste gratis gesprek.

  Een notaris berekent voor zijn diensten meestal een tarief per uur. U kunt ook een vast bedrag afspreken voor bijvoorbeeld het opstellen van een testament of samenlevingscontract. Op de offerte staat vaak of het schatting is of een vast bedrag.

  Notaristarieven vergelijken
  Vraag van tevoren een offerte aan bij een of meerdere notariskantoren, zodat u een idee krijgt van de notariskosten. U kunt notaristarieven vergelijken op de website Notaristarieven.nl of Degoedkoopstenotaris.nl.
  NB. Niet alle notarissen zijn in deze registers opgenomen.

  Heeft u een laag inkomen en vermogen?
  Als u minder draagkrachtig bent, kunt u in aanmerking komen voor het maximumtarief bij bepaalde zaken. Dat geldt bij familiezaken, zoals bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract of testament. Bij een verklaring van erfrecht geldt soms ook een maximum tarief. Dit is afhankelijk van de waarde van de boedel.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een maximumtarief?

  Als u een laag inkomen en vermogen heeft, geldt voor notariële akten bij familiezaken een maximumtarief, zoals bijvoorbeeld huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract of testament. Bij een verklaring van erfrecht geldt soms ook een maximum tarief. Dit is afhankelijk van de waarde van de boedel.

  Wat is een laag inkomen en vermogen?
  Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens komt u voor het maximumtarief in aanmerking. Er wordt dan gekeken naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen op een vastgestelde datum, de peildatum. De peildatum ligt altijd twee jaar voor de huidige datum. Voor 2016 is de peildatum dus 2014. Uw eigen huis wordt in de meeste gevallen niet tot uw vermogen gerekend. Zit uw inkomen en vermogen op die datum onder de grens, dan mag de notaris niet meer rekenen dan het maximumtarief. Zit u op die datum onder de grens, dan mag de notaris niet meer rekenen dan het maximumtarief.

  Aanvraag maximumtarief
  1. Eerst vraagt u een inkomensverklaring  bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zij stellen vast of u een laag inkomen heeft.
  2. Vervolgens dient u een schriftelijk verzoek in bij de voorzitter van de Kamer voor het notariaat. Hierin omschrijft u waarvoor u de notaris wilt inschakelen en u voegt de inkomensverklaring toe. Het adres van de Kamer voor het notariaatvindt u op de website van de Rechtspraak.
  3. De voorzitter van de Kamer voor het notariaat beslist of u in aanmerking komt voor het lage tarief. Zo ja, dan wijst de voorzitter een notaris in uw buurt aan om de werkzaamheden te verrichten tegen het lagere tarief.

 • Welke kosten komen nog meer bij de notaris kijken?

  De extra kosten bij de notaris zijn afhankelijk van uw situatie. Overleg daarover van tevoren met de notaris.

  Extra kosten kunnen onder andere zijn:
  - administratiekosten;
  - inschrijving kadaster;
  - inschrijving testament; inschrijving huwelijks voorwaarden.

  Meer informatie over bijkomende kosten leest u op de website van de KNB.

 • Hoe vind ik een notaris in de buurt?

  U vindt een notaris bij uw in de buurt met behulp van de zoekfunctie op de website van de KNB.

  Het Juridisch Loket kan u niet naar een notaris verwijzen.

  De kosten verschillen per notaris. Een eerste gesprek is soms gratis. Het loont dus de moeite om een offerte aan te vragen bij verschillende notarissen. U kunt notariskosten en notaristarieven vergelijken op de website Notaristarieven.nl of Degoedkoopstenotaris.nl. NB. Niet alle notarissen zijn in deze registers opgenomen.

 • Mijn notariskantoor bestaat niet meer. Wie heeft nu mijn akte?

  Als een notaris stopt met zijn praktijk, worden de notariële aktes die zijn gemaakt, overgenomen door een opvolger. U kunt dan via het opvolgersarchief terugvinden wie nu uw akte beheert.

 • Hoe kan ik een klacht over een notaris indienen?

  Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van een notaris, bespreek dat dan eerst met hem of haar. Als u niet samen tot een oplossing kan komen, dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor u bemiddelen. Meer informatie over het indienen van een klacht over een notaris leest u op de website van de Rijksoverheid.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.