Onze werkwijze

Op deze website vindt u informatie, tips en voorbeeldbrieven om zelf aan de slag te gaan met uw juridische vraag. Komt u er niet uit en heeft u persoonlijk juridisch advies nodig? Stel dan uw vraag aan één van onze 250 juristen: via 0900-8020 (€ 0,25 p/m), in een van onze 30 vestigingen of via het e-mailformulier op deze website. U krijgt direct een deskundig juridisch advies waarmee u vooruit kunt.

Wat doet het Juridisch Loket?

Wij helpen u vooruit met al uw juridische vragen. Vragen over ontslag, contracten, echtscheiding, alimentatie, huren, buren en nog meer. Onze hulp is gratis.

Heeft u vragen over uw eigen bedrijf, dan kunt u bijvoorbeeld terecht bij een rechtsbijstandverzekeraar of advocaat.

Wij leggen u graag uit wat u bij ons kunt verwachten:

Aan de telefoon

Ons luisterend oor is er iedere dag van 09.00 uur tot 18.00 uur voor u. Bel 0900-8020 en u wordt geholpen door een van onze eigen juristen. U betaalt hiervoor € 0,25 per minuut. Eerst vragen we naar uw naam en adres. Dat is handig als u weer contact met ons heeft.

De vestigingen zijn telefonisch niet rechtstreeks te bereiken.

U betaalt 25 cent per minuut, met een startarief van 4,5 cent plus uw gebruikelijke belkosten, tot een maximum van 12,50 euro.

In de vestiging

In de vestiging helpen onze juristen u gratis. U loopt hier binnen zonder afspraak. Let u wel even op de openingstijden. We helpen u in de vestiging aan de balie. Bij drukte moet u soms even wachten. Zorgt u dat u alle documenten (brieven, formulieren enzovoort) bij u heeft? 

Via het e-mailformulier

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een antwoord.

Afspraak en vervolgstappen

Soms is er meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden. Het Juridisch Loket maakt dan een afspraak op een vestiging bij u in de buurt. Bij een afspraak gaan we dieper in op uw vraag. Zorgt u dat u alle documenten meeneemt naar de afspraak? Een afspraak is alleen mogelijk als u aan voorwaarden voldoet van de Wet op de Rechtsbijstand.

Moet u verdere stappen ondernemen en kunnen wij u niet verder helpen? Dan verwijst het Juridisch Loket u door naar de juiste instantie. Dat kan bijvoorbeeld een mediator, advocaat, rechtsbijstandverzekering, notaris, De Geschillencommissievakbond of belangenorganisatie zijn.

Veelgestelde vragen

 • Wat kost het advies van het Juridisch Loket?

  Niets. Onze dienstverlening is gratis. Alleen als u ons belt via 0900 – 8020, betaalt u € 0,25 per minuut, plus de normale kosten van uw (mobiele) telefoonaanbieder.

 • Kan ik zelf een afspraak maken?

  Nee, u kunt zelf geen afspraak maken. Onze jurist zal met u een afspraak maken als er meer tijd nodig is om uw vraag te beantwoorden. Voor een afspraak moet u wel aan de eisen voldoen die in de Wet op de Rechtsbijstand staan. We kijken hiervoor naar uw inkomen en uw vermogen.

 • Wat zijn de voorwaarden voor een afspraak?

  Voor een afspraak bij het Juridisch Loket moet u aan voorwaarden voldoen die zijn bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen. Deze bedragen zijn vastgesteld in de Wet op de Rechtsbijstand.

  Bekijk in deze tabel of uw inkomen onder het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen valt.

    Alleenstaand         Gehuwd of samenwonend       Eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
  Maximaal verzamelinkomen € 26.000 per jaar € 36.800 per jaar € 36.800 per jaar
  Vrijgesteld vermogen € 21.139 € 42.278 € 21.139

  Is uw inkomen en/of vermogen hoger? Dan verwijzen wij u voor verdere hulp naar uw rechtsbijstandsverzekering, uw vakbond, uw advocaat of mediator.

 • Ik heb een doorverwijzing naar een advocaat nodig. Hoe vraag ik dat aan?

  Voor een doorverwijzing naar een advocaat moet het Juridisch Loket u persoonlijk spreken. Dat kan alleen telefonisch of in een vestiging. Het formulier dat u nodig heeft voor een doorverwijzing naar een advocaat, is een diagnosedocument.

  Als u daarna een advocaat inschakelt, dan beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

  Komt u in aanmerking voor deze toevoeging, dan krijgt u tevens een korting van € 53 op de eigen bijdrage. In sommige gevallen wordt de korting automatisch toegepast. U kunt nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand wanneer dit van toepassing is.

 • Ik sta bij een vestiging voor een dichte deur, wat nu? 

  Het kan gebeuren dat u naar een vestiging komt, voor een dichte deur staat en juristen aan het werk ziet. Onze medewerkers helpen op dat moment klanten telefonisch of via een afspraak vooruit. Binnenlopen kan alleen tijdens het inloopspreekuur. De openingstijden voor het inloopspreekuur verschillen per vestiging.

  Heeft u een dringende juridische vraag? Bel dan het landelijke telefoonnummer 0900-8020 (0,25 cent/min). U wordt geholpen door onze eigen juristen. Soms is er meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden. Het Juridisch Loket maakt dan een afspraak op een vestiging bij u in de buurt.

 • Door wie word ik bij het Juridisch Loket geholpen?

  U wordt altijd geholpen door een jurist. Onze juristen zijn professionals op hbo en universitair-niveau. Zij hebben een brede algemene kennis van het Nederlands recht. Hierdoor kunnen ze u goed adviseren.

 • Waarom heeft het Juridisch Loket mijn persoonsgegevens nodig?

  Soms kan uw vraag niet direct tijdens het gesprek met onze jurist worden beantwoord. De juridisch medewerker belt u dan op een ander moment terug of stuurt de informatie per e-mail toe.

  Ook kan het voorkomen dat u zelf nog vragen heeft en weer contact opneemt met één van onze juristen. Omdat wij met 250 juristen werken is de kans groot dat u een andere jurist spreekt. Doordat er tijdens het eerste gesprek notities zijn gemaakt, hoeft u niet nog een keer uw verhaal te vertellen.

  Het Juridisch Loket gaat zorgvuldig met uw privacy om en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).  Lees meer over het pricacybeleid van het Juridisch Loket. 

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.