Onze werkwijze

Op deze website vindt u informatie, tips en voorbeeldbrieven om zelf aan de slag te gaan met uw juridische vraag. Komt u er niet uit en heeft u persoonlijk juridisch advies nodig? Stel dan uw vraag aan één van onze 250 juristen: via 0900-8020 (€ 0,25 p/m), in een van onze 30 vestigingen of via het e-mailformulier op deze website. U krijgt direct een deskundig juridisch advies waarmee u vooruit kunt.

Wat kunt u verwachten?

U kunt bij ons terecht met al uw juridische vragen. Vragen over ontslag, contracten, echtscheiding, alimentatie, huren, buren en nog meer. U kunt niet bij ons terecht met vragen over uw eigen bedrijf.

Aan de telefoon

Als u ons belt op telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,25 p/m), krijgt u direct een jurist aan de telefoon.

In de vestiging

U kunt bij een van onze 30 vestigingen binnenlopen zonder afspraak. Wij helpen u aan de balie. Zorg dat u alle documenten (brieven, formulieren enzovoort) bij u heeft. Bij drukte moet u soms even wachten. Houd ook rekening met de beperkte openingstijden.

Via het e-mailformulier

E-mails worden binnen 3 werkdagen beantwoord door onze deskundige juristen.

Afspraak en vervolgstappen

Soms is er meer tijd nodig om uw vraag te beantwoorden. Het Juridisch Loket maakt dan een afspraak met u of verwijst u door naar een andere instantie. Bij een afspraak gaan we dieper in op uw vraag. Een afspraak is alleen mogelijk als u aan voorwaarden voldoet die bepaald zijn in de Wet op de Rechtsbijstand.

Als u verdere stappen moet ondernemen en wij kunnen u niet verder helpen, dan kan het Juridisch Loket u doorverwijzen naar een mediator, advocaat, rechtsbijstandverzekering, notaris, De Geschillencommissievakbond of belangenorganisatie.

Veelgestelde vragen

 • Wat kost het advies van het Juridisch Loket?

  Niets. Onze dienstverlening is gratis. Alleen als u ons belt via 0900 – 8020, betaalt u € 0,25 per minuut, plus de normale kosten van uw (mobiele) telefoonaanbieder.

 • Kan ik zelf een afspraak maken?

  Nee, u kunt zelf geen afspraak maken. Onze jurist zal met u een afspraak maken als er meer tijd nodig is om uw vraag te beantwoorden. Voor een afspraak moet u wel aan de eisen voldoen die in de Wet op de Rechtsbijstand staan. We kijken hiervoor naar uw inkomen en uw vermogen.

 • Wat zijn de voorwaarden voor een afspraak?

  Voor een afspraak bij het Juridisch Loket moet u aan voorwaarden voldoen die zijn bepaald in de Wet op de Rechtsbijstand. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen. Deze bedragen zijn vastgesteld in de Wet op de Rechtsbijstand.

  Bekijk in deze tabel of uw inkomen onder het maximale verzamelinkomen en vrijgestelde vermogen valt.

    Alleenstaand         Gehuwd of samenwonend       Eenoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)
  Maximaal verzamelinkomen € 26.000 per jaar € 36.800 per jaar € 36.800 per jaar
  Vrijgesteld vermogen € 21.139 € 42.278 € 21.139

  Is uw inkomen en/of vermogen hoger? Dan verwijzen wij u voor verdere hulp naar uw rechtsbijstandsverzekering, uw vakbond, uw advocaat of mediator.

 • Ik heb een doorverwijzing naar een advocaat nodig. Hoe vraag ik dat aan?

  Voor een doorverwijzing naar een advocaat moet het Juridisch Loket u persoonlijk spreken. Dat kan alleen telefonisch of in een vestiging. Het formulier dat u nodig heeft voor een doorverwijzing naar een advocaat, is een diagnosedocument.

  Als u daarna een advocaat inschakelt, dan beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

  Komt u in aanmerking voor deze toevoeging, dan krijgt u tevens een korting van € 53 op de eigen bijdrage. In sommige gevallen wordt de korting automatisch toegepast. U kunt nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand wanneer dit van toepassing is.

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.