Onze partners

Samenwerking met andere partijen is essentieel voor het Juridisch Loket. Door naar elkaar te verwijzen, kennis uit te wisselen en gezamenlijk problemen te signaleren, helpen wij u vooruit.

 • Logo Huis Voor Klokkenluiders Kl

  Het Huis voor Klokkenluiders

  Is er iets mis op uw werk? U heeft recht op vertrouwelijk advies. Het Huis voor klokkenluiders adviseert, ondersteunt en doet indien nodig onderzoek. Dit doen zij vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis.

 • ANBO

  ANBO

  ANBO behartigt de belangen van senioren. De overheid speelt hier ook een grote rol in. Daarom voert ANBO een lobby naar de politiek. Dit gebeurt op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

 • ANWB

  ANWB

  ANWB Rechtshulp geeft haar leden online juridisch advies over verkeer, recreatie en toerisme. Ook krijgen verkeersslachtoffers gratis advies over de juridische afhandeling na een ongeval

 • Autoriteit Consument & Markt

  ACM

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een toezichthouder van de overheid en ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren. Ook beschermt het ACM consumentenbelangen.

 • CBS

  CBS

  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zorgt ervoor dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statische informatie. De informatie die het CBS publiceert gaat over onderwerpen die inwoners van Nederland raken.

 • Clinic

  Clinic

  Clinic is een onafhankelijke stichting die gespecialiseerd is in intellectuele eigendommen en IT-recht. Clinic geeft bijvoorbeeld gratis advies over auteurs- en merkenrecht, en privacy op internet.

 • Logo Ctivd

  CTIVD

  De CTIVD bekijkt o.a. of de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 wordt uitgevoerd. Bij het CTIVD kunt u een klacht indienen over de AIVD en de MIVD. De commissie toetst het handelen van beide diensten.

 • Consumentenbond

  Consumentenbond

  De Consumentenbond komt op voor de belangen van consumenten en werkt aan een eerlijke, rechtvaardige en veilige markt. De vertrouwde stem van en voor consumenten.

 • Cosuwijzer

  ConsuWijzer

  Heeft u als consument een probleem met een onderneming in Nederland? ConsuWijzer geeft advies over hoe u dit kunt oplossen. Met dit advies weet u ook precies wat uw rechten zijn.

 • ECC

  ECC

  Heeft u een geschil met een ondernemer in een andere EU-lidstaat, Noorwegen of IJsland? Het Europees Consumenten Centrum geeft juridisch advies en bemiddelt tussen u en de ondernemer. Gratis.

 • De Geschillencommissie

  De Geschillencommissie

  De Geschillencommissie is dé instantie voor consumenten en zakelijke geschillen in Nederland. Er zijn meerdere commissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. Deze commissies zijn onafhankelijk en onpartijdig.

 • Hogeschool Utrecht

  Hogeschool Utrecht

  Hogeschool Utrecht (HU) leidt hoogwaardige (juridische) professionals op. Door goed ondernemerschap en kennis-ontwikkeling wordt er gewerkt aan het verder professionaliseren van de beroepspraktijk.

 • KNB

  KNB

  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zorgt ervoor dat de verplicht aangesloten (kandidaat-)notarissen deskundig, onafhankelijk en integer werken. De KNB bepaalt beroeps- en gedragsregels en houdt de vakbekwaamheid van de beroepsgroep op peil.

 • LBIO

  LBIO

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is een overheidsinstelling gespecialiseerd in het innen van partner- en kinderalimentatie.

 • LSR

  LSR

  Het landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) behartigt belangen van hbo en universitaire studenten en geeft gratis juridisch advies over bijvoorbeeld onderwijs, werken en wonen.

 • De Letselschade raad

  De Letselschade Raad

  De Letselschade Raad geeft onafhankelijke informatie en advies met als doel om de harmonie in de afhandeling van personen- en letselschade te vergroten.

 • Nibud

  Nibud

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Ook doet NIBUD onderzoek naar geldzaken van consumenten.

 • De Nationale Ombudsman

  De Nationale Ombudsman

  De Nationale Ombudsman behandelt klachten van mensen in Nederland over de overheid. Ook laat de Ombudsman, overheidsinstanties zien hoe de dienstverlening kan worden verbeterd.

 • Logo Mediatorsfederatie Nederland

  MFN

  Het MFN-register is een door de markt en Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MFN is daardoor ook verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland.

 • Nederlandse Orde van Advocaten

  Nederlandse Orde van Advocaten

  De Nederlandse Orde van Advocaten bepaalt regels die gelden voor alle advocaten in Nederland. Die regels zijn er om ervoor te zorgen dat advocaten goed werk afleveren, goed opgeleid zijn en integer werken.

 • Nederlandse Woonbond

  Nederlandse Woonbond

  De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. De Woonbond streeft naar betaalbaar huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.

 • Raad voor Rechtsbijstand

  RvR

  De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) houdt toezicht op de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mensen die onder een bepaalde inkomensgrens zitten en met rechtshulp in aanraking komen, kunnen subsidie krijgen van de RvR.

 • de Rechtspraak

  De Rechtspraak

  De Rechtspraak geeft informatie over de procedures bij rechtszaken en de organisatie van de rechtspraak. Om het vertrouwen in de rechtspraak hoog te houden, moet de rechtspraak eerlijk, modern, deskundig, begrijpelijk en toegankelijk zijn.

 • Rijksoverheid

  Rijksoverheid

  De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. Op de website van de Rijksoverheid vindt u bijvoorbeeld alles over wetten en regels in Nederland.

 • Schadefonds

  Schadefonds Geweldmisdrijven

  Het Schadefonds Geweldmisdrijven geeft slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming. Bent u slachtoffer van een misdrijf? Kijk op de website of het zinvol is om een aanvraag in te dienen.

 • Sociaal Raadsliedenwerk

  Sociaal Raadsliedenwerk

  Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft informatie en advies over sociaal juridische onderwerpen als belastingen, sociale zekerheid en wonen. Ze helpen bijvoorbeeld bij het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

 • SVB

  SVB

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert wetten en regelingen uit van de overheid. SVB zorgt er bijvoorbeeld voor dat de kinderbijslag en het AOW-pensioen op tijd en correct worden uitbetaald.

 • Stichting lezen en schrijven

  Stichting Lezen & Schrijven

  Stichting Lezen & Schrijven vindt dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven en rekenen. Daarom biedt deze stichting iedereen die niet kan lezen of schrijven scholing aan om laaggeletterdheid tegen te gaan.

 • Stimulansz

  Stimulansz

  Stimulansz is het kennis- en informatiecentrum voor vragen over werk, inkomen, welzijn en gezondheid. Stimulansz adviseert, informeert en biedt praktische oplossingen. Gratis.

 • UWV

  UWV

  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast biedt het UWV, arbeidsmarkt- en gegevensdiensten.

 • UWV Werkbedrijf

  UWV WERKbedrijf

  UWV werkbedrijf (onderdeel van UWV) houdt zich bezig arbeidsbemiddeling en re-integratie. Dit doet het UWV door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 • VARA Kassa

  VARA Kassa

  VARA Kassa is een kritisch consumenten tv-programma met actuele reportages, tests en individuele problemen. Onze juristen geven regelmatig juridisch advies in de uitzending van VARA Kassa.

 • Wijzer in geldzaken

  Wijzer in geldzaken

  Wijzeringeldzaken.nl wijst u de weg naar betrouwbare informatie over financiële zaken. Het platform is een initiatief van de Rijksoverheid, waarin ruim 40 partijen samenwerken aan de financiële bewustwording van Nederland.

Heeft u vragen over onze samenwerkingen?

Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie