Juridisch Loket omarmt mogelijkheden verbreding en versterking eerstelijn

03 juni 2016

Afgelopen dinsdag verscheen de kabinetsreactie op het rapport over de herijking van de rechtsbijstand van de commissie Wolfsen. Het Juridisch Loket ziet voornamelijk positieve aanknopingspunten maar stelt vraagtekens bij de positionering van het Juridisch Loket en de tijd waarbinnen de voorstellen gerealiseerd moeten worden.

In het toekomstige stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand is een centrale en prominente rol voor het Juridisch Loket weggelegd, zo blijkt uit de kabinetsreactie. Het Juridisch Loket kan dan nog beter op de vraag van de burger inspelen en juicht dit standpunt dan ook toe. Daarnaast ziet het Juridisch Loket ook mogelijkheden voor verbetering van laagdrempelige rechtsbijstand in een verdergaande samenwerking met andere partijen, maar betwijfelt of het mogelijk is om de verbeteringen in het voorgestelde tijdsbestek te realiseren.
 
Het Juridisch Loket vindt het van groot belang dat de onafhankelijkheid van de eerstelijns juridische dienstverlening ook in de toekomst bewaakt wordt. In de brief van de Minister ziet het Juridisch Loket echter onvoldoende waarborgen.

Naar het nieuwsoverzicht