Indexering alimentatie 2015

31 december 2014

Ieder jaar verandert de overheid de alimentatie. De alimentatie wijzigt mee met de stijgende lonen en kosten. Per 1 januari 2015 is de verhoging 0,8%. Dit geldt voor de partner- en kinderalimentatie.

Als u of de kinderen alimentatie krijgen, moet de betaler de verhoging toepassen. Samen maakt u andere afspraken over de indexering.

Tips:

  • Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) berekent u zelf wat het juiste bedrag aan alimentatie is.
  • U kunt tot 5 jaar terug de verhoging van uw ex-partner eisen. Dit maakt u in een gesprek of via een (aangetekende) brief kenbaar maken. Als uw ex het nieuwe bedrag niet betaalt, neem dan contact op met het LBIO. Zij innen gratis de alimentatie voor u.
Naar het nieuwsoverzicht