Zorg om dreigend ontslag neemt af

woensdag 16 juli 2014

Het Juridisch Loket constateert minder vraag naar advies over ontslag. Voor het eerst sinds de economische crisis is een gestage daling van 7% van het aantal ontslagvragen zichtbaar. Het lijkt er op dat veel werknemers zonder zorgen over hun baan op vakantie gaan.

Daling na piekjaren crisis

In tegenstelling tot dezelfde periode in 2013 stelden klanten van het Juridisch Loket steeds minder vragen over ontslag in de eerste vier maanden van 2014. In de piekjaren van de crisis nam het aantal ontslagvragen juist toe met gemiddeld 15% per jaar. Algemeen directeur Jan Albert Waal: “Het Juridisch Loket signaleert in de eerstelijns rechtshulp snel nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. Dat klanten minder behoefte hebben aan advies over ontslag, lijkt een positieve ontwikkeling”.

Minder vragen, minder zorgen?

“Als ontslag dreigt, stellen onze klanten vragen en willen zij gerustgesteld worden”, zo zegt Waal. Zij hebben dan behoefte aan snel en helder juridisch advies. Met juridische hulp kunnen zij hun kansen beter inschatten en krijgen zij duidelijkheid over hun toekomst. Vragen zijn: Waar moet ik op letten in het sociaal plan? Ik denk dat mijn werkgever failliet gaat, want ik krijg mijn loon niet: wat moet ik doen? Nu werknemers minder problemen voorleggen over ontslag, lijkt het er op dat zij zich minder zorgen maken om hun baan kwijt te raken.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.