Wethouder Huib van Olden opent Geldloket

donderdag 31 mei 2012

‘s-Hertogenbosch, 31 mei 2012 – Vanmiddag hebben Wethouder Huib van Olden en Algemeen Directeur van het Juridisch Loket Jan Albert Waal het Wijzer in geldzaken Geldloket in ’s-Hertogenbosch officieel geopend. Bij het Geldloket kunnen inwoners van ‘s-Hertogenbosch en omstreken terecht voor gratis informatie over geldzaken.

Van Olden en Waal onthulden met het laten vallen van een doek de balie van het Geldloket in de vestiging van het Juridisch Loket aan de Stationsweg 9. Bij het Geldloket zal een jaar lang voorlichting en informatie worden gegeven over geldzaken.

Het Geldloket is een pilot van Wijzer in Geldzaken in samenwerking met het Juridisch Loket, de organisatie voor gratis juridisch advies. Veel van de 800.000 juridische vragen die per jaar bij het Juridisch Loket worden gesteld kennen ook een financiële component. Met het Geldloket wil het Juridisch Loket voor de inwoners van ‘s-Hertogenbosch en omstreken een betrouwbare organisatie zijn voor vragen op het gebied van geld en recht.

Algemeen Directeur Waal vertelde waarom er gekozen is voor een Geldloket: “Er is gebleken dat mensen het steeds moeilijker vinden om met geld om te gaan. Het is juist van belang om in deze onzekere financiële tijden goede informatie en voorlichting te krijgen. De dienstverlening door het Geldloket is heel duidelijk afgebakend. Het Geldloket geeft informatie en voorlichting over geldzaken maar geen advíes over financiële producten."

Wethouder van Olden pleitte in zijn speech voor een eenvoudige samenleving om te beginnen in ’s-Hertogenbosch. “Steeds meer hebben mensen moeite om de weg te vinden in deze ingewikkelde maatschappij. Het Geldloket is laagdrempelig, biedt ruimte voor het menselijk contact en de verhaal achter de hulpvraag. Ik pleit dan ook voor een langjarig Geldloket,” zo zei hij.

Dat er behoefte bestaat aan informatie over geldzaken staat wel vast. Het aantal huishoudens met schulden neemt toe. Tweederde van de jongeren vindt het moeilijk om met geld om te gaan. 5,1 miljoen huishoudens zijn niet voorbereid op een grote financiële tegenvaller. Hoe groot die behoefte is en waar die behoefte uit bestaat zal duidelijk worden met deze proef van een jaar.

  Huib van Olden en Jan Albert Waal openen Geldloket Den Bosch   Opening Geldloket Den Bosch

Let op:

De pilot met het Geldloket is in juni 2013 afgerond. Op basis van de resultaten is besloten de Geldloketten vooralsnog niet landelijk uit te rollen. Het Geldloket in het Juridisch Loket Den Bosch is opgeheven. Voor vragen over geldzaken kunt u terecht op www.wijzeringeldzaken.nl en www.nibud.nl.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.