Vijf tips voor verkopen op veilingsites

maandag 15 juni 2015

Verdient u een extra zakcentje door spullen op veilingsites te verkopen? Kijk voordat u gaat verkopen naar onze vijf tips.

De online veilingen doen er alles aan om oplichters te weren en u goed te helpen. Met de vijf tips van het Juridisch Loket, bent u extra beschermd.

 1. Krijgt u een uitkering?
  Informeer de uitkeringsinstantie in over de extra inkomsten. Hiermee voorkomt u een boete wegens uitkeringsfraude.
 2. Kom na wat u belooft.
  Alles wat u in uw advertentie vertelt over het product moet kloppen, anders kan de koper u houden aan uw beloftes.
 3. Belooft u het product te verzenden?
  Zet dan in uw advertentie dat het verzenden “op eigen risico van de koper” is. Zo voorkomt u aansprakelijkheid voor schade na het opsturen. 
 4. Verzamel zoveel mogelijk gegevens van de koper.
  Als er iets mis gaat, dan kunt u hem bereiken.
 5. Bent u slachtoffer geworden van internetoplichting?
  Doe dan aangifte bij de politie. Dat kan via internet, telefonisch of op een politiebureau.

Wilt u meer weten over kopen en verkopen op veilingsites? Lees dan onze informatie.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.