Videospreekuur Apeldoorn

dinsdag 15 maart 2016

Op het gemeentehuis van Apeldoorn houdt het Juridisch Loket voortaan elke donderdag van 14.00 tot 15.30 uur videospreekuur. Woont u in en rondom Apeldoorn en heeft u een juridische vraag? Dan kunt u dichter bij huis terecht voor een afspraak met één van onze juristen.

Voor wie?

Het videospreekuur is bedoeld voor iedereen die in en rondom de omgeving van Apeldoorn woont en een afspraak met het Juridisch Loket aangeboden krijgt.

Hoe werkt het?

U belt eerst voor antwoord op uw juridische vraag 0900-8020 (€ 0,25 p/m). U krijgt direct een jurist aan de lijn die u vooruit helpt. Heeft uw vraag meer tijd nodig? Na een inkomenscheck wordt u eventueel uitgenodigd voor het videospreekuur in Apeldoorn.

Wat is een videospreekuur?

Het is eigenlijk hetzelfde als een afspraak op één van onze vestigingen. U heeft persoonlijk contact met onze jurist.
Het verschil is dat dit contact verloopt via een (beveiligde) videoverbinding in een aparte kamer op het gemeentehuis van Apeldoorn. Zo kunnen andere mensen niet meekijken of meeluisteren.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.