Vakantiegeld en loonbeslag

donderdag 26 mei 2016

Nog even en het vakantiegeld wordt uitbetaald. Een welkom extraatje waar je leuke dingen mee kunt doen. Echter, als er loonbeslag op uw salaris of uitkering is gelegd, dan kan uw vakantiegeld wel eens aan uw neus voorbijgaan.

Beslagvrije voet

Als een deurwaarder beslag legt op uw inkomen, mag hij niet alles inhouden. Een gedeelte van uw inkomen moet hij vrijlaten zodat u de vaste lasten kunt betalen. Dit deel heet “de beslagvrije voet”. Uw inkomen boven uw beslagvrije voet wordt door uw werkgever of uitkeringsinstantie rechtstreeks overgemaakt aan de deurwaarder, totdat uw schuld is betaald.

Vakantiegeld

Of uw vakantiegeld naar de deurwaarder gaat, hangt af van de manier waarop uw beslagvrije voet berekend is.

  1. Is uw beslagvrije voet inclusief uw vakantiegeld berekend? Dan ontvangt u maandelijks een stukje van vakantiegeld en mag de deurwaarder het gehele vakantiegeld inhouden wanneer dit wordt uitbetaald. 
  2. Is uw beslagvrije voet exclusief uw vakantiegeld berekend? Dan wordt maandelijks uw vakantiegeld "gereserveerd" en zal uw vakantiegeld meestal aan u worden uitbetaald.
  3. Is uw beslagvrije voet hoger dan uw inkomen? Dan heeft u recht op (een gedeelte van) het vakantiegeld. Hiermee kunt u het gedeelte dat u elke maand te kort komt aanvullen.

Wilt u meer weten over vakantiegeld en loonbeslag? Neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.