Torenhoge huur?

maandag 23 februari 2015

Kunt u door de huurverhogingen van afgelopen jaren de huur niet meer betalen? Lees hier de drie gouden tips van het Juridisch Loket om grote huurschuld of zelfs huisuitzetting te voorkomen.

Huurachterstand oplopen zorgt voor een vervelende situatie die bovendien kan verergeren. U wilt niet dat uw verhuurder u de woning uit zet. Kom dus zo snel mogelijk in actie.

Er zijn drie stappen die u onderneemt om huisuitzetting te voorkomen:

  1. Neem zo snel mogelijk contact op met uw verhuurder Vaak helpt direct contact opnemen met de verhuurder extra kosten voorkomen. Hoe sneller u contact op neemt, hoe groter de kans is dat uw verhuurder wil meewerken.
  2. Sluit een betalingsregeling af Is er een huurachterstand, of lukt het niet om de huur (meteen) te betalen? Vraag dan of u later of zelfs in termijnen mag betalen. Het Juridisch Loket heeft hiervoor een gratis voorbeeldbrief.
  3. Kom de afspraken na. Probeer zo goed mogelijk de betalingsregeling te volgen.

Meer informatie over huursachterstand leest u bij veel gestelde vragen.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.