Tips voor studenten op kamerjacht

maandag 20 juni 2011

Utrecht, 20 juni 2011 - Studenten die op zoek zijn naar een kamer hebben het lastig. Als nieuwkomers weten zij vaak weinig over hun rechten als huurder. Vooral studenten die huren bij een particuliere verhuurder lopen tegen problemen aan. Nieuw zijn de klachten over online kameradvertenties die misleidend zijn en studenten op hoge kosten jagen.

Tips
Om ellende met de huisbaas te voorkomen en ter voorbereiding op de kamerjacht geeft het Juridisch Loket vier tips:

  1. Informeer vooraf over je rechten als huurder;
  2. Toets of de hoogte van de huurprijs correct is;
  3. Vraag advies over de inhoud van het huurcontract voor ondertekening;
  4. Lees de contractvoorwaarden voor het plaatsen van een kameradvertentie

Particuliere kamerverhuur
Maak gebruik van de rechten die je als huurder hebt. Een veel gehoorde vraag is: “Mijn huisbaas zegt dat ik mijn kamer uit moet, omdat het huurcontract voor een jaar is afgelopen, klopt dat?". Veel studenten weten niet dat de verhuurder een wettelijk geldige reden moet opgeven om het huurcontract te beëindigen. Ook hoeven studenten geen genoegen te nemen met achterstallig onderhoud of hoge huurbedragen.

Misleidende reclame
Vooral in de grote studentensteden neemt het aantal klachten toe van studenten die via internet op kamerjacht zijn. Studenten melden zich via een website aan om ‘custom-made’ kameradvertenties per mail te ontvangen. Uiteindelijk voldoen de aangeboden kamers niet aan de opgegeven wensen en zijn de gedupeerde studenten wel veel geld kwijt aan inschrijf- en incassokosten.

Goede voorbereiding, halve werk
Jan Albert Waal, Algemeen Directeur van het Juridisch Loket, stelt: “Onze juridische medewerkers zien elk jaar weer gedupeerde studenten die in conflict zijn met hun huisbaas. Aankomende kamerbewoners kunnen zich wapenen tegen malafide huisbazen. Met de juiste juridische informatie op zak, voorkomt de student veel problemen.”

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.