Studenten lopen geld mis

woensdag 21 augustus 2013

Studenten kennen hun rechten onvoldoende waardoor ze vaak geld mislopen. Tijdens de introductieweken lanceert het Juridisch Loket daarom online colleges op YouTube met een duidelijk juridisch advies. Zo helpen de juristen studenten om meer geld over te houden.

Duidelijke informatie Youtube
Het Juridisch Loket wil studenten tijdens de start van het nieuwe studiejaar zo goed mogelijk informeren over hun rechten. Jan Albert Waal, algemeen directeur signaleert: “Jongeren zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten. Vaak draaien zij onterecht op voor de kosten van een ander. We weten dat deze jonge doelgroep bij problemen online naar informatie zoekt. Daarom biedt het Juridisch Loket, naast de website, nu ook heldere uitleg via YouTube aan.”

Hoe houd je geld over?
Wat moet je als student doen als je verhuurder je een hoge rekening voor de reparatie van een lekkende dakgoot of vernieuwing van de cv-ketel stuurt? Juristen Bas en Sonja geven op YouTube advies waarmee studenten hun recht kunnen halen en geld besparen. Zo verwijzen ze naar een voorbeeldbrief op de website van het Juridisch Loket die studenten kunnen sturen als hun verhuurder onterecht kosten voor groot onderhoud in rekening brengt. In de online colleges krijgen studenten ook bruikbare tips over onterechte huisuitzetting, bijbaantjes en abonnementen.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.