Spooknota's

zaterdag 06 februari 2016

Heeft u ook een incassobrief gekregen over een oude schuld? Misschien wist u niets van deze openstaande rekening of kent u het bedrijf helemaal niet. Onze jurist Bart Bernard adviseerde hierover in Vara Kassa. Hier leest u wat u kunt doen.

Iedereen vergeet wel eens een rekening te betalen. De schuldeiser moet u hier ook aan herinneren. Heeft u nooit een herinnering ontvangen? Dan verjaart zijn vordering meestal na 5 jaar. U hoeft dan niet meer te betalen.

Wat kan ik doen?

Lees de brief van het incassobureau goed door. Kijk allereerst of u het bedrijf kent waar u de schuld heeft: 

  • Heeft u nooit zaken gedaan met het bedrijf? Gebruik dan deze voorbeeldbrief
  • Heeft u wel met het bedrijf zaken gedaan en is de schuld ouder dan 5 jaar? Gebruik dan deze voorbeeldbrief.

Is uw situatie anders?

Neem dan contact op met één van onze juristen of lees meer informatie over incassobureaus op onze website.

Tip:

Stuur uw reactie naar het incassobureau altijd aangetekend en per gewone post. Zo heeft u een bewijs van verzending.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.