Spectaculaire groei Juridisch Loket

woensdag 13 januari 2010

Utrecht, 8 januari 2010 - Afgelopen vrijdag werd bekend gemaakt dat het aantal juridische klantvragen bij het Juridisch Loket met bijna 20% explosief is gestegen. Het Juridisch Loket laat weten dat onder meer de recessie die afgelopen jaar hard toesloeg hier debet aan is.

Het Juridisch Loket voorziet iedereen, die contact opneemt met de organisatie, van gratis advies en informatie. Het afgelopen jaar is het aantal vragen van klanten spectaculair gegroeid van 646.208 naar 770.252.

Het Juridisch Loket wint de laatste jaren steeds meer aan naamsbekendheid. De organisatie, die in 2004 werd opgericht, zag jaarlijks een gemiddelde toename van het aantal klantcontacten met 10%.

Dat de economische crisis heeft bijgedragen aan een extra stijging van de klantcontacten, blijkt uit de groei van de juridische vragen omtrent arbeidsrecht. “Een logisch gevolg”, zegt Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket. “De negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de noodgedwongen ontslagen brachten veel onzekerheden met zich mee voor werknemers en werkzoekenden. Hierdoor steeg het aantal vragen van onze klanten over onder andere ontslagrecht, arbeidscontracten en uitkeringen.”

De organisatie verwacht dat de sterke groei van het aantal klantvragen zich ook in 2010 zal voortzetten.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.