Regels arbeidsrecht veranderen

maandag 10 november 2014

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de regels van het arbeidsrecht op drie momenten. Benieuwd naar wat er voor u verandert? Lees hier wat de belangrijkste veranderingen zijn.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen waarmee u vanaf 1 januari 2015 te maken krijgt:

  • Aanzegtermijn
    Heeft u een tijdelijk contract dat zes maanden of langer duurt en afloopt na 1 februari 2015? Dan moet uw werkgever uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk laten weten of het contract wordt verlengd of niet. Verlengt hij het contract, dan moet hij aangeven wat de voorwaarden zijn. Als hij niet aan deze verplichting voldoet, betaalt hij u een boete.
  • Proeftijd
    Bij een tijdelijk contract van een half jaar of korter wordt een proeftijd verboden.
  • Concurrentiebeding
    Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract mag niet meer. Het mag alleen als uw werkgever een  'zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang' heeft en dit belang ook schriftelijk uitlegt in het contract.
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.