Record aantal vragen Juridisch Loket

maandag 04 februari 2013

In een jaar tijd is het aantal vragen aan het Juridisch Loket met meer dan 100.000 gestegen tot een record van 858.000. De barre economische tijden zorgen vooral voor meer vragen over bijstand, WW en alimentatie.

Het aantal juridische vragen aan het Juridisch Loket is in 2012 enorm gestegen. Het personen- en familierecht nam maar liefst met 28% toe, maar de meeste vragen gaan net als in 2011 nog steeds over het arbeidsrecht. Nieuw is de groei van het aantal vragen over sociale zekerheid.

Jan Albert Waal, algemeen directeur van het Juridisch Loket: “De aanhoudende crisis draagt bij aan deze toename van 12%. Er zijn vooral meer vragen over alimentatie, echtscheidingen, bijstand, WW en de Ziektewet geregistreerd. Ook de maatregel van de overheid waarbij mensen een korting krijgen op de advocaatkosten als ze eerst naar het Juridisch Loket gaan, zorgde voor een stijging.”

De groei had geen invloed op de kwaliteit van het juridisch advies. Ondanks de drukte aan de balie en de telefoon waarderen de klanten het Juridisch Loket met een 8,2. Ook komt 93% van de klanten terug voor advies bij een volgend juridisch probleem. (Onderzoek Raad voor Rechtsbijstand 2012).

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.