Rechtspraak alleen nog voor de rijken?

dinsdag 13 september 2011

Utrecht, 13 september 2011 - Het kabinet stelt voor de griffierechten enorm te verhogen. Het Juridisch Loket is het hier niet mee eens. Door de hoge kosten wordt een proces bij de rechter onbereikbaar voor mensen met weinig geld. Het Juridisch Loket vindt dat onacceptabel en steunt daarom de actie ‘Recht voor iedereen’ van de Orde van Advocaten.

Het Juridisch Loket staat voor een rechtvaardige maatschappij waarin toegang tot het recht voor iedereen mogelijk moet zijn. Dat komt in gevaar als het voorstel om de griffierechten aanzienlijk te verhogen, wordt geaccepteerd. In veel gevallen wordt mensen het recht om te procederen ontnomen, omdat zij er het geld niet meer voor hebben.

Stel, iemand met een midden inkomen laat een kleine verbouwing aan de keuken uitvoeren door een aannemer. Tijdens de verbouwing veroorzaakt de aannemer schade voor een bedrag van € 5.500,00. De aannemer wil deze schade niet vergoeden en de klant wil naar de rechter. Na invoering van de kostendekkende griffierechten moet hij niet € 71,00 aan griffierechten betalen, maar kan het bedrag toenemen tot vijf keer het huidige bedrag.

Jan Albert Waal, Algemeen Directeur van het Juridisch Loket maakt zich zorgen over het wetsvoorstel: “Het Juridisch Loket is er voor iedere burger en vooral voor de mensen die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij een stijging van de griffierechten wordt een juridische procedure onbetaalbaar en dus ook niet meer mogelijk voor veel klanten van het Juridisch Loket. Dit is een onwenselijke situatie.”

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.