Puntensysteem huurwoningen aangepast

donderdag 03 december 2015

Huurt u een sociale woning voor minder dan € 710 kale huur per maand? Dan geldt er een nieuw puntensysteem voor u. De berekening van de huurprijs verandert hierdoor en kan voordeel opleveren.

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs voor uw huurwoning. Voor ieder onderdeel, zoals oppervlakte, aantal kamers, verwarming, energielabel en sanitair, krijgt de woning punten. Alle punten samen geven de maximale huurprijs. Bent u benieuwd naar het aantal punten en de bijbehorende huurprijs voor uw woning? Dan berekent u dit zelf via de Huurprijscheck van de Huurcommissie.

Huurverlaging

Is de huurprijs van uw zelfstandige woning hoger dan de maximale huurprijs, maar lager dan € 710? Dan stelt u huurverlaging voor aan de verhuurder. Als hij niet verlaagt, vraagt u de Huurcommissie  om een uitspraak. Op de website van de huurcommissie leest u handige tips over huurverlaging en het aanvragen van een uitspraak.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.