Persbericht: Forse stijging online bezoek Juridisch Loket

dinsdag 16 juni 2015

Utrecht – De website van het Juridisch Loket is in 2014 ruim drie miljoen keer bezocht. Rechtzoekenden gaan steeds vaker online op zoek naar antwoord op hun juridische vraag. Dit blijkt uit de gegevens uit het jaarverslag over 2014.

Het bezoek op www.juridischloket.nl steeg het afgelopen jaar met ruim 20 procent. Steeds meer mensen weten online hun weg naar het Juridisch Loket te vinden. Er is vooral gezocht naar antwoorden op vragen over ‘persoon en familierecht’ en ‘arbeid en ontslagrecht’.

Ongeveer 40 procent van alle vragen die het Juridisch Loket in 2014 behandelde had te maken met onderwerpen als echtscheiding, alimentatie en ontslag. Veel vragen betroffen ook online misstanden. Het Juridisch Loket signaleerde ook problemen over onduidelijke websites waarbij klanten vast zaten aan een abonnement, na het aanvragen van een proefpakket of het opvragen van informatie.

2014 werd bij het Juridisch Loket gekenmerkt door bezuinigingen. Met minder medewerkers aan de telefoon en balie ontstonden lange wachttijden. De juristen zetten alle zeilen bij om de klanten zo goed mogelijk te helpen. Zo zijn er toch een kleine 900.000 klantcontacten gerealiseerd. De verwachting is dat het online bezoek verder zal toenemen en het persoonlijk contact zal afnemen als gevolg van het inkrimpende budget en de daardoor beperkte openingstijden.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.