Opvallende juridische verschijning door het land

dinsdag 22 juni 2010

Utrecht, 22 juni 2010 - In verschillende gemeentes in Nederland staat een opvallende rode bus. De bus, die veel bekijks heeft, is onderdeel van de “Juridisch Loket roadshow” waarmee het Juridisch Loket dit voorjaar door heel Nederland reist.

In het kader van haar eerste lustrum gaat het Juridisch Loket naar de mensen toe om hen te informeren over haar bestaan. “Iedereen heeft recht op recht en daarom is het belangrijk dat de mensen op de hoogte zijn van onze gratis juridische dienstverlening”, zo zegt Jan Albert Waal, Algemeen Directeur van het Juridisch Loket.

Geïnteresseerden krijgen in de bus gratis juridische informatie en advies en voor de kleintjes is er een ballonnenman die razendsnel ballonfiguren knoopt.

Vijf jaar geleden startte het Juridisch Loket met diverse vestigingen door het hele land. Binnen een jaar opende de organisatie dertig vestigingen. Deze groei heeft zich in de jaren daarna op velerlei gebied voortgezet.  Inmiddels heeft het Juridisch Loket een jaarlijkse groei van rond de 10% van haar klantcontacten met afgelopen jaar een uitschieter van bijna 20%. Vijf jaar Juridisch Loket in Nederland is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het Juridisch Loket heeft inmiddels zo'n 1,7 miljoen vragen beantwoord en in de meeste gevallen ook een snelle en goede oplossing geboden voor een juridische vraag of conflict.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.